Archive for Tháng Một 29th, 2016

Tôi Cá Cược Và Tôi Đã Thắng.

Tháng Một 29, 2016

Theo Fb Thành Phạm

Đại hội XII ĐCSVN diễn ra được một ngày, Fb Khang Pham, một công dân của Việt Nam Cộng hòa hiện đang sống ở bên Hoa Kỳ có inbox với tôi, trao đổi:

Fb Khang Phạm: – Ông có trông cậy gì ở đại hội này không?”.

Tôi trả lời: – Không.

FB Khang Phạm: – Ông có tin ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ lên làm Tổng bí thư không?

Tôi trả lời: – Không.

FB Khang Phạm: – Ồng ấy sẽ lên đấy. Không phải ngẩu nhiên mà Nhà Trắng có lịch Tổng thống Obama tiếp ông Dũng ở Nhà Trắng vào tháng 2/2016.

(more…)