Archive for Tháng Hai 7th, 2016

Chùm thơ cuối năm.

Tháng Hai 7, 2016

Thanh Sơn

  1. VỢ NGÀI TỔNG BÍ KHUYÊN CHỒNG!

Thế là ông đánh lừa tôi

Tuyển tập (1) tưởng đã đốt rồi, hóa chưa!

Thế giới cũng bị “tà lưa”

Các ông bừng tỉnh- dẫu vừa tỉnh thôi?

Tuyển tập giấu dưới ghế ngồi?

Ô Ba Ma cũng tinh đời lắm thay!

Mời sang thăm- hủy thẳng tay!

– “Không thèm vớt xác lũ này nữa đâu?”!

Đêm, ông bứt tóc, vò đầu

Tìm phương cứu sống lâu muôn đời?

(more…)

Để nghìn sau xứng con Lạc cháu Hồng.

Tháng Hai 7, 2016

Đặng Huy Văn:

Chỉ còn 10 ngày nữa là đến dịp kỷ niệm lần thứ 37 ngày giặc Tàu cộng sản tràn sang xâm lược 6 tỉnh Biên Giới Phía Bắc của nước ta, ngày 17/2/1979. Nhìn những em bé vùng cao quét tuyết trên mộ các Liệt Sĩ chống Tàu nơi Biên Giới mà tôi không cầm được nước mắt khi nhớ tới Các Anh. Các Anh ơi! Tuổi trẻ Việt Nam ngày nay đã nhận chân được ai là kẻ thù xâm lăng truyền kiếp và ai là bè lũ Lê Chiêu Thống vì muốn giữ ngai vàng mà thân Tàu bán nước. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng Tuổi Trẻ Việt Nam sẽ mãi xứng là Con Lạc, Cháu Hồng của giang sơn nước Việt bốn ngàn năm!

Bính Thân đang về
Các Anh ơi lạnh lắm
Đông Ất Mùi
Tuyết phủ trắng Nghĩa Trang
37 năm
Các Anh từng ngã xuống
Nằm dưới mồ
Tuyết lạnh thấu hay chăng?

Thấu chăng Các Anh?
Tấm lòng dân Biên Giới
Khi gió Đông Bắc tràn về
Lạnh cắt ruột xé gan
Những em bé học sinh
Vào Nghĩa Tang quét tuyết
Cho đỡ buốt xương
Thấu đất Các Anh Nằm!

(more…)