Archive for Tháng Một 22nd, 2016

Tình hình bên trong ĐH Đảng 12 và hiện tình đất nước

Tháng Một 22, 2016

Đôi lời: Nick Người Cấp Tiến có gửi tới trang Ba Sàm mấy trang tài liệu, nội dung liên quan tới tình hình bên trong Đại hội Đảng 12 và một số thông tin về hiện tình đất nước, với lời nhắn: “Tôi vội nên không trao đổi được nhiều. Cộng tác lâu dài. Hãy chia sẻ. Người cấp tiến!“. Người Cấp tiến còn cho biết, hiện đang bị truy lùng gắt gao bởi những lực lượng đặc biệt. Người này còn hứa sẽ có toàn bộ diễn biến của Đại hội, nếu kiểm tra không có vấn đề về mặt an ninh.

Người Cấp Tiến chính là người đã gửi 9 trang tài liệu Thư của TT Nguyễn Tấn Dũng gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị, tài liệu này đã được đăng trên trang Ba Sàm ngày 18-12-2015, nhưng hôm nay phát hiện ra là bài này đã bị biến mất một cách khó hiểu. Xin được đăng lại bức thư nói trên để độc giả tiện theo theo dõi.

(more…)

Các Vị Là Ai? Loại Người Nào Vậy?

Tháng Một 22, 2016

Nhóm Bà Đầm Xòe

trong

Thưa 1.510 đại biểu đảng cộng sản Việt Nam đang họp đại hội đảng XII của quý vị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Chúng tôi thấy các vị đều là người Việt Nam, đều từ sấp, ngửa cực nhọc của một người đàn ông và đàn bà Việt, khi thì trên giường, lúc ngoài bờ bụi, hay bìa rừng, mép biển mà sinh ra. Hình nhân các vị đều là người Việt Nam.

Các vị có mặt trong đại hội này đều là những người giàu có hơn người, và trong đó hầu hết các vị có học hành, có nhiều vị còn có bằng tiến sĩ, học hàm, học vị cỡ giáo sư, thậm chí Viện sĩ.

(more…)