Nguyễn Phú Trọng không xứng đáng là Tổng Bí thư Khoá 12

Phạm Văn Thọ.

Đôi lời: Một bài viết được gửi tới trang Ba Sàm, trong bài có nhiều thông tin mà chúng tôi không thể kiểm chứng. Xin được đăng tại đây để độc giả tham khảo và thẩm định. Đây là lời của người gửi bài: “Gửi admin bài viết của ông Phạm Văn Thọ với nội dung rất quan trọng vạch ra rất nhiều Thủ đoạn lừa dối Bộ Chính trị và Ban chấp hành TW của ông Nguyễn Phú Trọng. Hãy đăng tải để nhân dân biết được bộ mặt thật của những người đang tàn phá đất nước!

…….

Phạm Văn Thọ

15-1-2016

trọngHội nghị Trung ương 14 (HNTW 14) kết thúc với một phương án nhân sự đối với các chức danh chủ chốt của Đảng Khoá 12 là ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng, ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội. Khi biết được tin này dư luận nhân dân cũng như chúng tôi, những người Đảng viên đã có nhiều năm cống hiến cho Đảng rất bức xúc và đều có chung một thắc mắc vì sao một người kém cỏi như ông Nguyễn Phú Trọng, đã trên 70 tuổi mà vẫn được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương chấp nhận để tái cử vào chức vụ Tổng Bí thư. Qua tìm hiểu một số Ủy viên Trung ương mới biết không phải Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao với ông Nguyễn Phú Trọng tái cử mà do ông Nguyễn Phú Trọng là người độc diễn việc điều khiển các chương trình liên quan đến nhân sự tại HNTW 14.

Trước khi trình bày nhân sự cấp cao tái cử ông đã thuyết phục Trung ương chưa thực hiện nghị quyết của Trung ương quy định về tiêu chuẩn cán bộ giữ chức vụ chủ chốt của Đảng phải qua lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh, thành phố. Đây là bước quan trọng để ông Trọng loại những nhân sự mà ông cho rằng uy hiếp vị trí của ông. Sau đó ông đưa ra một phương án nhân sự duy nhất là một cũ ba mới (nghĩa là một Ủy viên Bộ Chính trị đã quá tuổi, 3 Ủy viên Bộ Chính trị còn tuổi) cụ thể là ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư, ông Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng, ông Trần Đại Quang là Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Quốc hội. Cùng với những lời giải thích trước Hội nghị Trung ương 14 là phương án này đã được Bộ Chính trị nhất trí cao, theo đó ông Trọng cũng thông báo trước Trung ương việc ông đã gặp gỡ từng người trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư rồi lấy ý kiến tập thể của Bộ Chính trị. Ông cũng không quên nhắc lại Trung ương phải thực hiện nghị quyết là nếu không được Bộ Chính trị giới thiệu thì ai đó được đề cử thì phải tự rút. Mặc dù cách giải thích theo lối mọi việc đã được an bài nhưng ở HNTW 14 nhiều đại biểu Trung ương đã phát biểu nêu ý kiến rất thẳng thắn yêu cầu ông Nguyễn Phú Trọng không tái cử vì năng lực quá yếu, cả nhiệm kỳ ông không đưa ra được một quyết định nào quan trọng. Đặc biệt, ông là người sợ Trung Quốc, không có bất kỳ tiếng nói nào thể hiện quan điểm của Đảng đối với sự đe doạ của Trung Quốc về biển Đông. Cũng có những đại biểu phát biểu ông Trọng khoá trước cũng thuộc diện đặc biệt, khoá này sức khoẻ kém, đi đứng phải có cảnh vệ hỗ trợ, tại sao Bộ Chính trị vẫn đưa vào diện đặc biệt để tái cử trong khi có nhiều người ít tuổi hơn, trình độ năng lực hơn hẳn thì lại không tái cử?

Có rất nhiều Ủy viên Trung ương cũng nghĩ như thế và thắc mắc trong Bộ Chính trị có vấn đề gì đó không ổn, tại sao khi trao đổi riêng với nhau thì đều thấy ông Trọng kém cỏi nhưng lại cứ nói với ông Trọng là ủng hộ ông ấy tái cử, điều này đã thể hiện qua câu nói của ông Trọng ở Hội nghị Trung ương 14 là “Tôi (ông Trọng) đã gặp các đồng chí trong Bộ Chính trị, kể cả anh ba Dũng, anh tư Sang,… đều đồng ý tôi tái cử làm Tổng Bí thư ở Hội nghị Trung ương 14”. Tại HNTW 14, nhiều Ủy viên Trung ương có ý kiến phải có số dư đối với từng chức danh chủ chốt nên đã giới thiệu thêm một số Ủy viên Bộ Chính trị đã quá tuổi như ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Trương Tấn Sang, ông Tô Huy Rứa nhưng ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các ông này phải tự rút theo quy định của Bộ Chính trị. Kết quả các ông được giới thiệu đều đã rút khỏi danh sách đề cử. Mặc dầu như vậy, khi lấy phiếu của Ban Chấp hành Trung ương thì ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn có 41% (trên 70 Ủy viên Trung ương) không đồng ý việc ông Nguyễn Tấn Dũng rút khỏi danh sách đề cử nhân sự Tổng Bí thư.

Qua tìm hiểu một số ông trong Bộ Chính trị đều có chung một tâm tư sau khi nghe phương án nhân sự cấp cao ông Phú Trọng trình bày, đó là không lường được những quy chế của Trung ương, của Bộ Chính trị mà các ông đã đồng ý với ông Trọng ban hành trước đó lại là nguyên nhân làm mất dân chủ trong Đảng, đặc biệt trong việc đề cử, ứng cử và bầu cử. Đến khi bàn về nhân sự cụ thể đã không có ý kiến khác được, vả lại phương án nhân sự không đưa ra bàn tập thể Bộ Chính trị, ông Trọng chỉ gặp từng thành viên Bộ Chính trị để hỏi ý kiến và thông báo cho từng người biết ông đã được đồng chí này, đồng chí khác đồng ý để ông tái cử, ông Trọng cũng cho đồng chí đó biết, nếu ông được tái cử chức Tổng Bí thư thì ông cũng đề nghị giữ thêm một số đồng chí quá tuổi tái cử cùng với ông, vì vậy mà không ai từ chối ông tái cử tiếp. Đến khi lấy được tất cả ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều đồng ý ông tái cử rồi, ông Trọng mới đưa ra Bộ Chính trị bàn về phương án nhân sự cấp cao vào ngày 8/1/2016, trước khi HNTW 14 diễn ra. Lúc đó tất cả các ông trong Bộ Chính trị mới biết phương án một mình ông Trọng tái cử làm Tổng Bí thư, mặc dù có nhiều ý kiến yêu cầu đưa ra Bộ Chính trị bàn các phương án nhân sự nhưng ông Trọng đều gạt đi. Lúc này một số ông trong Bộ Chính trị mới biết đã bị ông Nguyễn Phú Trọng lừa dối. Kết quả lấy phiếu trong Bộ Chính trị đối với ông Trọng chỉ có 12/16 phiếu ủng hộ, chứ không như lúc đầu là 100% ủng hộ như khi ông hỏi từng người.

Đến đây có thể hiểu được vì sao các ông Bộ Chính trị không nói được gì ở HNTW 14 và vì sao phải rút khỏi danh sách đề cử? Họ đều “há miệng mắc quai”. Những ông cùng với ông Trọng soạn ra những quy chế mất dân chủ và được ông Trọng hứa cho được tái cử nay mới biết đã bị ông Trọng lừa thì cũng đáng được đối xử như thế. Các ông không xứng đáng là người được đảng viên cử vào lãnh đạo cấp cao. Nhất là những ông vì ham mê quyền lực, đã bị ông Nguyễn Phú Trọng sai khiến.

Như vậy Trung ương không còn làm được gì nữa, “thành công” của Hội nghị Trung ương 14 mới làm được một nửa công việc về nhân sự cấp cao. Tuy nhiên nhiều Ủy viên Trung ương đã nói lên được tiếng nói chân chính của mình, vạch được bộ mặt thật của ông Nguyễn Phú Trọng trước Trung ương đồng thời Trung ương cũng thấy được sự thiếu bản lĩnh của một số ông trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số Ủy viên Trung ương cơ hội, không dám đấu tranh, nói lên quan điểm của mình.

Chúng ta đều biết người lãnh đạo cao nhất chi phối mọi tình hình và quyết định sự thành bại. Đất nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội và nhiều thách thức trên con đường phát triển mới. Chúng ta cần phải có một Tổng Bí thư có thể đáp ứng được tình hình cấp bách nói trên. Với những gì nhân dân biết được về ông Nguyễn Phú Trọng, thì con người này không đáp ứng được yếu cầu đó. Để tránh những hậu hoạ cho đất nước, chúng tôi thông báo việc này để các đại biểu dự Đại hội 12 nắm tình hình và có ý kiến phản ứng với những nguyên tắc cứng nhắc, mất dân chủ do ông Nguyễn Phú Trọng chi phối. Sử dụng tối đa quyền dân chủ của mình trong vấn đề đề cử, ứng cử và bầu cử. Xin kiến nghị với những Đảng viên dự Đại hội 12 kỳ này cần phải nhận rõ được trách nhiệm của mình trước Đảng để lựa chọn được trong số Bộ Chính trị còn lại đủ khả năng lãnh đạo đất nước. Không bầu ông Nguyễn Phú Trọng tái cử tại Đại hội này. Vận mệnh đất nước nằm trong sự quyết định của các đại biểu, nhân dân mong chờ sự sáng suốt của các đại biểu sao cho lòng dân không khác với ý Đảng như hiện nay.

Phạm Văn Thọ

(Tổng hợp dư luận từ nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân)

26 phản hồi to “Nguyễn Phú Trọng không xứng đáng là Tổng Bí thư Khoá 12”

 1. chiên da diết kiến nghị Says:

  “Nguyễn Phú Trọng không xứng đáng là Tổng Bí thư Khoá 12”

  Tớ quyết liệt phản đối nhận định này

  Không ai xứng đáng hơn bác Cả Trọng trong cương vị Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản .

  Và không nên gọi bác Cả là lú nữa nhá! Đúng, tuy Nguyễn Tấn Dũng tâm địa nhỏ nhen & thấy việc nhơn nhớn là dái thụt lên tới cổ, nhưng những giàn xếp trong việc dẹp 3 Dũng chứng tỏ bác Cả cũng đáng mặt gian, lộn, anh hùng Cộng Sản .

 2. Minh Huệ Says:

  CON CHÓ THAM TRỌNG LÚ . MỘT SỰ NHỤC NHÃ CỦA DÂN TỘC .

 3. Long Khủng Says:

  Không biết dựa trên tiêu chí nào mà các vị phán xét Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không xứng đáng với cái ghế Tổng Bí thư thế? Là bởi ông không biết bán nước hại dân, hám tiền hám của, vì vài cái lợi ích hèn mọn mà bán rẻ cả dân tộc này như rận để chạy theo bọn Mỹ và tư bản à? Là vì ông, cùng với bao lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác đã cống hiến, đã góp công góp sức vì sự phát triển và trường tồn của dân tộc này nên được phán xét như vậy sao? Nhảm nhí thật!
  Tổng Bí thư cũng như bao chức danh quan trọng khác, là do toàn Đảng toàn dân nhất trí đồng lòng bầu ra. Đám phản quốc, vong ơn bội nghĩa chúng mày lấy tư cách gì mà phán xét thế???

  • Trần giả Tiên Says:

   Dựa trên cái hình dưới nầy nè ÓC LỢN.
   Thật ra không có thằng hoặc con nào trong đám thổ tả “ĐỒNG RẬN” Việt gian cs ngu dốt, hèn với giặc ác với dân đủ tư cách để điều hành đất nước.

   Hiểu chưa Long KHÙNG???
   Thêm nữa làm ơn bỏ cái trò điếm thúi “TOÀN DÂN” ra dùm tí đi LỢN.

   Nội cái tên cũng SỢ phạm huý.
   Trước kia là “TÀU LẠ”, bây giờ thì “MÁY BAY LẠ”
   Đổ Mười cái lũ KHỐN bầy đàn “ĐỒNG RẬN” cs thổ tả chó.

  • chiên da diết kiến nghị Says:

   “Là bởi ông không biết bán nước hại dân, hám tiền hám của, vì vài cái lợi ích hèn mọn mà bán rẻ cả dân tộc này như rận để chạy theo bọn Mỹ và tư bản à?”

   Chính xác! Đồng chí Nguyễn Phú Trọng kiên quyết từ khước dân chủ tư bẩn, kiên quyết không theo đuôi Mỹ & tư bẩn, kiên quyết kiên định chủ nghĩa xã hội là con đường Bác Hồ vĩ đại đã chọn cho đất nước & dân tộc .

   Những điều bác TGT đưa ra chỉ thấy bác Cả Trọng xứng đáng hơn tất cả bất cứ ai trong vị trí Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam . Tớ mong 1 ngày rất gần, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bắc Nam lại thống nhất, cùng nhau xum họp 1 nhà quyết tâm xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội .

   Như thế mới xứng đáng với những hy sinh to lớn mà các thế hệ trước đã bỏ ra giải phóng miền Nam để sau này nộp cho Tàu nguyên con .

 4. Anh Le Says:

  Long Khùng vừa đi học tập ở Triều tiên của bác Ủn ỉn về đó nên ‘quán triệt’ tinh thần rất kỹ!
  Thật nhục cho VN ta quá, còn có những lũ như vầy, thời tiểu nhân đắc chí!

 5. NGƯỢC NẮNG Says:

  “lòng dân không khác với ý Đảng như hiện nay” rồi “Có rất nhiều Ủy viên Trung ương cũng nghĩ như thế và thắc mắc trong Bộ Chính trị” rồi ” Qua tìm hiểu một số ông trong Bộ Chính trị” các ông ngồi nhà mà phán như thánh nhỉ,dân nào phản đối;ủy viên nào ,một số ông trong bộ chính trị nào cho biết hay là do ông ngồi nhà chém gió chém bão.đúng là loại ếch ngồi đáy giếng mà cứ ra vẻ tri thức. việc bầu ai ,ứng cử ai không phải là việc của ông muốn nói thế nào là được như thế.Đảng,nhà nước và toàn thể nhân dân sẽ cân nhắc và có lựa chọn sáng suốt nhất.

  • Trần giả Tiên Says:

   Óc thì NGU như LỢN mà khoái chê “cóc ngồi đáy giếng”(!?)
   Làm ơn bỏ “cái Lờ” dân ra ngoài “cái ý đảng” dùm nha.

   Tiếm danh NHÂN DÂN hơi bị nhiều rồi đấy.

   Thế kỷ 21, thời @ không phải thời PÁC PÓ đâu mà xạo lờ.

   ĐMCS đi chết đi cho dân nhờ.

   Hiểu chưa đồ NGU???

 6. Hoàng Hữu Mạnh Says:

  Người dân hoàn toàn có quyền bầu cử người phù hợp giữ các cương vị lãnh đạo của đất nước. Còn mấy thằng chẳng giúp gì cho đất nước mà chỉ giỏi võ mồm thôi thì cũng chẳng đáng tôn trọng. Nhiều cái nói sai sự thật về các vị lãnh đạo, về nội bộ Đảng để gây mâu thuẫn, hoang mang trong quần chúng tốt. Nhưng một sự thật là những vị lãnh đạo nào giỏi, có tài, trung thành với chủ nghĩa xã hội thì bọn rận bọn phản động thường tích cực bôi nhọ. Đến bác Hồ kính yêu chúng cũng bôi nhọ thì hiểu lũ này khốn nạn tới mức nào rồi.

  • Trần giả Tiên Says:

   Éo mịa, ÓC LŨ LỢN chúng bây có bị gì không????
   Lũ bầy đàn cs chúng nỏ đóng cửa họp KÍN bầu bán ĐẢNG TRƯỞNG và những chức vụ khác của đảng Cướp Sạch để CƯỚP của dân mà lũ LỢN chúng bây cũng giả đui, giả điếc QUYẾT TÂM NGU là
   ===>”Người dân hoàn toàn có quyền bầu cử người phù hợp giữ các cương vị lãnh đạo của đất nước.”<===

   ĐMCS, tráo trở, gian xão, LÁO sao LŨ TOÀN RẬN (đồng chí) chúng bây không đi chết đi cho dân nhờ hả LỢN????

   • Trần giả Tiên Says:

    Bà mịa, mã bố lũ khốn ÓC LỢN chúng bây.

    Nhờ IN TẸC LÉT của Thế kỷ 21, thời @, không phải thời PÁC PÓ nên trò giả ơn, giả nghĩa của thằng CHA GIÀ DÂM TẶC chúng bây bắt đầu bị những đảng viên cs bị LỪA năm xưa và dân chúng cũng bắt đầu thấy nhờ đảng chó cướp sạch đã cho “sáng mắt sáng lờ” nên đã từ bỏ cái TƯỢNG ĐẦU CHÓ của thằng khốn Hồ Chó Má vào SỌT RÁC dưới đầy nầy LỢN.

  • Trần giả Tiên Says:

  • Trần giả Tiên Says:

   Mấy thằng lãnh đạo đầu BỜ, và lũ ÓC LỢN
   Vào mà nghe Bà Ngoại Xì Tin nói về BÌNH CHỮA CHÁY của TÀU nhá

 7. Hàn Khánh Says:

  Muốn biết lòng dân có cùng ý đảng không cứ ra vỉa hè quán chợ mà nghe ngóng, các vị có dám mở cuộc thăm dò dư luận công khai minh bạch không? Một đảng mà coi kẻ xâm lược là bạn, dâng đất, dâng biển đảo cho ngoại bang thì đảng ấy là cái đảng gì? Các vị cs xem, dưới sự lãnh đạo tài ba của các vị, Việt Nam ta đang đứng ở đâu trong khu vực và thế giới?Các vị chỉ chiếm khoảng 5% dân số VN, các vị không nên võ đoán quá, cũng đừng chủ quan, các vị đang nhầm lẫn, đi ngược qui luật phát triển của thời đại. Đại hội đảng của các vị bầu ai lãnh đạo là việc của các vị, dân chúng tôi không quan tâm, chúng tôi mong muốn đât nước có sự thay đổi, thóat khỏi nghèo hèn, gian dối,… theo kịp các nước trong khu vực như Lào, Campuchia chẳng hạn và dần dần theo kịp các nước văn minh trên thế giới.Đôi lời với bạn Cù Huy Hà Vũ: Đọc bài viết của bạn tôi thấy thất vọng với bạn, Trước đây tôi cứ nghĩ bạn khá hơn cơ, bạn nên cẩn trọng khi viết lách, “một lời nói là một đọi máu” đấy bạn à, bạn nhìn vấn đề theo bề nổi mà không thấy cái gốc của nó.

  • chiên da diết kiến nghị Says:

   “Một đảng mà coi kẻ xâm lược là bạn, dâng đất, dâng biển đảo cho ngoại bang thì đảng ấy là cái đảng gì?”

   Dân mà để cho thứ Đảng đó lãnh đạo là loại dân gì ?

   Câu nói “Đảng là tinh hoa của dân tộc” không phải là không đúng đấy chớ

 8. Hoa Lau Says:

  Nguyễn Phú Trọng không xứng đáng làm tổng bí thư vì các lí do sau đấy Một : hẹn với TQ suốt thời kì làm TBT TQ nó tặc tác oai tác quái trẻ biển Đông không mở mồm nói được một câu nàoHai :là TBT khi phong trào cộng sản sụp đổ từ Đông sang Tây không đưa ra được những những điểm gì mới chỉnh sửa lại những khiếm khuyết của chủ thuyết cộng sản ,đang làm cho nó có sức sống mới để hồi sinh mà chỉ giáo điều nhai đi nhai lại những tín điều cũ rích ai cũng nhàm chán. Thứ ba là tùy lú lẫn nhưng đã kéo bè cánh với UVBCT khác đặt ra những luật lệ tại củ kỉ quốc có lợi cho mình để gạt đối thủ là một cách chơi không minh bạch . Điều đó chỉ chứng tỏ Trống chỉ là kẻ tiểu nhân không làm được việc lớn

  • chiên da diết kiến nghị Says:

   “khi phong trào cộng sản sụp đổ từ Đông sang Tây không đưa ra được những những điểm gì mới chỉnh sửa lại những khiếm khuyết của chủ thuyết cộng sản ,đang làm cho nó có sức sống mới để hồi sinh mà chỉ giáo điều nhai đi nhai lại những tín điều cũ rích ai cũng nhàm chán”

   Ôi, quý hóa quá! Bác này muốn hồi sinh lại chủ nghĩa Cộng Sản nên cần 1 vị Tổng Bí Thư có lý luận vững chắc hơn bác Cả Trọng để vực dậy chủ nghĩa Cộng Sản .

   Có vài ý

   1- Con bò mà biết đọc sẽ chửi “Đồ trí thức Xã Hội Chủ Nghĩa!”.

   2- Về lý luận & lý thuyết chủ nghĩa Cộng Sản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ẹ hơn bác Cả Trọng

   3- Bác muốn hồi sinh xác chết bằng cách nào ? Zombie? Nghịch lý “con tàu Theseus”, thay 1 bộ phận trên con tàu, vẫn là con tàu đó . Nhưng thay cho đến 1 lúc nào đó, với tất cả bộ phận đã được thay ra, người ta có thể ráp thành con tàu mới . Lúc đó ta có 2 con tàu. Và con tàu nào mới là con tàu Cộng Sản chân chính ?

   4- Nhắc lại 1, Con bò mà biết đọc sẽ chửi “Đồ trí thức Xã Hội Chủ Nghĩa!”.

 9. mnhhung Says:

  Phải đưa ra khỏi BCH TW và BCT ông lú nầy ! TỘI PHÁ HOẠI KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC PHẢI CHIẾU THEO LUẬT HÌNH SỰ NƯỚC CHXHCNVN MÀ XỬ LÝ ” ông phát biểu TBT phải là người miền bắc và có lý luận ” chính đây là bọn hủ nho ăn bám xả hội ,đả không làm ra tiền mà mổi năm chính phủ phải gòng lưng ra chi 2990 tỷ /năm cho các cơ quan đảng hoạt động ! nuôi bọn còm sĩ lý luận lương cả chục triệu /tháng ,góp phần làm nghèo đất nước trong khi ngân sách phải vay từng đồng cho xóa đói giảm nghèo ! qua câu nói của ông thì phải hiểu người miền nam là công dân hạng 2 hạng 3 không xứng đáng làm TB T !các ông là người thắng cuộc ! góp phần cho câu nói nầy thành hiện thực ông tư “bầy sâu ” và ông lê hồng .anh đả nhảy vào góp phần đành cuội Đ/c mình là người miền nam ! có như thế để hiểu câu nói của ông một phần khinh miệt cái đám người không đoàn kết ,,chỉ biết thù vặt và trả thù cá nhân ,AI TRONG BCT VÀ BBT dám thề trước trời đất tôi trong sạch không tham nhủng ,nếu có trời đánh chết ,chẳng ai dám cả .KHÔNG 1 NƠI NÀO NHƯ VN LÚC NẦY TRUNG KHỰA TRÀN NGẬP TỪ HANG CÙNG NGÕ HẼM ĐẾN CHÓP BU .TỪ BIỂN ĐẢO ĐẾN TAY NGUYÊN ,ĐỒNG BẰNG ,TÀI LÃNH ĐẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYỆT ĐỐI VÀ TOÀN DIỆN CỦA ĐẢNG LÀ ĐÂY Ư ? TỪ GÌAN KHOAN 981 ĐẾN BÀI ĐÁ CHỬ THẬP RỒI TAM SA .TÀU KHỐNG CHẾ HẾT CẢ ! chúng xâm lược rỏ ràng như thế mà vẩn mềm mỏng ” ĐỂ YÊN MÀ HỌP ĐẠI HỘI CHIA GHẾ ” và mềm mỏng để cuối cùng ký bàn giao nửa là xong .không một ai trong cái gọi là 4 trụ lên tiếng chống đối chỉ có mình ông Dũng ?
  ĐẤT NƯỚC NẦY LÀ CỦA 90 TRIỆU DÂN VN .KHÔNG PHẢI LÀ CỦA CÁ NHÂN HAY BẤT CỨ 1 ĐẢNG PHÁI NÀO ,PHẢI ĐỂ CHO DÂN TỰ TAY BẦU CHỌN NGƯỜI LẢNH ĐẠO CỦA MÌNH ! AI ĐƯỢC TÍN NHIỆM NHIỀU PHIẾU NHẤT SẺ LÊN LÀM TBT ,HẢY
  NHÌN SANG ĐÀI LOAN .LÀ NGƯỜI TRUNG QUỐC 100% NHƯNG THEO CHỦ NGHỈA TƯ BẢN ,HỌ ĐẢ THÀNH CÔNG NHƯ THẾ NÀO VÀ VỪA QUA HỌ ĐẢ BỎ PHIẾU CHỌN NGƯỜI TÁCH RỜI ĐẤT NƯỚC VỚI TÀU CỘNG ,VÌ QUÁ GHÊ SỢ CHÚNG ,VẬY MÀ ĐẢNG CSVN LẠI THEO LỦ NẦY ! ông lú sẻ đưa đồng bào VN vào cảnh nô lệ hoàn toàn sau 5 năm cầm quyền tiếp theo .BCHTW phải sáng suốt lựa chọn nhửng người do dân vì dân tộc ,phải đập tan ý đồ độc diễn và phi dân chủ ,trục lợi chính trị gây chia rẻ đoàn kết nội bộ với QĐ 224

 10. Thế sự du du Says:

  Buồn về đảng ta cứ ca mãi cái bài CNM-L nhàm chán mà không biết mỏi miệng và không biết chán. Dân tình chán ngán đến tận cổ, kêu hoài, các vị vẫn cứ bịt tai, lại còn khùng đến mức độ đổ cho dân chúng này nọ. Thật nực cười!
  Của dân, do dân, vì dân sao lại thế????????
  Tôi tán thành ý kiến của Người Buôn Gió.
  Riêng tôi, thật sự từ lâu thấy chọn ông 4S là thượng sách nhất. Ông này không cứng, không mềm với Tàu, không tả không hữu nhưng có tinh thần đổi mới rõ ràng, không thủ cựu giáo điều như ông Trọng lú, vì thế sẽ cân bằng được 2 thế lực lớn Mĩ – Tàu, điều mà toàn đảng CS và người dân cũng thấy cần phải thế, nếu muốn ổn định và phát triển, đi dần với thế giới dân chủ văn minh…
  Trong khi ông Trọng được 12/16 phiếu ủng hộ, ông Dũng thấp phiếu nhất, thì ông Sang chỉ kém ông Trọng 1 phiếu, thì tại sao lại không chọn ông 4Sang vào vị trí ấy??? Trong BCT, ông Sang là người được lòng dân hơn cả và cũng được BCT tín nhiệm đó thôi! Ông 4S lại dã từng kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo, cả kinh tế lẫn chính trị, từ Sài Gòn ra Hà Nội.
  Ông Trọng được số phiếu đó là do thủ đoạn, ông Trọng lại là người bị dân ghét bỏ nhất (có thể nói là căm ghét – chứ không chỉ là ghét bỏ). Ông Dũng cũng bị dư luận chê bai nhiều. Tiếng là đảng vì dân, lãnh đạo đất nước mà để người bị dân chê, dân ghét làm TBT đứng đầu quyền lực đ/n thì có nên không? Theo thiển ý của thảo dân thì điều này chỉ có… loài vật mới chấp nhận được!
  Nếu cho BCHTW và đại hội 12 bầu thật sự dân chủ công bằng (không vận động phe phái) 3 ông này, chắc chắn ông 4S sẽ chiếm số phiếu áp đảo.
  Tại sao không chọn ông 4S để trị vì cả khoá mà phải để ông Trọng lưu nhiệm 1 năm (bởi cả khoá thì BCHTW sẽ không cho – chứng tỏ BCHTW cũng chán ổng) để đào tạo 1 TBT mới, bao giờ mới hết chập chững lãnh đạo???
  Việc gì phải lòng vòng quá thế??? Lòng vòng dài dòng làm cho đất nước càng chậm tiến.

  • chiên da diết kiến nghị Says:

   Tớ không thích ý kiến của Lái gió kỳ này là cho dân bầu Tổng bí thư Đảng Cộng Sản, vì sẽ mang lại tính chính danh cho đảng Cộng Sản nghiễm nhiên cai trị đất nước .

   “đảng ta”

   Không ai cấm bác yêu Đảng của bác, nhưng đừng lôi người khác vô . Thiên đàng Cộng Sản của người này là địa ngục của người khác .

   “Của dân, do dân, vì dân sao lại thế”

   Đề, lộn, kiến nghị Đảng Cộng Sản đừng chôm chỉa ý tưởng của đám Tổng thống tên Đế quốc đầu xỏ nữa nhá . Kinh bỏ mịa!

 11. Thế sự du du Says:

  Thông điệp từ bức phông tranh của Tàu khựa

  Từ nhiều năm nay, các văn phòng TW đảng, Chính quyền của Bắc Kinh dựng phông hình là những bức tranh về giang sơn cẩm tú, đất nước Trung Hoa hùng vĩ vĩ đại. Không phải là ảnh, tượng mấy ông Tây râu xồm, cũng chẳng phải ảnh hay tượng của Mao, Đặng.

  Điều này nói lên ý nghĩa gì ?
  Hẳn là ai cũng hiểu.

 12. Hoàng Minh Hòa Says:

  Đảng đang xem xét trong 15 tên Lú, ai bị Lú nhất sẽ bầu lam trưởng đảng Lú

 13. thế sự du du Says:

  thì tớ có biểu là cho dân bầu tbt đảng csvn đâu. mà tớ cũng có iêu cái đảng ấy đâu mà “tồng trí” nói vậy.

 14. Hoàng Minh Hòa Says:

  Nhìn thấy bộ mặt u ám của mấy vị tham gia hội nghị thì bất cứ ai cũng hiểu ” hội nghị thành công tốt đẹp” cỡ nào. chắc mấy vị đó hối hận lắm, mấy chục năm theo đảng, lam cách mạng, mong cho đất nước nở mày, nở mặt. Ai dè Đại hội 11 đã bỏ phiếu nhầm cho một tên bán nước, núp bóng CS. Còn cái chuyện đảng CS sụp đổ là tất yếu, vì tất cả đường lối, chính sách đều đi ngược lại bản chất thật của loài người. Những cái nôi sinh ra CS đã đành phải vứt bỏ nó một cách không thương tiếc, vì họ nhìn thấy cái nôi ấy sinh ra những con quái vật chuyên ăn thịt người, lam thui chột nhân loại

 15. Hoàng Lan Says:

  ký văn bản dâng hiến Nốt trường sa cho trung quốc mà thôi.chán cái DCSVN này rồi.không vì dân một chút nào.chỉ vì giữ ghế và bè phái là nhanh thôi.chuẩn bị để tầu khựa nó tịch thu nốt trường sa,lúc đó mới trắng mắt ra,làm dân nhưng cũng phải am hiểu chứ,chỉ có Nguyễn Tấn Dũng là Xứng Đang nhất cho chức danh tổng bì thư mà thôi!

Trả lời thế sự du du Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: