Archive for Tháng Hai 17th, 2016

BĐX phỏng vấn TBT Nguyễn Phú Trọng.

Tháng Hai 17, 2016

Nhân đầu xuân, tân tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (NPT) đã “phong độ” cho phép Bà Đầm Xòe (BĐX) thực hiện cuộc phỏng vấn sau:

BĐX: Xin chúc mừng TBT trúng cử thêm nhiệm kỳ mới. Nhân dịp đầu năm, TBT có điền chi muốn nhắn gửi muôn dân ?

NPT: Nhiệm kỳ một dành toàn tâm toàn trí loại trừ Ba Dũng, nay quyền lực được thâu về một mối, mình hi vọng sẽ có nhiều thời gian lo việc nước việc dân, lo việc xây dựng CNXH.

BĐX: Trong cuộc tranh hùng với Ba Dũng, TBT thua thảm thương hai lần đầu…

NPT: Ba Dũng quên mất câu nói dân gian: “Ba keo cho mèo mở mắt”. Muốn thắng trọn cuộc phải thắng cả ba.  Ba Dũng tuy gian hùng nhưng dân nam bộ, mưu không sâu bằng ta dân bắc kỳ,  bị ta dử cho thắng hai keo đầu hắn sinh chủ quan khinh địch. Keo thứ ba ta mới ra đòn thật, hắn dính chưởng là phải.

(more…)

Mười bảy tháng hai.

Tháng Hai 17, 2016

(Viết theo lời một người vợ Liệt Sĩ đánh Tàu)

Đặng Huy Văn

 

Biên cương Bính Thân về

Nắng xuân vàng rực rỡ

Viếng mồ anh em nhớ

Ngày cưới ở hai quê

 

Rộn ràng tràng pháo nổ

Trẻ con đứng đầy đường

Nhìn nhà trai đi bộ

Qua Bến Đò mà thương!

(more…)