Archive for Tháng Một 31st, 2016

CÂU ĐỐI “ TẾT CON KHỈ” (Bính Thân 2016)

Tháng Một 31, 2016

Hà Sĩ Phu

Phu

Khề khà hồi ức về Câu đối Tết

                                   Nêu cao, pháo đỏ, bánh chưng xanh

                                     Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ?

Vâng, mùi vị Tết thường thì vẫn thế, nhưng không phải bao giờ cũng luôn như vậy.

Còn nhớ năm tôi mới 8-9 tuổi, không hiểu sao có một Câu đối Tết tự nhiên cứ in sâu vào đầu óc trẻ thơ của tôi mặc dù đến nay tôi chẳng thể nhớ câu ấy đã in ở đâu, có thể  trên báo Tia Sáng hay báo Giang Sơn gì đó…, nghĩa là một tờ báo ở “trong thành” hồi ấy. Đối rằng:

(more…)