Archive for Tháng Một 25th, 2016

Nỗi sợ hãi của Nguyễn Phú Trọng đã thành hiện thực

Tháng Một 25, 2016

Rạn nứt nghiêm trọng tại Đại hội Đảng: Nỗi sợ hãi của Nguyễn Phú Trọng đã thành hiện thực

Người Cấp Tiến

25-1-2016

trọng

Theo thông tin chính thức, 35/68 đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII đã đề cử Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Số đề cử này đã biến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành người có số đề cử cao nhất trong số hơn 60 người do Đại hội đề cử. Những người này nằm ngoài danh sách Ban chấp hành Trung ương khóa 11 giới thiệu.

(more…)