Bàn về chữ đức khi lựa chọn người lãnh đạo.

Nguyễn Thanh Giang.

Ngày 8/12/2015, tiếp xúc với cử tri quận Ba Đình, Hà Nội, khi nói về việc chuẩn bị nhân sự của đảng CSVN cho những năm tới thông qua Đại hội đảng lần thứ XII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã nêu quan điểm về việc lựa chọn cán bộ lãnh đạo Đảng: “Nguyên tắc cần đeo bám khi chọn cán bộ là phải có đức, có tài, nhưng chữ đức phải là gốc. Phải trung thành tuyệt đối, với dân, với chế độ, với Đảng, giữ cho được chế độ này, Đảng này, giữ cho được hòa bình ổn định để phát triển đất nước”, Để minh họa, ông tiện thể lẩy bốn câu Kiều: “Thiện căn ở tại lòng ta/ Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài/ Có tài mà cậy chi tài/ Chữ tài liền với chữ tai một vần”.

Ở đây ông Trọng khẳng định “dức phải là gốc” và giải thích đức là “Phải trung thành tuyệt đối, với dân, với chế độ, với Đảng, giữ cho được chế độ này, Đảng này, giữ cho được hòa bình ổn định để phát triển đất nước”.

Nói hiếu với dân thì còn hiếu được. Hiếu với dân là phải lo đền đáp máu xương nước mắt của nhân dân đã đổ ra mà tìm được đường đi cho đất nước thoát khỏi tụt hậu, khổ nghèo chứ không vì lợi ích Đảng mà ngoan cố khư khư ôm lấy cái thứ chủ nghĩa đã thành tội nợ để làm bùa giữ ghế.

Không hiểu trung thành tuyệt đối với dân nghĩa là gì, chỉ thấy ông Trọng rất cặn kẽ “Phải trung thành tuyệt đối với chế độ, với Đảng, giữ cho được chế độ này, Đảng này”.

Không chỉ trung thành mà tuyệt đối trung thành với chế độ dầy rầy áp bức, bất công, đầy rẫy tệ nạn xấu xa là bất hiếu với dân…

Tuyệt đối trung thành với một Đảng chuyên quyền, độc đoán, phi dân chủ, luôn đặt mình trên dân tộc, trên đất nước là bất trung với nước.

Hãy nhớ ngày nào Hồ chủ tịch đã dặn dò quân đội/cán bộ phải “Trung với nước, hiếu với dân”.

Trong khi nhấn mạnh “đức phải là gốc” ông Trọng lại phỉ báng chữ Tài: “Có tài mà cậy chi tài/ Chữ tài liền với chứ tai một vần”. Nguyễn Du than thân trách phận cho nàng Kiều dưới chế độ phong kiến. Ở đây Nguyễn Phú Trọng muốn lên án cái gì?, muốn cảnh cáo nhắc nhở ai?

Xem nhẹ chữ Tài, làm lu mờ tiêu chuẩn Tài năng đặt ra khi lựa chọn người lãnh đạo là rất không đúng.

Không đúng với cha ông ta xưa khi lời vàng còn khắc trong bia đá ở Quốc tử giảm Văn Miếu:Hiền tài (mới) là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết

Hoàng đế Quang Trung cũng đã nói: “Dựng nước lấy việc học làm đầu. Muốn thịnh trị lấy nhân tài làm gốc”.

Không tôn vinh chữ Tài được như cha ông nhưng chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng cảnh giác với cái gọi là “đức làm gốc”: “Có đức không có tài, như ông Bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai”(

Kiểm nghiệm thực tại, ông Võ Viết Thanh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng khóa VI, nguyên chủ tịch UBND TP.HCM, cũng bày tỏ: “Không cần nói nữa về những tiêu chuẩn “tài, tâm, đức” mà đã có hàng vạn, hàng triệu người dân đòi hỏi. Tôi muốn thêm vào một tiêu chuẩn: nên lựa chọn người có dũng khí, quyết đoán để trong lúc cần sự quyết liệt họ sẽ có được quyết định có lợi cho quốc gia, dân tộc. Và không nên chọn những người bảo thủ, giáo điều, nói nhiều làm ít, không dám đột phá. Những cán bộ như vậy không nên bầu, chức quyền của họ càng cao thì tác hại cho dân, cho nước sẽ càng nhiều”.

Có Đức mà không có Tài thì “chức quyền của họ càng cao thì tác hại cho dân, cho nước sẽ càng nhiều” như đang thấy đấy. 

Đối với người lành đạo, Tài năng vô cùng quan trọng. Chúa Trịnh Sâm cũng nói “kiên, cương, trung, chính, tài là đức”. 

Trước quốc nạn tham nhũng hoành hành nhức nhói, nhiều người cho rằng không tham nhũng là người có đức. Lãnh đạo mà chỉ như thế, không có tài thì cùng lắm họ chỉ giữ được liêm khiết cá nhân, họ không đưa ra được những phương sách chống tham nhũng cho toàn xã hội. Vì bảo thủ, giáo điều họ khư khư ôm lấy những giáo lệnh đã thành quả báo tệ hại: “kinh tế quốc doanh là chủ đạo”, “đất đai là tài sản của toàn dân”. Những giáo lệnh này chính là những buống trứng ruồi nhặng đẻ ra nhung nhúc tham nhũng.

Không có tài, trên bàn cờ chính trị họ luôn thấp cơ để kè thù dấn tới cướp biển, cướp đảo và dụ dỗ ngày càng chui sâu vào ách đô hộ của họ.

Cứu đất nước đang cơn nguy nàn cấp thiết phải tìm được nhân tài. Đừng lấy chữ tâm ra mà tung hỏa mù. Chữ tâm cũng có mặt trái của nó. Hãy đọc mấy câu thơ của De Musset: “Trái tim của một người thuần khiết là cái lọ sâu đáy/ Khi nước ban đầu dơ bẩn đã rót vào đó/Thì cả biển nước dội qua cũng không rửa được vết ô uế/ Vì cái sâu thì vô hạn và cái vết lại ở tận đáy”. (Le coeur d’un home vierge est un vase profound/ Lorsque la premiere eau qu’on y verse est impure/ La mer y passerait sans laver la souillure/ Car l’abime est immense et la tache est au fond).

Vì chữ Tâm mà ta thấm nhiễm tư tưởng xóa áp bức bất công của Mác-trẻ để sau đó cứ trượt dài theo Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông cướp chinh quyền, làm chuyên chính vô sản, đội bọn bất tài lên đầu. Không biết đến bao giờ có được người Tài giúp ta rửa được thứ “nước ban đầu dơ bẩn” kia.                                

Đấy mới là vấn đề cốt tử của dân tộc hiện nay. Vả chăng, họ làm gì có đức. Họ chỉ tung hỏa mù để chen cạnh, sát phạt nhau và đánh lừa chúng ta

Xin hãy cảnh giác

                                                              Hà Nội ngày đang diễn ra Hội nghị TƯ 13 ĐCSVN

                                                                                      Nguyễn Thanh Giang

                                                                                        Mobi: 0984 724 165

13 phản hồi to “Bàn về chữ đức khi lựa chọn người lãnh đạo.”

 1. hồ Says:

  Theo ný nuận của thằng Lú thì – cái “Đức”, cái “Tâm” của nó – khác gì cái “Tâm”,cái “Đức” của một thằng tướng cướp – chỉ biết tận tâm phục vụ, bảo vệ đảng cướp ???

 2. chiên da diết kiến nghị Says:

  Ít tư tưởng của Bác Hồ vĩ đại

  Lời chúc năm mới 1958, Bác Hồ vĩ đại kêu gọi mọi người không ngừng học tập chủ nghĩa Mác-Lê

  Ngày 18-1-1968, bài nói chuyện của Bác Hồ vĩ đại tại đại học nhân dân, Bác Hồ khẳng định chủ nghĩa xã hội nhất định thắng, và khuyến khích nhân dân học tập chủ nghĩa Mác-Lê, rèn luyện cho mình tư duy xã hội chủ nghĩa để xây dựng chủ nghĩa xã hội

  Ngày 28-1-1968, nói chuyện tại trường công an trung ương, Bác Hồ vĩ đại nêu rõ “Dân chủ & chuyên chính đi đôi với nhau . Muốn dân chủ thực sự phải chuyên chính thực sự … Dân chủ & chuyên chính thật là có quan hệ mật thiết với nhau”. Trong bài nói chuyện này, Bác Hồ vĩ đại cũng nêu rõ “Vì nước quên thân” thôi, chứ không có trung thành, nhưng lại nêu rõ “Trung thành với Đảng”.

  Ngày 20-3-1968, Bác Hồ vĩ đại nói chuyện với quân đội, đưa ra mấy điều

  -Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quân đội
  -Phải tăng cường giáo dục chính trị để nâng cao giác ngội xã hội chủ nghĩa cho tòan quân

  “Anh em Giải phóng quân Trung Quốc là anh hùng, quân đội ta cũng anh hùng . Cái gì anh em làm được thì mình cũng làm được”

  Muốn nữa không ? There’s plenty more of this xít where it come from

 3. chiên da diết kiến nghị Says:

  Nói thẳng ra, về tư tưởng Hồ Chí Minh, bác Nguyễn Thanh Giang chỉ đọc loáng thoáng những gì Bác Hồ vĩ đại lướt qua, rồi suy diễn bậy bạ . Trong khi bác Cả Trọng nghiên cứu lời Bác Hồ dạy rõ ràng .

  Trí thức Xã Hội Chủ Nghĩa như bác Giang, tư tưởng Hồ Chí Minh đọc còn không nên thân, còn suy diễn bậy bạ như thế thì làm được gì hở Bác Hồi ơi!

 4. chiên da diết kiến nghị Says:

  Bác Nguyễn Thanh Giang và đám trí thức Xã Hội Chủ Nghĩa đừng làm tớ nổi đóa, đăng hết những gì Bác Hồ vĩ đại nói để “phản biện” lại những lời suy diễn bậy bạ của các người, mục đích là để xuyên tạc tư tưởng thật sự của Hồ Chí Minh .

  Đem lời Bác Hồ vĩ đại để chửi lời Bác Hồ vĩ đại đưa ra 2 kết luận

  1- Bác Hồ vĩ đại tiều hậu bất nhất, chuyên nằm ngửa phun nước bọt

  2- Các trí thức Xã Hội Chủ Nghĩa

  (Ít nhất) 1 điều đúng . Pick one, or both.

 5. THIẾU GIA Says:

  Người cán bộ, đảng viên đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Chính vì vậy, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến phẩm chất và năng lực của người cán bộ cách mạng. Người cho rằng, đối với người cán bộ cách mạng, hai mặt đức và tài, phẩm chất và năng lực, không thể thiếu mặt nào, cũng không thể coi nhẹ mặt nào. Do đó, từ rất sớm Người đã dày công vun đắp để đào tạo cho Đảng, cho đất nước một đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, vừa hồng lại vừa chuyên, xứng đáng với vinh dự “là người lãnh đạo nhân dân” và với trách nhiệm “ là người đày tớ trung thành của nhân dân

 6. Minh Lý Says:

  Thực tế xã hội ngày nay, do nhiều nguyên nhân và từ mặt trái của cơ chế thị trường tác động, đã và đang làm xói mòn đạo đức, làm suy giảm những giá trị nhân bản truyền thống tốt đẹp của con người. Thực tế đó đang kéo theo những hệ lụy và hậu quả khôn lường, cả nhãn tiền và lâu dài, thật đáng lo ngại vô cùng. Trong hoàn cảnh đó, lòng tốt của con người, đạo đức của mỗi người càng cần thiết và đáng quý biết bao ! Quan niệm của người xưa: Đức là gốc của con người và thiện đức phải biểu hiện ở hành động, ngày nay vẫn còn nguyên giá trị và rất cần được làm nổi bật, được tuyên truyền, giáo dục rộng rãi thông qua những việc làm, những biện pháp cụ thể vừa trước mắt vừa mang tính lâu dài.

 7. Bill Degan Says:

  Lấy chữ “đức”, chữ tâm làm gốc không đồng nghĩa với việc xem nhẹ chữ tài. Rõ ràng TBT cũng nhấn mạnh là phải chọn những người có tài, đó đức, chỉ là lấy chữ đức làm gốc chứ không hề có ý xem nhẹ chữ tài. Cái tài luôn đi liền với cái đức và không thể tách rời, trong đó làm gì cũng đặt chữ tâm, chữ đức lên trước tiên. Đừng có xiên xẹo câu chữ của người ta như vậy.

 8. D.N.L. Says:

  Biết mình không có một chút tài năng gì,tổng bí Trọng đành phải
  láu cá dựa dẫm vào “đức” hòng lừa bịp người dân trí thấp !
  Khổ nổi cái “đức” mà ông ta nói ở đây chỉ là nói tầm bậy tầm bạ,
  hết sức gượng gạo để cưỡng từ đoạt lý,chứ không phải cái đức thông thường chúng ta hiểu.Đó là ngoan cố,ngu trung đến cùng
  với đảng cướp (như có bác nói ở trên),bất chấp cả đạo lý dân tộc
  là làm lành tránh dữ,ở hiền gặp lành,thương yêu đồng bào…
  Nhưng chúng quyết bám chắc vào đặc quyền độc tài toàn trị để áp
  bức,để vơ vét bóc lột nhân dân đến xơ xác,cho giặc Tàu cộng vào
  khai thác tài nguyên để phá nát đất nước ta,nhân danh chủ nghĩa CS.với “4 tốt và 16 chữ vàng”,cái bẫy và dây thòng lọng của giặc Tàu cộng buộc vào cổ đảng CsVN.dẫn đi theo chúng !

 9. Trần giả Tiên Says:

  Le Nguyen ==>”…Bịa chuyện, dối trá là sản phẩm “độc” do Hồ làm ra phát tán, là nguyên nhân làm con người tha hóa suy đồi, xã hội Việt Nam băng hoại, rệu rã và ngày càng tệ hại hơn. Tuy vậy, bịa chuyện, dối trá vẫn không “độc” bằng việc bên trong “chăn màn” cộng sản, chúng thi nhau giở thủ đoạn thanh toán đồng chí để tranh giành ngôi vua tập thể trong chiến tranh trước kia và trong các cuộc diễn trò đảng cử dân bầu thời bây giờ… ”

  http://danlambaovn.blogspot.com/2016/01/bia-chuyen-doi-lem-lem-la-san-phamoc.html

 10. Tre Làng Says:

  Nhận nói về cái đức trong việc lựa chọn người lãnh đạo, các vị đã biết là người lãnh đạo phải có đủ đức, đủ tài vậy mà tại sao những kẻ lãnh đạo các vị thì chẳng kẻ nào có được một thôi chứ chẳng nói gì là hai, kẻ thì hám danh hám lợi, kẻ thì gian manh sảo trá, bảo sao nội bộ cứ lục đục, tố cáo, gạch đá nhau suốt như vậy.

  • chiên da diết kiến nghị Says:

   Họ đều có đạo đức cả hết đấy . Nhưng đạo đức của họ là theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tức là đạo đức cộng sản .

   Cộng Sản là cách mạng, đánh đổ các xã hội cũ để xây nên xã hội mới . Suy ra, đạo đức cách mạng là lật đổ các giá trị đạo đức cũ, & tạo ra những giá trị đạo đức mới . Hay nói tóm tắt, đạo đức cũ ra sao, đạo đức cách mạng ngược lại .

 11. 💧💰🎓🌏🎭🎨🎵🎬⚡️ | 真 忍 活 Says:

  […] – #HH 💧 Đại Vệ chí dị tân biên- Kịch bản chống khủng bố – #BDX 💧 Bàn về chữ đức khi lựa chọn người lãnh đạo – #BDX 💧 Muôn kiểu thức ăn đường phố mất vệ sinh – #CFKB 💧 Còn bạn thế […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: