Archive for Tháng Một 8th, 2016

Thư kêu oan khẩn cấp của Vợ Anh Ba Sàm gứi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Tháng Một 8, 2016

5

(more…)

Nhà báo Huy Đức và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Tháng Một 8, 2016

Đặng Hùng (theo fb HungDang)

Khác với hầu hết nhiều người biết tới Huy Đức qua cuốn sách ‘’Bên thắng cuộc’’ vào năm 2012, tôi biết Huy Đức qua bài viết ‘’Chị hai thủ tướng’’ từ năm 2009. Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả qua bài viết này, rồi sau đó tôi rất thích những bài viết chống đối ông Nguyễn Tấn Dũng do anh ấy viết và tôi cũng trở nên ghét thủ tướng khủng khiếp từ đó ! Tôi may mắn được bắt tay với anh tại quán cafe Chiêu tại Sài gòn cách nay khoảng một năm. Tôi vẫn like và ủng hộ anh cho đến hết bài viết ‘’Bao giờ bằng được Camphuchia’’ ngày 21/10/2015.

Tuy nhiên, sau bài đó thì liên tiếp anh tung ra thêm nhiều bài nữa tập trung đánh phá vào một mình cá nhân ông Dũng một cách rất bài bản mà không hề đánh vào trọng tâm của vấn đề là thể chế chính trị sai lầm của Việt nam mà nền tảng là bản hiến pháp phi dân chủ 2013.

(more…)

Sự tồn vong, phát triển của đất nước đang trông chờ vào sự sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương

Tháng Một 8, 2016

Thứ Sáu, ngày 08 tháng 1 năm 2016

Ban biên tập nhận được bài phân tích, nhận định sâu sắc của ông Nguyễn Phúc Thanh, cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu về tình hình Đảng ta sau Hội nghị Trung ương 13. Nội dung nhấn mạnh về vai trò của Ban Chấp hành Trung ương và vấn đề tập trung dân chủ trong Đảng, lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm yếu tố cốt lõi để chọn lựa các vị trí chủ chốt cho Khóa XII.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 13
Hội nghị Trung ương13 (HNTW 13) đã khép lại và được đánh giá là thành công, nói như thế cũng có khía cạnh đúng, trước hết cần so sánh ý kiến của Bộ Chính trị với Ban Chấp hành Trung ương về vấn đề nhân sự:
1. Điểm thống nhất giữa Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương: Danh sách giới thiệu nhân sự mới, nhân sự còn độ tuổi tái cử và nhân sự quá tuổi tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII giữa Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương cơ bản là giống nhau.