Archive for Tháng Một 4th, 2016

Những điều suy nghĩ về thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.  

Tháng Một 4, 2016

Nguyễn Huy Canh. (Hải Phòng)

Gần đến Đại hội XII chúng ta đọc được rất nhiều thông tin về việc sắp xếp vị trí tứ trụ, thông tin về các nhà lãnh đạo cao cấp của đảng.

Trong rất nhiều bài viết, trong những thông tin đó, tôi ủng hộ những ý kiến xác đáng của ông Nguyễn Thanh Giang trong bài viết “Phải chăng ông Trọng đã biết điều”đăng trên trang “ý kiến đảng viên” khi tác giả viết về những điểm mạnh, và những thiếu xót của thủ tướng trong lãnh đạo, tổ chức và điều hành kinh tế ở những năm trước; cũng như việc để lao động TQ vào Tây nguyên…

Tuy nhiên, khi viết về những việc làm của thủ tướng, tác giả đã không nêu ra được cái tầm của những nguyên lí, những tư tưởng chứa trong những việc làm đó.

(more…)

Ý kiến trí thức gửi Đại hội XII

Tháng Một 4, 2016

Tiến sỹ Phạm Gia Minh

Nhắn gửi các anh Tương Lai, Việt Phương, Phạm Đức Nguyên, Nguyễn Trung và các em nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước. Hai ngày nay tôi đọc các thông tin trên mạng Ý kiến Đảng viên góp ý với ĐH XII về nhân sự đã vô cùng ngạc nhiên khi biết tin Bộ Chính trị đề cử ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm Tổng Bí thư khoá XII. Nếu đúng như vậy thì đây là điều quá bất ngờ với anh em trí thức!

Từ khi Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư giới trí thức đã nhận định ông ta sẽ không làm được gì cho đất nước vì ông Trọng là người rất tầm thường và mắc căn bệnh giáo điều rất trầm trọng. Mọi người đều có chung ý nghĩ chờ đến hết 5 năm nhiệm kỳ để chấm dứt “nhân hoạ” này và mong chờ một nhân vật có tư tưởng cải cách, dân chủ, kiên định phục vụ lợi ích của dân tộc. Những năm đầu anh em trí thức bàn đến ông Trương Tấn Sang, một người khi tiếp xúc thấy gần gũi, thân mật, nêu ra được nhiều điều gọi là đổi mới, nhưng càng gần càng thấy ông này thiếu tầm nhìn xa, bạ đâu nói đấy và đáng sợ hơn còn nói một đằng làm một nẻo.

(more…)

Đêm giao thừa trước tượng đài Lý Thái Tổ.

Tháng Một 4, 2016

Đặng Huy Văn

Sao Đức Vua đêm Giao Thừa thao thức

Bởi giặc Tàu sang quấy phá phải không?

Hay tại bởi bầy Việt gian bán nước

Về Thăng Long để tranh bá xưng hùng?

 

Đức Vua phán: Biển Đông Tàu xâm lấn

Bởi năm xưa cha chú muốn ngai vàng

Nay sai cháu đến quê hương Mao tặc

Để cầu xin lũ truyền kiếp xâm lăng!

(more…)