Archive for Tháng Một 1st, 2016

Những chiêu bài hạ cấp trong ngày tàn Cộng sản.

Tháng Một 1, 2016

Lê Công Toàn

Dư luận đang đồn đoán về một “cuộc chiến” giữa các phe phái, mà trong đó người ta đã phải sử dụng đến những chiêu bài hạ cấp nhất để tranh nhau.

Cuộc chiến này cũng có thể mang tính sống còn giữa một bên là bảo thủ trì trệ và một bên là đổi mới thật sự, trong đó, yếu tốt thoát Trung được người dân quan tâm hàng đầu.

Rồi thì chưa biết lịch sử sẽ chọn ai hay vận hội của dân tộc đã tới chưa, nhưng với sự quan tâm này thì trong con mắt của người dân, dường như cũng đã có một sự chọn lựa khả dĩ nhất.

(more…)