Phải chăng ông Trọng đã biết điều?

Nguyễn Thanh Giang.

Kính gửi Đại biểu Đại hội XII ĐCSVN

Phát biểu tổng kết Hội nghị Trung ương 13 ĐCSVN của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có sai khác rất cơ bản với Thông báo Hội nghị ấy. Sai khác chỉ ở một điểm nhỏ nhưng sao lại có thể nói là rất cơ bản?

Ai cũng biết đoạn trình bầy về phần tiếp thu ý kiến để sửa đổi Báo cáo Chính trị ở cả hai bên đều tầm phào. Nếu thành tâm tiếp thu ý kiến của quảng đại đảng viên, nhân sỹ trí thức, đông bào … thì Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII không thể như thế được.

Đáng quan tâm hơn cả đối với Hội nghị 13 ĐCSVN là vấn đề nhân sự, cho nên sự sai khác dù nhỏ ở đây cũng được xem là hệ trọng.

Điểm 3 phần trình bầy của ông Nguyễn Phú Trọng như sau:

“Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ và biểu quyết, nhất trí cao thông qua danh sách đề cử các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khoá XII. Bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết) cũng đã viết phiếu giới thiệu các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước”.

Diểm 5 của Thông báo Hội nghị như sau:

“Thực hiện trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo truyền thống từ nhiều nhiệm kỳ Đại hội của Đảng ta, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nhất trí giới thiệu ứng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xem xét, quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các đồng chí đủ điều kiện, trong độ tuổi được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nhất trí giới thiệu ứng cử Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; đồng thời giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trình Hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết định”.

Sự sai khác ở đây nếu do ông Trọng không tiếp thu được để phản ánh đúng tinh thần Hội nghị TƯ 13 thì thêm một bằng chứng chứng tỏ ông ta quá lú lẫn.

Nếu ông ta cố tình phản ánh sai tinh thần Hội nghị thì có thể do ông đã biết điều rồi.

Nguyễn Phú Trọng Không thể không biết điều vì:

1 – Ông đã 72 tuổi, quá già so với các nhà lành đạo đương kim trên thế giới, kể cả so với Tập Cận Bình, Kim Jong Un.

2 – Trí tuệ và năng lực của ông quá non kém so với trọng trách

Nhấn mạnh yếu tố “trong độ tuổi” không những NPT tỏ ra biết điều mà ông còn triệt hạ được đối thủ mà ngày nào ông đã bật khóc thút thít trước mặt toàn Đảng, toàn Dân sau cuộc chiến ở Hội nghị Trung ương 6. Không ngoi được lên thì dìm cả xuống cho hòa cả làng.

Cố tình lờ đi đoạn: “ …giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trình Hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết định” có lẽ vì NPT sợ cái người quá tuổi sẽ được tái cử để làm Tổng Bí thư không phải ông mà lại chính là địch thủ của ông.

Thật vậy, ngay trong phát biểu kết thúc Hội nghị Trung ương 13 vừa rồi ông cũng không thể không ca ngợi công lao người này:

Trước tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn so với dự báo, cùng với khủng hoảng nợ công, cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các nước lớn tại khu vực, diễn biến phức tạp trên Biển Đông và những khó khăn trong nước tác động bất lợi đến kinh tế – xã hội nước ta…, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời, linh hoạt điều chỉnh trọng tâm chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội. Nền kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, tiềm lực kinh tế đất nước được nâng lên; tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ khá, năm sau cao hơn năm trước (năm 2015 GDP đạt 6,88%, cao hơn chỉ tiêu đề ra 6,2%); lạm phát năm 2015 được kiểm soát ở mức thấp so với nhiều năm gần đây; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược đạt một số kết quả bước đầu; giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển; đời sống của nhân dân được cải thiện”.

Trước khó khăn kinh tế thế giới suy thoái lại phải chèo chống trong môi trường chính trị vô cùng lạc hậu, hết sức mâu thuẫn với kinh tế thị trường mà vẫn luồn lách để đạt được những thành tích kinh tế như vậy thì không thể không nói là giỏi. Đưa Lý Quang Diệu, Angela Macken, Sinzo Abe … vào đây cũng không làm gì hơn được.

(Chưa kể ở xứ này do Tổng Bí thư dại mà Thủ tướng phải mang vạ. Do Nông Đức Mạnh đã ký kết với Giang Trạch Dân mà Nguyễn Tấn Dũng phải đưa Trung Quốc vào khai thác bauxite Tây Nguyên. Do nguyễn Phú Trọng đã ký kết với Hồ Cẩm Đào mà Nguyễn Tấn Dũng phải đưa Trung Quốc không chỉ vào các tỉnh biên giới mà ào ạt tràn vào tất cả các tỉnh trong cả nước gây nên những hiểm họa không chỉ về kinh tế mà cả quốc phòng)

Nguyễn Trãi đã khẳng định ở nước ta “”hào kiệt đời nào cũng có” nhưng do độc tài đảng trị nghiệt ngã, chuyên chính vô sản tàn bạo, nhân tài trước mắt không thể xuất hiện được. Trong cơn nguy biến này xin hãy biết gạn đục khơi trong để đành chấp nhận phương án nào khả dĩ nhất.

Sau Đại hội XII chưa biết những gì sẽ xẩy ra nhưng từ đây đến đấy không thể làm gì hơn việc tát nước theo mưa. Chưa thể nào thoán vị được ĐCSVN mà chỉ mong đẩy được nó về phía ánh sáng được chút nào hay chút ấy.

Không thể nóng vội được, cũng đừng bi quan, hãy tỉnh táo, sáng suốt mở lối đi thích hợp cho đất nước.

Chưa thấy thấp thoáng một nhân vật nào xuất chúng bên ngoài ĐCSVN. Cũng chưa thấy bóng dáng một Gorbachov hay Yensin. Người duy nhất hiện nay có khả năng đẩy ĐCSVN nhích về phía ánh sáng là Nguyễn Tấn Dũng.

Trước hết phải thấy đây là một con người rất tự tin, rất bản lĩnh. Trong khi nuôi tham vọng trở thành lãnh tụ ĐCSVN mà vẫn dám cho tất cả con cái kẻ đi học ở các nước Phương Tây, người làm dâu quan chức “Ngụy” thì quả là can trường. Loại như Nguyễn Phú Trọng không đời nào dám làm như vậy không chỉ vì con cái cũng mang gien lú mà bản thân ông không đủ cơ sở để tự tin. Nguyễn Tấn Dũng đã từng đánh Mỹ và trở thành thương binh nên đi với Mỹ không sợ bị mang tiếng đồ đệ. Vì chỉ biết chui hầm trú ẩn nên ngày nay NPT phải tỏ ra bảo hoàng hơn vua.

Ngoài khả năng chống chéo nền kinh tế èo uột nhờ đã rất quen việc và đã từng đảm đương cương vị thủ lĩnh nhiều địa hạt đối nội (y tế, tỉnh ủy, quân đội, công an, ngân hàng), NTD còn có uy tín quốc tế rất lớn. Diễn đàn Boston vừa vinh danh NTD ngang với Angela Macken và Sinzo Abe. Mặc dầu gặp cả tứ trụ triều đình trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, Tập Cận Bình cũng đã tỏ ra kính nể đặc biệt khi công khai chỉ mời NTD sang thăm Trung Quốc.

Hiện nay, điều tối quan trọng mà Tổ quốc và Nhân dân cần là giữ cho được độc lập dân tộc, chống xâm lấn Biển Đông. Người có khả năng đương đầu với phe NPT để hạn chế chế tối đa nguy cơ lún sâu vào vòng đô hộ của Trung Quốc cũng là Nguyễn Tấn Dũng.

Tuy nhiên NTD không hề hô hào chống Trung Quốc. Ông thường tuyên bố không liên minh với nước này để chống nước kia (nhưng cần liên minh với Hoa Kỳ để giữ Biển Đông) và vẫn nói lời tri ân Trung Quốc. Tôi rất ủng hộ sách lược này. Không thể không bang giao hữu nghị với Trung Quốc. Nhưng, phải quyết liệt chống tinh thần thần phục Trung Quốc, chống đem lợi ích quốc gia ra phục vụ cái “tầm cao chiến lược” nhảm nhí.

Nguyễn Tấn Dũng chỉ gay gắt với chủ trương xáo quyệt gói bọc âm mưu xâm lược trong cái màn “hữu nghị viển vông” giả trá. Không chỉ gay gắt bằng lời, ông còn tích cực chuẩn bị vũ khí, khí tài sẵn sàng giáng trả kẻ địch đích đáng trong khi Bí Thư Quân ủy TƯ Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn một mặt trói tay quân đội bằng chủ nghĩa hòa bình, rả rả phán truyền nhiệm vụ phải giữ hòa bình cho quân đội; một mặt lệnh cho quân đội phải sẵn sàng chĩa súng vào “diễn biến hòa bình” chứ không phải vào ngoại xâm. Hàng ngày nghe Buổi Phát thanh Quân đội sẽ dễ dàng nhận thấy họ đang vô hiệu hóa quân đội trước nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà kích động quân đội sẵn sàng xả súng vào nhân dân. Không thể không nghi ngờ họ là nội ứng của Phương Bắc.

Nếu còn chút liêm sỉ thì NPT phải tỏ ra biết điều thực sự. Tiếc rằng dư luận đang xôn xao chuyện ông đang chạy nhiều cửa, dờ nhiều thủ đoạn để được ở lại ghế Tổng Bí thư thêm nửa nhiệm kỳ. Nào là đưa ra tiêu chuẩn Tổng Bí thư phải là người Miền Bắc và phải có lý luận. Nào là xui ba giáo sư tay sai mạt hạng bôi nhọ và kết tội NTD …

Nam, Bắc đều là con Lạc cháu Hồng, trong cuộc đấu tranh giành thống nhất vừa qua Miền Nam đã từng đi trước về sau, tại sao người Miền Nam không thể là Tổng Bí thư. Sao trước đây không quy định Tổng Bí thư phải là người Kinh?

Có con gái làm dâu “Ngụy” thì đã sao. Chồng và con bà Aunsan Suki đều mang quốc tịch cái nước đã từng đô hộ Myanmar đấy chứ. Cùn đến mức không nghĩ ra thủ đoạn mới mà phải giở lại ngón đòn mạt hạng Lê Đức Thọ triệt hạ Võ Nguyên Giáp thì thật là hạ sách. Chủ nghĩa lý lịch đã từng bị lên án gay gắt, vực dậy nó một cách trâng tráo không sợ bị người ta càng ghê tởm Đảng sao

Ai phải chịu tội Vinashin, Vinaline? Không phải Ba Dũng mà chính chủ trương ưu tiên ưu đãi bằng mọi giá để kinh tế quốc doanh phải làm chủ đã tạo nên những quái vật kinh tế không lồ không ai điều khiển nổi.

Nhăm xóa mờ dư luận buộc tội NPT đã mở đường cho Trung Quốc xâm lấn Trường Sa, mấy ngày gần đây ông ta khuấy chuyện chống tham những lên để chia lửa cho NTD. Thật ra, tội dung dưỡng tham những chính là từ NPT. Do bảo thủ, giáo điều, không chịu đổi mới chính trị cho phù hợp với nền kinh tế thị trường, tiếp tục duy trì “kinh tế quốc doanh là chủ đạo” và “ruộng đất là tài sản toàn dân” chính NPT là người dung dưỡng hai cái bào thai lớn đẻ ra nhung nhúc tham nhũng. Không những tham nhũng mà còn lãng phí. (Lãng phí còn tàn hại ghê gớm hơn tham những).

Ngoài 3000 tỷ ở Syputra, NPT còn là kẻ đứng đầu bảng trong tham nhũng quyền lực. Tham nhũng quyền lực là soái trong các tôi trạng tham nhũng. Quyền đẻ ra tiền, tạo nên uy thế bất chính, làm ô dù cho đám quần thần sâu mọt

Tin NPT có khả năng ở lại nửa nhiệm kỳ làm tôi và nhiều người ưu tư quốc sự mất ăn mất ngủ. Thêm nửa nhiệm kỳ, NPT sẽ ấn cổ dân tộc vào sâu thêm cái thòng lọng Trung Quốc, tiếp tục dìm đất nước vào vũng lầy những nguyên lý quái đản không thể nào phát triển được và đầy đọa nhân dân trong một xã hội đầy dối trá, tệ đoan.

Nguyễn Tấn Dũng chưa có khả năng và chưa dám giải tán ĐCSVN để xưng ngôi Tổng thống nhưng chính Nguyễn Phú Trọng sẽ lập một ekip mới cùng lú lẫn như ông ta làm sụp đổ ĐCSVN.

Khẩn thiết mong quý vị giúp chuyển bài viết này đến tận tay tất cả các Đại biểu sẽ dự Đại hội XII ĐCSVN.

Tôi xin cảm ơn.

Hà Nội 3 tháng 1 năm 2016                                                                                                                   NguyễnThanh Giang,Số nhà 5, ngõ 341 đường Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội, Mobi: 0984 724 165.

52 phản hồi to “Phải chăng ông Trọng đã biết điều?”

 1. Nhat minh Says:

  Nguyễn Thanh Giang lý luận rất chính xác, nhân dân Việt Nam hiện nay tuyệt đối ủng hộ đường lối thoát Trung trước, hy vọng sẽ có lãnh đạo mong muốn điều này trúng cử Tổng Bí Thư.

 2. Đnh Thắng Says:

  Ngây thơ, ấu trĩ lắm mấy ông trí nô, trí ngủ ơi! Muốn thoát Trung, thì trước hết phải diệt tận gốc cái đảng chó má lưu manh này đã. Còn cái đảng chó má lưu manh này, thì chỉ có càng ngày càng chui sâu vào cái rọ lơn Tàu cộng thôi. Cả 16 đứa ở bộ chính trị đểu bán nước hiện nay, không đứa nào có cái tư duy thoát tàu đâu. Các ông đúng là thứ trí ngủ, vừa mù quáng vừa ấu trĩ. Rõ là một đám trí nô, muốn bám vào cái đảng khốn nạn này để có lương, có bổng lộc. Kiếp trí nô của các ông đích thị là lũ ký sinh trên mồ hôi nước mắt tiền thuế của dân đấy.

  • Nam Quốc Sơn Hà Says:

   Ngu thì im đi, đừng sủa bậy bạ!
   Những kẻ vô học hay văn hoá nửa vời dở tây dở ta chỉ biết hô hào tàn sát thường chỉ nghĩ được như Đnh Thắng vậy thôi!

   • chiên da diết kiến nghị Says:

    huypro Says ” tao mà gặp m ngoài đời tao đập cho vỡ alo cho cái tội ăn nói mà không biết nghĩ”

    Anh chàng dư lợn viên hiền tài XHCN huypro có phải là một trong “Những kẻ vô học hay văn hoá nửa vời dở tây dở ta chỉ biết hô hào tàn sát” không ?

    Chắc Trần Nhật Quang cũng vậy .

    Nửa ta thì tớ biết rồi, nhưng nửa tây của huypro & Trần Nhật Quang có phải là phần của chủ nghĩa Mác-Lê không ? Hay Mác-Lê là “ta”, không phải là “tây”?

   • Trần giả Tiên Says:

    Hô hào TÀN SÁT, vô học và vô văn hoá là BẢN CHẤT ba đời ba đời BẦN CỐ của lũ LỢN cs như chúng bây mà “nhà đại xu hào” LƯU MANH, VONG BẢN Tố HỦ đã dạy chúng bây và tru tréo hằng ngày trong CCRĐ dưới đây nè LỢN.

    “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
    Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
    Cho ĐẢNG bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
    Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”

    Nhớ nhá GIẾT cho cái ĐẢNG CHÓ đấy.

  • Chăn trâu nam bộ Says:

   Đnh Thắng Says: “Muốn thoát Trung, thì trước hết phải diệt tận gốc cái đảng chó má lưu manh này đã.” : nói thì nghe hay nhưng đéo có bao giờ làm được thì nói nàm cái con mẹ gì?
   Anh Nguyễn Thanh Giang nói đúng, chỉ còn một chọn lựa duy nhất : Nguyễn Tấn Dũng làm TBT thì VN còn một chút hy vọng trong CƠN TUYỆT VỌNG của quê hương VN.
   Hy vọng thôi còn chiện có khá hơn không là chiện của Trời: “Đế quốc Mỹ và Thiên triều Trung cộng”.
   Thôi bỏ qua hết đi DLV cứ làm chiện của mình để có miếng cơm manh áo cho bản thân và gia đình, Dnh Thắng và những người đang uất hận chế độ CS đang cai trị quê hương ta, thì cứ việc chưởi cho đã cái miệng…cả hai đéo làm được gì cho Quê hương thương yếu đang Rách Nát và có thể Mất đi vì rơi vào tay Trung cộng.
   Chúc tất cả một ngày vui và nhiều sức khỏe trong năm 2016
   Thăm anh NTGiang và chúc anh sức khỏe để tiếp tục làm được một chút gì cho Quê hương thân yêu của chúng ta.
   Kính
   Chăn trâu nam bộ

   • chiên da diết kiến nghị Says:

    Ông này chắc cũng thuộc loại đảng viên yêu Đảng -và yêu nhất là Thủ tướng cơ!- chứ chăn trâu cái gì .

    “Hy vọng thôi còn chiện có khá hơn không là chiện của Trời: “Đế quốc Mỹ và Thiên triều Trung cộng”

    Đúng đó . Cứ việc ngồi đó mà hy vọng, chờ phép lạ và cầu cho hồng phúc của nước nhà & tổ tiên giúp đỡ . Và đừng quên chúc mừng các nước trên thế giới đang sẽ thoát khỏi các thể chế độc tài toàn trị . Riết rồi sẽ trở thành chúc mừng viên chuyên nghiệp .

    Và với cách đấu tranh kiểu này, ta nên gọi họ là hy vọng viên & cầu khẩn viên chuyên nghiệp, chuyên hy vọng & cầu khẩn cho nước nhà thoát khỏi Cộng Sản, nhưng vẫn muốn đảng Cộng Sản muôn năm trường trị . Tốt nhất là dưới cái tên khác . Như Bắc Hàn vậy .

    Well, theo logic của đám vô sỉ trí thức, với thể chế đã là như vậy rồi, và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chứng tỏ khả năng không làm được gì hết ngoài 2 chuyện, đưa con cái mình vào làm quan và đặt ra những điều luật phản dân chủ tư bẩn -không sao, các bác trí thức vô sỉ sẽ đổ cho người khác ngay í mà-, xác xuất nước VN sẽ đi vào con đường đa đảng là bao nhiêu %, các bác có dám tự mình làm 1 phép tính nhẩm không ?

    Oh, Bô (full of) xít! Đã nói (trích) “Hy vọng thôi còn chiện có khá hơn không là chiện của Trời: “Đế quốc Mỹ và Thiên triều Trung cộng”. I should have known. Đã hy vọng thì tính tón cái gì cơ chứ! Sau này vẫn y như cũ thì các bác chắc sẽ đổ cho trời, trung quốc & mỹ . Trời cũng lắc đầu, và Ba Dũng thì cười .Thành thật xin lỗi, vì trong 1 lúc không suy nghĩ đã “hy vọng” -từ nay xin chừa- các bác bỏ “hy vọng” mà tính tón .

    Đã nói nhiều lần rồi . Các nước khác không ngồi chờ phép lạ xảy ra nên phép lạ xảy ra . Việt Nam ngồi chờ phép lạ xảy ra nên phép lạ chẳng bao giờ xảy ra cả .

    Thôi thì chúng ta cùng cầu khẩn cho hồng phúc nước nhà vậy nhá .

    Tớ thì cầu “Nguyễn Phú Trọng sẽ lập một ekip mới cùng lú lẫn như ông ta làm sụp đổ ĐCSVN”

    Ah, hóa ra các bác mong Ba Dũng lên là để Đảng Cộng Sản VN có thể tránh được con đường sụp đổ .

    Hiểu chết liền thật!

 3. chiên da diết kiến nghị Says:

  Có tin được lời kêu gọi của các trí thức vô sỉ rằng phải chọn “giải pháp ít có hại nhất” với thành tích quá khứ đã chọn lý tưởng Cộng Sản để dẫn tới ngày 30/4/1975 không ?

  Nói chứ, có nói cũng bằng thừa, vì các vị trí quyền lực trong Đảng Cộng Sản là do mấy ông chém giết tranh giành quyền lực mà thành .

  Việc chúng ta nên làm hôm nay là ghi lại tên những kẻ trí thức đang ra sức ủng hộ trò dối trá này . Chừng chục năm nữa đất nước tơi bời, cứ lôi tên từng đứa ra mà hỏi tội .

  • Chăn trâu nam bộ Says:

   “Tớ thì cầu “Nguyễn Phú Trọng sẽ lập một ekip mới cùng lú lẫn như ông ta làm sụp đổ ĐCSVN”: ngu dzừa dzừa , chừa chổ cho thiên hạ ngu dzới …thằng này mà lên thì Tàu nó chiếm hết đất nước từ nam ra bắc (hiện nay tụi CS nó bán gần hết rùi)…ở đó mà sụp đổ.

   “Và với cách đấu tranh kiểu này, ta nên gọi họ là hy vọng viên & cầu khẩn viên chuyên nghiệp,” : không hy dzọng thì làm sô bi chừ…”dân làm báo”, “quan làm báo”…bao nhiêu tờ báo mấy mươi năm rùi có làm sứt mẽ cái lông chân nào của CS đâu: nó bỏ tù hết người này tới người khác, nó giết biết bao nhêu người từ “ngụy” cho tới “cách mạng…có Ông Nào cứu được những người này đâu. Thôi Tỉnh dậy đi..từ DLV cho đến những nhà “đấu tranh cái miệng”.

   • Chăn trâu nam bộ Says:

    http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/cn-coffee-in-danang-01022016103221.html xem cho biết Tàu chiếm nước ta rồi nề

   • chiên da diết kiến nghị Says:

    Em có dám giành hết cái ngu của thiên hạ các bác đâu

    “Nguyễn Phú Trọng sẽ lập một ekip mới cùng lú lẫn như ông ta làm sụp đổ ĐCSVN” là em quote trực tiếp bác Nguyễn Thanh Giang . Theo logic của bác ấy là logic của bác ấy đã ngu sẵn rồi, em chỉ lợi dụng nên hổng có tội tình chi hết . Thật ra em hổng nghĩ logic của riêng câu nói đó không đến nỗi tồi, nhưng logic của context của câu đó thì quả là giành hết cái ngu của thiên hạ cho mình .

    Cho hỏi . Nếu Ba Dũng lên, VN không rơi vào tay Trung Quốc ? Theo logic của bác Nguyễn Thanh Giang luôn nhá ? Thể chế đã lệ thuộc vào Trung Quốc + Nguyễn Tấn Dũng hoàn tòan vô can vì chỉ làm theo thể chế chứ không có khả năng làm khác được, thì có điều gì để bảo đảm ở cương vị Tổng bí, hắn có thể làm gì khác được ? Xin các bác trí thức đừng lấy danh dự của mình ra bảo đảm hay thề thốt, vì cộng lại không đáng đồn tiền cắc xã hội chủ nghĩa thời Bác Hồ xuống giá vì phá giá .

    Vấn đề ở đây là ai lên thì cũng sêm xít, cũng đưa tới cùng 1 kết quả . Nhưng nếu bác Cả Trọng làm xếp xòng, mọi người ý thức được con đường mình đang đi . Nhưng nếu Ba Dũng lên, với đám trí thức vô sỉ đang mị dân bằng cách nói láo trắng trợn như thế này, phần lớn sẽ đánh mất ý thức về con đường đang đi -nhờ bác Trọng và ê kíp của bác ấy-, mà cứ tưởng sẽ rẽ vào hướng khác . Đến chừng (lại) nhận ra thì (quá) muộn rồi . Cứ làm như bây giờ vẫn chưa muộn .

    Giữa ý thức và vô ý thức, tớ chọn ý thức .

    Còn chuyện bác Trọng đưa VN vào con đường lệ thuộc Trung Quốc, tớ nghĩ chuyện đó là trách nhiệm của người dân . Nhưng nhờ đám trí thức vô sỉ, họ đang trở thành hy vọng viên kiêm cầu khẩn viên và chúc mừng viên chuyên nghiệp hết rồi .

   • Chăn trâu nam bộ Says:

    chiên da diết kiến nghị Says: “Nhưng nhờ đám trí thức vô sỉ, họ đang trở thành hy vọng viên kiêm cầu khẩn viên và chúc mừng viên chuyên nghiệp hết rồi .”

    Đùa chút cho dzui thui, chứ từ ngày “giặc miền bắc vô đây, bàn tay dấy máu anh em” thì VN chỉ có Tàn với Lụi thôi.
    -Vật chất: tụi nó trấn lột nhân dân VN thậm tệ, nhà cao cửa rộng cũng dân Bắc kỳ, xa lộ cũng để “con cháu pác Hò” chạy xe
    -Tinh thần: dưới thời Pháp thuộc nhân dân VN còn được những nhân sĩ ở Pháp che chở, chứ bây giờ nhân dân VN là “con cá nằm trên thớt” hó hè là DLV nó chửi, là Côn an nó bắt bỏ tù.
    Thằng nào làm TBT thì cũng là CS Bán nước Hiếp Dân.
    1 triệu “Côn an” bảo vệ đảng thì nhân dân chỉ còn biết Ngậm đắng nuốt cay…KHÔNG cầu khẩn viên và chúc mừng viên thì nàm cái gì bi chừ… ai biết cách chỉ dùm “Đồng bào tui” đi.
    Kính

   • chiên da diết kiến nghị Says:

    Dư lợn viên hiền tài XHCN nên đọc lời còm của chăn trâu rồi tâu lên cấp trên nên kiên định tất cả mọi thứ . If it ain’t broke, don’t fix. Mọi thứ từ trên xuống, giáo dục lẫn công an làm cho đám chăn trâu trở thành những chuyên gia hy vọng & cầu khẩn => chế độ bền vững muôn đời . Đổi mới 1 tẹo là tiêu với chúng nó đấy .

 4. huypro Says:

  ăn nói linh tinh, toàn những lời nói sáo rỗng, toàn là những chủ kiến nhằm quy chụp của tác giả tao mà gặp m ngoài đời tao đập cho vỡ alo cho cái tội ăn nói mà không biết nghĩ, không có ĐCSVN chắc đã có m để mà giờ đây ngòi bịa chuyện như thế này đâu.

  • chiên da diết kiến nghị Says:

   “tao mà gặp m ngoài đời tao đập cho vỡ alo cho cái tội ăn nói mà không biết nghĩ”

   Có dám làm thật không, hay lại càng ngày càng hèn yếu ?

   Đây

   NguyễnThanh Giang,Số nhà 5, ngõ 341 đường Trung Văn,Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội, Mobi: 0984 724 165

   Không dám thì đi chết hoặc cắm đầu vào bể phốt đi, cái đồ dư lợn viên hèn hạ .

  • Trần giả Tiên Says:

   “không có ĐCSVN chắc đã có m để mà giờ đây ngòi bịa chuyện như thế này đâu.”

   ĐMCS, nói NGU như LỢN trước 1945 lũ chó nhất là thằng bồi bếp cho tàu TÂY, mới qua tiểu học “đi tìm đường cứu ĐÓI như XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG bây giờ, vì ông già nó say rượu ỷ thế quan quyền nên đã giết người và bị cách chức, biết CHÓ gì về CS hả LỢN???

   Và các vua hùng và tướng lãnh thời trước khi cha mẹ nó ra đời, và nó chỉ là con tinh trùng lưu lạc đâu đó đã đánh TAN TÀNH lũ giặc TÀU mỡ mang bờ cỏi về PHƯƠNG NAM và không mất một miếng đất.

   Từ khi “thằng cs ở hang” (lời Stalin gọi Hồ Chó Má) nghe cha Tàu, mẹ Nga đem cái chủ nghĩa chết tiệt về bán nước hại dân đến nổi lãnh thổ, lãnh hải co cụm, ẢI NAM QUAN, bản Giốc, Lão Sơn v.v…
   lọt tuốt bên TÀU, HOÀNG SA bị cướp trắng cũng vì lý do nhờ nó “GIỮ DÙM” còn hơn để “NGUỴ” giữ(!?)
   Như vậy ai NGU hả LỢN.

   Đúng LỢN huypro nầy thuộc hạng ĐẠI NGU hết biết luôn.

  • Trần giả Tiên Says:

   Không hiểu sao lũ LỢN khoái chửi TƯ BẨN giẩy chết, thêm nữa tiếng Anh thì như con C.. nhưng lại thích lấy NÍCK tư bẩn thế nhĩ???
   LẠ!
   😀 😀

   • huypro Says:

    chúng m là một lũ không có não, t thấy chúng m viết lăng nhăng quá không chịu được nên vào nói cho chúng m biết đừng bao giờ đem Bác Hồ ra để xuyên tạc bằng không chúng m sẽ bị cả dân tộc này nguyền rủa, muốn t sẽ nói tử tế với người có văn hóa còn với chúng m thì t khinh

   • Trần giả Tiên Says:

    “Bác & cha già dâm tặc” của lũ LỢN Việt gian cs chứ không phải của dân tộc Việt, vì dân tộc Việt đã có hơn 4000 năm dựng nước chứ không phải mới đây, còn thằng LƯU MANH bồi bếp Tây mà Stalin gọi là “thằng cọng sản ở hang” cho dầu sống đến bây giờ cũng chả quá 150 năm thì làm CHÓ gì mà tự “SƯNG” (nổ), tự sướng là “cha già” nếu không phải là cha già của lũ ÓC LỢN bại não cs như chúng bây???
    Đúng là bại não DỐT hết thuốc chửa.
    😀 😀

    Trả lời thế nào cho HỢP LÝ để dân tộc nầy không NGUYỀN RỦA thằng tội đồ dân tộc Hồ Chó Má bán nước hại dân tí coi ÓC LỢN.

    Đây là “DOANH NHÂN” mà lũ ÓC LỢN bại não tung hê VŨ ĐẠI đã được “XUYÊN TẠC”, liệt kê vào danh sách những tên giết người có SỐ MÁ của thế giới đấy.

    Và thằng khốn LƯU MANH Hồ Chó Má thấy gái là ÔM HÔN đến nổi báo của INĐO phải đăng báo “HỒ STOP KISSING GIRLS”

    Thấy NHỤC như con cá NỤC chưa ÓC LỢN?

    Cha già VŨ ĐẠI của chúng bây đó tung hê CHO có “vănG hoá” nhiều nhiều lên, để bớt bị KHINH nhá.
    😀 😀 😀

   • Trần giả Tiên Says:

    Shttp://lhccshtd.org/LHCCSHTD_TT/TG/2014/hcmlaconquyrauxanh_001.jpg

   • Trần giả Tiên Says:

 5. chiên da diết kiến nghị Says:

  Tớ tóm tắt để các vị khỏi cần tốn thời gian đọc thứ giả dối này

  Toàn bộ logic của bài thuộc lọai “ốc mò cò xơi”, Nguyễn Phú Trọng tạo nên guồng máy để Nguyễn Tấn Dũng hưởng lợi . Tự mình rút ra kết luận . Còn kết luận của bác này là vì ô Trọng là người tạo nên hệ thống nên việc lợi dụng hệ thống để làm lợi cho mình của ô Dũng là không có tội, mà tội là ở ô Trọng .

  Thắc mắc nho nhỏ . Với logic như thế thì Bác Hồ vĩ đại của bác Nguyễn Thanh Giang có thể nhét vào đâu đây ?

  Nói rồi, đám trí thức vô sỉ này viết bài nào cũng thuộc loại hiểu chết liền hết .

 6. That Thanh Says:

  Xuất phát từ vô minh
  Bị lòng tham che phủ
  Kể từ Hồ Chí Minh…
  Nay đến Nguyễn Phú Trọng
  Chúng không hiểu quy luật
  Sinh – trụ rồi hoại-diệt
  Của tự nhiên, vô thường
  Chúng giáo điều lý luận
  Xây dựng đảng cộng sản
  Muốn tồn tại mãi mãi
  Muốn độc quyền lãnh đạo
  Để hình thành giai cấp
  Cán bộ cộng sản đảng
  Thâu tóm quyền – và tiền
  Ở đất Việt Nam này.
  Nếu nghĩ và viết ra
  Sẽ mất nhiều trang giấy…
  Duy cũng là nghiệp quả
  Của dân tộc An Nam
  Sau nhiền thời chinh chiến
  Nay đến nông nỗi này
  Hy vọng nghiệp trả hết
  Theo quy luật tự nhiện
  Hoại rồi sẽ tự diệt
  Của cộng sản Việt Nam
  Trong một vài năm tới
  Nhân dịp đầu năm mới
  Chúc mọi người mạnh khỏe
  Đất nước được bình an.

 7. Tuý ngoạ sa trường Says:

  Tôi rất thích đọc các bài viết của các anh Nguyễn Thanh Giang, Hà Sĩ Phu, Bùi Quang Vơm, Kami, bởi các anh nghĩ và viết thấu đáo, logic, hợp lòng dân…
  Suy nghĩ của các ánh cũng là suy nghĩ của muôn người dân Việt.
  Hiện chỉ có ông 3D là xứng đáng làm TBT hơn cả, nếu cái đảng khỉ gió này thực sự muốn đưa nước ta tiến vào kỉ nguyên TPP thoát Trung, vươn lên làm cho dân giàu nước mạnh.
  Nhược bằng, cứ để lão Trọng Lú kém hết cả tài và đức, chả có một chút uy tín gì với dân, ở lại chức TBT (hoặc tay nào trong phe nhóm hắn), thì nước ta, dân ta sẽ lạ bị dìm sâu hơn vào vũng lầy nô lệ Tàu cộng.
  “Cơ chế đó thì nó phải vậy”. Cái cơ chế mà Tổng Trọng muốn duy trì trên đầu trên cổ dân ta là cái cơ chế tạo ra tham nhũng, dung dưỡng tham nhũng. Đó là cái cơ chế đảng trị. Thử hỏi ông 3D dám làm gì được trên thực tế? Mới có ý muốn thoát Trung mà mấy tên nô Tàu già nua đã vu khống này nọ, làm nhiều hơn liệu được chẳng, dù thực sự ông 3D mới chỉ muốn học tập Myanmar một cách “cải lương”? Quân uỷ nó nắm, Công an nó nắm. Không thận trọng, nó “hê” liền. Vậy sao đổ tội cả lên cho ông 3D được? Tại sao không chĩa mũi dùi vào kẻ tội đồ phản quốc số 1 là đám nô Tàu kia?
  Theo tôi, cũng như anh NTG nói, trong tình hình này, BCH TW CSVN nên bầu ông 3D làm TBT và khuyến nghị ổng chèo lái theo đường hướng như Myanmar để mà tất cả các vị đều được hạ cánh an toàn, nhân dân lại không bị đổ máu, đất nước thoát Tàu, chuyển mạnh sang xây dựng thể chế dân chủ thật sự, dân giàu, nước mạnh… Như thế hỏi có vẻ vang không? Hỏi đời nay các vị được nhẹ nhõm mà đến muôn đời thế hệ con cháu các vị cũng được hưởng các cơ hội như trên các nước dân chủ văn minh không????
  Đây là một thực tế: chính giới chức các vị và giới tài phiệt ngân hàng, tài chính từ TW đến địa phương đang ráo riết tẩu tán tài sản, tìm nơi định cư tại phương Tây, di chuyển con cái sang đó, bởi các vị đã biết rằng thế nào chế độ này cũng sụp đổ. Họ bảo nhau sợ ông Trọng vẫn làm TBT thì sụp nhanh, chạy không kịp.
  Ông Trọng, hãy vì quốc dân, hãy thôi đánh đấm, hãy giới thiệu ông 3D làm TBT chớ đừng “nán lại” thêm ngày nào và đừng giới thiệu tay nào trong phe nhóm ông nữa.
  Lòng dân không muốn phe bảo thủ và phe cảnh sát, quân đội nắm quyền đâu!
  Hãy dũng cảm nghe lời dân, nghe lời hạ thần can gián đi!
  Xin cảm ơn!

 8. NGƯỢC NẮNG Says:

  phải chăng tác giả muốn kích động gây mất đoàn kết nội bộ sao. tôi thấy lời ông nói không có gì là sự thật cả,tôi khuyên ông nói gì thì nói cũng phải có bằng chứng không thì cái mồm làm hại cái thân đó ông tác giả à,không phải thích nói cái gì thì nói được đâu.

  • Trần giả Tiên Says:

   À muốn bằng chứng “đoàn kết” hả LỢN “ngược đầu” bằng ĐÍT….????

   Đây nè 😀 😀 😀
   Mụ DOAN phó chuổi tẹt “ăn không chừa thứ gì cho dân”
   Lão SANG chuổi tẹt “Một con sâu đã nguy hiểm huống gì một bầy'”

   Đề nghị cho NHẬP KHO MỤ nầy và LÃO nầy đã “XIÊN TẠC” phá “ĐÀN KẾT” nói “XẤU” nhà nước phạm điều 258 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về
   😀 😀 “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước” 😀 😀

   Híc, híc ĐỒNG Ý không LỢN “ngược đầu” = ĐÍT ???? :D:D

 9. Nhuận Says:

  Châm ngôn : ” Đất nước dễ đổi ,bản tính khó thay ” .Sẽ No CHANGE

 10. Hàn Khánh Says:

  Tham nhũng, suy thoái đạo đức,… người phải chịu trách nhiệm đầu tiên là Đảng vì đất nước này Đảng lãnh đạo tuyệt đối. vì vậy người chịu trách nhiệm cao nhất về mọi vấn đề của đất nước phải là TBT.

 11. Hồng Ly Says:

  Cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã nói thay tâm trạng bứt rứt của tôi trong mấy hôm nay.

  ” Người duy nhất hiện nay có khả năng đẩy ĐCSVN nhích về phía ánh sáng là Nguyễn Tấn Dũng.”

  Tôi cho nhận định trên là quá đúng trong tình cảnh của đất nước hôm nay.

 12. Sa Hoàng Says:

  Sắp đến Đại hội Đảng rồi, nên rận chủ lại có dịp cắn càn à?
  Chúng mày nghĩ chúng mày là ai, có cái công trạng hay thành tích, vị trí gì mà đòi đứng đó rồi lên tiếng chỉ tay sắp đặt vị trí này vị trí ki chứ? Nên biết rõ mình là ai nhé!
  Còn nữa, Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt. Đúng thế, việc đề ra chủ trương đều là từ Đảng. Nhưng sao không thử tư duy mà xem, ngay trong chính cái lũ ăn hại phản quốc chúng mày cũng còn có thằng này thằng kia. Việc thực hiện quán triệt chủ trương đường lối của Đảng đôi khi còn chưa thật sâu sát đến nhiều nơi, nhiều vùng. Đến các cường quốc hay nhiều nước phát triển khác cũng còn có tham nhũng đầy ra đấy. Thế nên đừng chỉ biết đổ lỗi cho Đảng nhé!

  • Trần giả Tiên Says:

   “Nhưng sao không thử tư duy mà xem,”(!?)

   Hì hì thằng nầy có “TƯ DUY” của LỢN ăn tạp & CHÓ nên cho gi ăn đó, bảo gì SỦA đó.
   Hì, hì.

   :D:D “RẬN CHỦ” là chủ của toàn rận hì hì tức là chủ toàn chấy = “tồng chấy” đấy LỢN.
   Vậy thì RẬN CHỦ chính là thằng cs ở hang Hồ Chó Má đấy.
   Giỏi mà chủi Hồ Chó Má cắn càn PHẢN ĐỘNG hả? Dám chửi thằng cha dâm tặc của lũ LỢN.
   😀 😀
   Thêm nữa, phản quốc là phản quốc Xở Hụi Chủ Nghĩa của lũ bầy đàn đảng chó cs, không phải của dân tộc VN đâu LỢN, đừng nhập chung không tốt đâu nhá.
   😀 😀

 13. Hoa Lau Says:

  Nguyễn Thanh Giang nói toẹt ra như vậy lúc này là hay lắm. Nguyễn Phú Trọng đã dat ra cho cac ung vien vao ban chap hanh tw cac tieu chuan co loi cho minh nham gat NTD . Tư duy của NPTnhu tư duy của thời cải cách ruộng đất ông ta không tiếp thu được những thay đổi của thời cuộc ,luôn nhái lại những sáo mòn cũ rích Làm gì tìm ra được một nhân vật phù hợp hơn lúc này ngoại NTD để chèo chống cho đất nước trước hiểm họa của Trung Quốc

  • Chăn trâu nam bộ Says:

   Đnh Thắng Says: “Muốn thoát Trung, thì trước hết phải diệt tận gốc cái đảng chó má lưu manh này đã.” : nói thì nghe hay nhưng đéo có bao giờ làm được thì nói nàm cái con mẹ gì?
   Anh Nguyễn Thanh Giang nói đúng, chỉ còn một chọn lựa duy nhất : Nguyễn Tấn Dũng làm TBT thì VN còn một chút hy vọng trong CƠN TUYỆT VỌNG của quê hương VN.
   Hy vọng thôi còn chiện có khá hơn không là chiện của Trời: “Đế quốc Mỹ và Thiên triều Trung cộng”.
   Thôi bỏ qua hết đi DLV cứ làm chiện của mình để có miếng cơm manh áo cho bản thân và gia đình, Dnh Thắng và những người đang uất hận chế độ CS đang cai trị quê hương ta, thì cứ việc chưởi cho đã cái miệng…cả hai đéo làm được gì cho Quê hương thương yếu đang Rách Nát và có thể Mất đi vì rơi vào tay Trung cộng.
   Chúc tất cả một ngày vui và nhiều sức khỏe trong năm 2016
   Thăm anh NTGiang và chúc anh sức khỏe để tiếp tục làm được một chút gì cho Quê hương thân yêu của chúng ta.
   Kính
   Chăn trâu nam bộ

   • Chăn trâu nam bộ Says:

    chiên da diết kiến nghị Says: “Tớ thì cầu “Nguyễn Phú Trọng sẽ lập một ekip mới cùng lú lẫn như ông ta làm sụp đổ ĐCSVN”: ngu dzừa dzừa , chừa chổ cho thiên hạ ngu dzới …thằng này mà lên thì Tàu nó chiếm hết đất nước từ nam ra bắc (hiện nay tụi CS nó bán gần hết rùi)…ở đó mà sụp đổ.

    “Và với cách đấu tranh kiểu này, ta nên gọi họ là hy vọng viên & cầu khẩn viên chuyên nghiệp,” : không hy dzọng thì làm sô bi chừ…”dân làm báo”, “quan làm báo”…bao nhiêu tờ báo mấy mươi năm rùi có làm sứt mẽ cái lông chân nào của CS đâu: nó bỏ tù hết người này tới người khác, nó giết biết bao nhiêu người từ “ngụy” cho tới “cách mạng…có Ông Nào cứu được những người này đâu. Thôi Tỉnh dậy đi..từ DLV cho đến những nhà “đấu tranh cái miệng”.

 14. Chăn trâu nam bộ Says:

  http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/cn-coffee-in-danang-01022016103221.html xem cho biết Tàu chiếm nước ta rùi nề

  • chiên da diết kiến nghị Says:

   “xem cho biết Tàu chiếm nước ta rùi nề”

   Tốt . Có nghĩa chúng ta đi đúng tinh thần chủ nghĩa xã hội trong bản di chúc của Bác Hồ vĩ đại .

 15. vien truong Says:

  chinh xac

 16. tôi yêu hà nội Says:

  Chê hết vị lãnh đạo này đến nhà cầm quyền kia. Trong mắt đám rận chủ thì ở Việt Nam cái gì chẳng là khiếm khuyết, từ lịch sử dân tộc 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, đến đường lối đổi mới, chủ trương chính sách nào của Đảng, rồi cả Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ai ai, việc gì chúng nó chẳng chê, chẳng nói xấu được. Cứ nghĩ mình hay lắm đấy. Một lũ bất tài vô dụng chỉ giỏi đưa ra yêu sách này, đòi hỏi nọ, trong lương tâm lúc nào cũng chỉ biết đến tiền và rất nhiều tiền!

  • Trần giả Tiên Says:

   ÓC LỢN.

  • chiên da diết kiến nghị Says:

   Thơ Tố Hữu

   Với Lê-nin, làm lại loài người

   Tớ nghĩ, theo nhà trường XHCN ngày xưa, trước khi Đảng Cộng Sản VN ra đời ở Trung Quốc -không có tính nước ngoài vì TQ không phải nước ngoài- lịch sử VN là vất hết . Sau đó là những trang lịch sử hào hùng trói lọi . Có thể chia lịch sử VN ra làm 2 giai đoạn, trước sự ra đời của đảng CS có thể gọi là thời kỳ tiền sử, mông muội & dốt nát . Lịch sử VN chỉ bắt đầu với đảng Cộng Sản & Bác Hồ Tập Chương vĩ đại thôi .

 17. Hà Hồng Says:

  Cuối cùng thì cũng chỉ là bới lông tìm vết, sự thật không phải vậy và một sựu vu oan trắng trợn chưa từng thấy. Với những gì đã viết chỉ thấy rõ một điều, sự dối trá là có thật và mọi bài viết từ cái trang Bà đầm này cũng chỉ do cái bon rúc váy mấy mụ Me Tây mà viết thành thôi.

 18. Trần giả Tiên Says:

  Lũ CON HOANG Việt gian cs sản nhận giặc CƯỚP biển đảo Hoàng Sa của VN lam CHA.

  Hì hi, “Pác Hù ta đó chính là Pác Mao” trụi lông.

  Nguyễn Sinh Hùng cúi lạy Mao Trạch Đông

 19. Hoàng Hữu Mạnh Says:

  Lại tới thời điểm bọn khốn trổ tài chém gió và xuyên tạc đây. Thực sự không hiểu đầu óc lũ này sinh ra để làm gì? Ngoài việc gây mâu thuẫn chia rẽ trong nội bộ Đảng, chia rẽ dân tộc chúng còn biết làm gì khác không? Cứ tới kỳ Đại hội Đảng năm nào bọn rận chúng nó chả viết bài xuyên tạc, dựng đủ mọi thể loại chuyện hòng làm người dân, các đại biểu mất tin nhiệm vào những vị lãnh đạo trung thành, nhiệt huyết với đường lối, con đường tiến lên XHCN. Bảo vệ sự thành công của kỳ Đại hội Đảng là trách nhiệm của mỗi người.

  • Trần giả Tiên Says:

   Người DÂN làm gì có LÒNG TIN vào lũ LỢN Việt gian cs mà sao cứ TỰ SƯỚNG tru tréo CHÉM GIÓ, láo hoài vậy LỢN???

   Không tin để bầu cử TỰ DO hoặc trưng cầu dân ý có LHQ giám sát thử xem sao nhé LỢN.
   Lũ LỢN Việt gian cs dám làm dzậy tui chết liền.

   Ngay cả chuổi tẹt Sang & phó chuổi tẹt Doan còn phải than thở nữa là DÂN.

   ĐMCS thúi, đi chết đi cho dân nhờ.

  • Trần giả Tiên Says:

   Thêm nữa, Thằng Ba Trợn (TBT) Trọng lú đã nói:

   😀 “XHCN hết thế kỷ nầy không biết có chưa” mà các LỢN cứ tiếp tục & liên tục CHÉM GIÓ

   😀 😀 “làm người dân, các đại biểu mất tin nhiệm vào những vị lãnh đạo trung thành, nhiệt huyết với đường lối, con đường tiến lên XHCN.”(!!!????)

   Hết biết cho cái ÓC LỢN ẢO TƯỞNG nầy.

 20. Mike Says:

  The ky 21 la the ky cua Bon Doc Tai se bi tieu diet… Tong Trong va nhung TBT da dang Dat,dang Bien cho tui tau cong se chay di dau!Lich su VN luon luon la su lap lai.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: