Archive for Tháng Hai 22nd, 2016

GDP, FDI, TPP và dòng tiền chảy ra nước ngoài

Tháng Hai 22, 2016
Chỉ tiêu GDP thường được sử dụng để đánh giá tăng trưởng của nền kinh tế. Điều này không sai, nhưng có lẽ, đã đến lúc xem xét thêm chỉ tiêu GNI khi đánh giá sức khỏe của nền kinh tế vì chỉ tiêu này mới phản ánh thu nhập của một quốc gia.
GDP, FDI, TPP và dòng tiền chảy ra nước ngoài

GDP và GNI: Tại sao chúng ta tăng trưởng mà vẫn nghèo?

Hiện nay, các đánh giá tình hình kinh tế thường được gắn chặt với chỉ tiêu GDP. GDP ở Việt Nam hiện được tính toán bằng cách cộng tất cả phần giá trị gia tăng của các ngành trong nền kinh tế và thuế nhập khẩu theo nguyên tắc thường trú. Tức là một doanh nghiệp FDI hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam trên một năm thì toàn bộ phần giá trị gia tăng của doanh nghiệp đó được tính vào GDP của Việt Nam.

(more…)

Bà Đầm Xòe phỏng vấn Phùng Quang Thanh

Tháng Hai 22, 2016
Tướng 4 sao Phùng Quang Thanh

Tướng 4 sao Phùng Quang Thanh

Tuần này Bà Đầm Xòe (BĐX) được phép phỏng vấn Đại tướng Phùng Quang Thanh (PQT) bộ trưởng bộ quốc phòng. Đại tướng dáng vẫn còn mệt mỏi sau cơn trọng bệnh. Khác với dự đoán ông tỏ ra khá thân thiện với dân lề trái …

BĐX: Xin chúc mừng đại tướng qua cơn bệnh hiểm nghèo. Đại tướng có thể cho biết sức khỏe hiện tại ra sao, có thể dự hội nghị không ngủ gật được chưa?

PĐT: (cười) Nước Nga có một tướng tài Kutuzov, chuyên ngủ trong các cuộc họp như ta, vậy mà đánh tan được Napoleon.

BĐX: Xin đại tướng cho biết, hiện đại tướng có bao nhiêu quân sĩ?

(more…)