Nhật ký mở lần 161: Xin ngả mũ chào cảm phục 127 vị, nhưng giá mà…

Tô Hải

19-12-2015

Không phải tôi cảm phục vì những điều các vị đã dám công khai, đồng lòng cùng ký tên thay mặt chúng tôi, (như quí vị đã nói ngay phần mở đầu là “nó phù hợp với ý nguyện vọng của đông đảo nhân dân trong nước và người Việt ngoài nước”!?). Vì nhân dân (trong đó có tôi) đã nghĩ như quí vị, đã nói, đã viết những ý chứa đựng trong thư ngỏ của quí vị cách đây cả gần 10 năm có lẻ. Không ít người đã vì những suy tư và viết lách những điều quí vị mới viết lần này mà đã bị đi tù, bị coi như “thế lực thù địch” mà mất sạch, như Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Hà Sĩ Phu…

Nhưng cái điều tôi mừng nhất là: lần đầu tiên, những người tôi hết sức kính mến, dù cách nghĩ, cách đấu tranh có khác nhau, như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, GS Hoàng Tụy, nhà văn Nguyên Ngọc, cựu đại sứ Nguyễn Trung, TS Lê đăng Doanh… những người rất thận trọng trong chữ nghĩa khi muốn phản biện một điều gì khiếm khuyết của “đảng mình”, mà lần này lại đồng lòng, cùng công khai lên án chủ nghĩa cộng sản, vạch trần sự phản khoa học, vô lý của chủ nghĩa Mác-Lê đã đưa đất nước này đến sự xuống dốc thê thảm về mọi mặt đời sống bởi cái chủ nghĩa xã hội không biết là cái gì… để rồi đi đến kết luận là cần đổi ngay tên đảng, đổi tên nước!!!

Nhớ lại những gì tôi đọc cách đây cả trên chục năm do những tên tuổi lớn vừa kể trên viết, và bị “tai họa” do đảng gọi là cộng sản giáng xuống đầu họ, thì hôm nay, một cuộc lên án chủ nghĩa Mác-Lê, vạch trần cái con đường xuống hố cả nút (do ăn phải cái clủa thiu thối xã hội chủ nghĩa) được tới 127 vị đồng ký tên trên thư ngỏ công khai, làm sao mà không mừng được cơ chứ! Nhất là trong 127 vị, ít nhất cũng có 5,7 nhân vật mà có lúc, tôi đã đặt hy vọng rằng: “họ có thể là một Eltsine, một Góocbachev Việt, những con người “bất khả bắt”, “bất khả bỏ tù”, “bất khả bắn” …

Mừng thiệt khi đọc trên “thư ngỏ” những dòng lên án chưa từng thấy như thế này: Sự phát triển của đất nước bị kìm hãm chủ yếu là do Đảng Cộng sản Việt Nam từ nhiều năm nay dẫn dắt cả dân tộc đi lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô-viết dựa trên chủ nghĩa Mác – Lênin. Trên con đường đó, trong vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam bám giữ thể chế độc tài toàn trị với bộ máy cầm quyền hết sức nặng nề, thiên về dùng bạo lực và dối trá, vi phạm nhiều quyền tự do dân chủ và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo thuận lợi cho tệ tham nhũng, ức hiếp dân và sự thao túng của các nhóm lợi ích bất chính. Đường lối sai lầm theo ý thức hệ cùng với bộ máy cầm quyền nhiều khuyết tật cũng không dựa vào sức mạnh của toàn dân tộc để có đối sách đúng đắn bảo vệ độc lập, chủ quyền chống mưu đồ và hành vi bành trướng của Trung Quốc.

Hoặc: “… Đảng Cộng sản Việt Nam phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết và dựa hẳn vào nhân dân, tự giải thoát khỏi ý thức hệ giáo điều, tự giải phóng chính mình khỏi tình trạng tha hóa của một đảng độc quyền toàn trị, dứt khoát từ bỏ đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ động tiến hành cải cách chính trị triệt để và toàn diện theo con đường dân tộc và dân chủ

Thì tôi càng thấy các vị ấy đã thực sự vượt qua được cái “mặc cảm suy thoái”, “phản đảng”, cái chất… “SĨ” nó trấn ngự trong tim, trong óc những người đã bao năm… trót đi theo cái đảng gọi là cộng sản nhưng tồi tệ gấp trăm lần mọi đảng cầm quyền đã tha hóa trên thế giới này!

Nghĩ một đằng mà cứ phải “tế nhị”nói xa, nói xôi, nói vòng vo, vu vơ,… lâu nay chắc các vị cũng chẳng được vui gì trong bụng. Lần này, vượt lên chính mình để nói thẳng, nói thật, nói công khai tất cả những uẩn khúc trong lòng … quả là thư ngỏ đã gây xúc động, gây chú ý cho toàn dân, thậm chí cả truyền thông thế giới đều đánh giá là một sự kiện “không tiền khoáng hậu chưa từng thấy”, tưởng cũng không có gì là lạ!

Tuy nhiên,… (khổ thật! lại cứ phải….”tuy nhiên”) khi đọc đến đoạn này:

“Đại hội XII phải bầu được Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đủ sức đưa đất nước vượt qua những khó khăn thách thức để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia.

Kiên quyết không giao phó trọng trách cho những người mang nặng tư tưởng bảo thủ, giáo điều, đặt lợi ích riêng lên trên vận mệnh dân tộc, tham nhũng hoặc tài sản giàu có bất minh, thiếu bản lĩnh, không có khả năng xử lý những vấn đề do thực tiễn của cuộc sống đất nước đặt ra” .

Thì tôi tưởng là mình đang đọc những kiến nghị của các đại biểu TƯ đang họp đại hội lần thứ 13, sau khi quán triệt tinh thần “dân chủ xã hội chủ nghĩa”, và bắt đầu áp dụng điều lệ mới khóa trước quyết định nhân sự khóa sau” vậy!?

Đặc biệt, bắt đầu từ câu này: “Đại hội XII là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có trách nhiệm, vừa có thẩm quyền đề xướng cuộc cải cách chính trị trong hòa bình, với tinh thần khép lại quá khứ, không hồi tố...”

Dộ

Là tôi đâm… khó hiểu, khó chịu, khó thở, khó nghe và khó nuốt quá!!! “Khép lại quá khứ” tính từ bao giờ? “Không hồi tố” đối với các vụ phạm pháp nào? Ai được “không hồi tố”ai? Những vụ đấu tố giết người, cướp của, những vụ bỏ tù, đi cải tạo không án,… những vụ “Nhân văn”, “xét lại”, những vụ “tiến bộ quá sớm” của các ông Hoàng Minh Chính, Trần xuân Bách, Trần Độ… sẽ mãi mãi bị cho là “phản động”, là “chống phá đảng – nhà nước” tới muôn đời hay sao? “không hồi tố” hay sao?

Chính

Hoàng Minh Chính. Nguồn: internet.

Không được! Phải trả về lịch sử mọi sự thật, mọi nhân vật với công tội rõ ràng đã bị đảng các vị suốt 70 năm qua bôi xấu, chôn vùi cố ý! Không hồi tố là thế nào? Đấy cũng chính là cái lý do để đảng các vị thà chết không chịu rời ngai vàng! Dù ngai vàng đã mục rữa, người ngự trị trên ngai đã đến lúc cần quẳng vô sọt rác lịch sử dân tộc.

Và hình như đã nắm chắc mọi phản ứng của bọn tư- bản-đỏ-quân-đảng-tài-phiệt này, trong cuộc phỏng vấn dài cả tiếng đồng hồ ngày 14/12/2015, đài BBC đã để GS Tương Lai nói thẳng cái mà bao con người căm thù oán hận ngất trời với bọn cộng sản mới và cũ (trong đó có tôi) phải lắc đầu, thở dài chán nản. Đó là: Ông và những người ký tên không hề có “ảo tưởng” về bọn cầm quyền hiện nay chẳng bao giờ bỗng chốc dám từ bỏ hết quyền lợi, danh vọng, của cải, tiền bạc mà nghe lời mấy ông… Nhưng thư ngỏ chủ yếu sẽ mở đường cho một cuộc cách mạng ôn hòa, một cuộc đấu tranh mới?

Có nghĩa là GÓP Ý THÌ CỨ GÓP, NHƯNG TRƯỚC MẮT, ĐẠI HỘI XII VẪN TIẾN HÀNH, ĐỔI TÊN, ĐỔI TUỔI CÓ HAY KHÔNG THÌ KHÔNG BIẾT NHƯNG… ĐẢNG CS VẪN LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN? ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP VẪN CỨ ĐƯỢC DUY TRÌ? TỨ TRỤ TRIỀU ĐÌNH CỨ TỒN TẠI? BẦU CƯ KHÓA TỚI VẪN CỨ DO KHÓA NÀY QUYẾT ĐỊNH? QUỐC HỘI KHÓA TỚI VẪN DO ỦY BAN BẦU CỬ CỦA KHÓA NÀY THỰC HIỆN ĐẢNG CỬ-DÂN BẦU? SIÊU CHÍNH PHỦ VẪN NGỒI TRÊN CHÍNH PHỦ? CÁC CÁNH TAY NỐI DÀI CỦA ĐẢNG ĐỄU LÀNH LẶN Y NGUYÊN?

Và đảng của các đồng chí đảng viên chân chính mang tên mới như ĐẢNG ĐẠI DÂN CHỦ ĐẠI DÂN QUYỀN hoặc tên nước mới sẽ là VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ DO DÂN QUYỀN DÂN CHỦ QUỐC chẳng hạn, thì đúng là các vị đã thay áo quần mũ mão, đổi vũ khí lưỡi Mác và lưỡi Lê bằng cách… “nối giáo, mài gươm cho Đảng” ít nhất hết khóa XII này thật rồi!

ÁO MỚI DỆT GẤM THÊU HOA SẼ ĐƯỢC THAY (cho đúng ý các vị và làm vui lòng tí chút cho dân đen bao năm bị lừa dối), nhưng…

– Đường lối kinh tế vẫn định hướng xã hội chủ nghĩa, đất đai, tài sản vẫn là của công, muốn lấy, muốn chia chác, bán sỉ, lẻ cho ai (kể cả bọn Tầu bành trướng) đều được phép

– Bộ máy cầm quyền từ T.Ư tới địa phương đều do Đảng đặt đâu ngồi đấy.

Thì dù có bỏ quên hai cái tên Tây Mắc-Lê như bên Tầu, cuối cùng… MỌI SỰ VẪN CU NHƯ NGUYỄN! Hoặc CÙ HƠN TỖI!

Ai rỗi hơi và có gan to, hãy gắng nghe 2 cái đường link tâm sự thật thà của vị GS Tương Lai để thấy Bà đầm Xòe phán đoán chẳng hề sai, dù chữ nghĩa hơi có chút… bực bội:

Vì sao chúng tôi soạn thảo thư ngỏ 9/12

Chúng tôi không ‘ảo tưởng’ về thư ngỏ

Bà đầm xòe (tức Nhà báo Phạm Thành) viết:

… hết lần này đến lần khác, các đảng viên “tâm huyết”, các trí thức, nhân sĩ tâm huyết chỉ kiến nghị đi, kiến nghị lại cũng chỉ đòi có thay cái áo, thụt thêm thính vào hủ mắm thối đã phải vứt bỏ… thì thư ngõ, tâm huyết ấy…  phỏng có ích gì?

…. cứ loay hoay với ước muốn mong đảng thay đổi, rồi góp ý chân thành, tâm huyết thì giá trị của những việc làm này còn thua xa với ước nguyện thay đổi của những dân oan ngày ngày bám trụ đòi quyền lợi trên các ngõ đường, góc phố của đất nước.

…Cộng sản trên khắp hành tinh đã là những con điếm tài tình, cần gì ai phải dạy nó “vén váy” nữa.

Đặc biệt cần chú ý là cái ý này của tác giả Bà Đầm Xòe:

“… dạng các vị với những nghi vấn ngậm ngùi: Không rõ các vị có thực lòng hiểu và mong cho đất nước Việt Nam phát triển hay các vị cũng chỉ muốn đảng cộng sản Việt Nam thay đổi để các vị có quyền như những đám quân xanh có quyền lực của đảng cộng sản mà thôi”.

Riêng tôi, tuy rất thành kiến với mấy ông đảng viên một lòng theo đảng đến cùng, các vị trí thức-thì ít, trí ngủ thì nhiều, các cán bộ não thành đã “ăn lộc vua” hơi nhiều, luôn run sợ trước sự đe dọa thu hồi sổ hưu, mất sạch những gì đã được chia chác ít nhiều trước khi về vườn, nên nói gì thì nói cũng phải ké vào một câu “để Đảng ta vững mạnh lấy lại lòng tin trong dân như xưa, cùng Nhân Dân tiến thẳng về”…. (đâu cũng được)! Hoặc “phản biện trung thành” kiểu lấy hai cái “lá chắn” Bác Hồ và cựu thủ tướng Võ văn Kiệt ra để bước đi phản biện được an toàn! Nói trắng ra là: Có thay đổi hay không thì tôi vẫn có lợi!

Kệ cho tiến sỹ Nguyễn quang A giải thích một cách “hồn bướm mơ tiên” (chữ của tác giả Lê Minh Nguyên khi phê phán mọi đề án thay đổi “ảo tưởng” về đảng cộng sản VN), rằng thì là:

“Chúng tôi không muốn duy trì Đảng Cộng sản này là một đảng cầm quyền, nó có thể tồn tại được là tự nó, nhưng phải có một hệ thống nhiều đảng, đảng Cộng sản Việt Nam có thể là một đảng trong đấy, còn người dân có chấp nhận hay không là một vấn đề khác, không có chuyện chúng tôi bảo rằng duy trì đảng lãnh đạo này. Nếu mà người ta chấp nhận có một hệ thống đa đảng, có bầu cử thật sự tự do tôn trọng nhân quyền, có nền tư pháp độc lập, ba nhánh quyền lực độc lập giám sát lẫn nhau. Trong một thể chế như thế đảng Cộng sản Việt Nam vẫn có cơ hội tồn tại, chứ chúng tôi không bảo là mục đích của việc vận động như thế này là duy trì đảng Cộng sản Việt Nam ở vị thế lãnh đạo…

Thì ngay ngày 14/12/2015, khai mạc đại hội trung ương lần 13, sau ngày công bố bức thư ngỏ của 127 vị 5 ngày (9/12/2012), tổng Trọng đã tuyên bố gần như thẳng thừng bác bỏ thư ngỏ của các vị đồng thời tự phịa ra cái sự “đại đa số…tin tưởng tuyệt đối của toàn đảng, toàn quân, toàn dân kể cả kiều bào ở nước ngoài vào sự đúng đắn của dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng lần thứ 12!”

Ông ta tỉnh bơ, mặt lạnh như đồng Mao tệ, nói: Các cơ quan chức năng của Trung ương đã tập hợp, phân loại các ý kiến đóng góp và xây dựng các báo cáo tổng hợp, tổng cộng 1547 trang. Hầu hết các ý kiến đều thể hiện tâm huyết, thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân, đất nước; hoan nghênh việc Trung ương cho công bố sớm Dự thảo các văn kiện để lấy ý kiến nhân dân; cho rằng đây thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần dân chủ ngày càng cao trong Đảng, trong nhân dân và xã hội; phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.   

“…. Cá biệt, có ý kiến đề nghị Đại hội XII của Đảng thay đổi Cương lĩnh và Điều lệ Đảng, đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng đã được khẳng định tại Cương lĩnh của Đảng (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013. 

…Trên cơ sở tập hợp, nghiên cứu, phân tích các ý kiến đóng góp, cập nhật tình hình trong nước, khu vực và thế giới năm 2015, dự báo tình hình thời gian tới, Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế-xã hội đã xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của toàn hệ thống chính trị và nhân dân để hoàn thiện dự thảo các văn kiện báo cáo Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến chỉ đạo hoàn chỉnh, trình Hội nghị Trung ương lần này. 

…Đồng thời cũng cần bày tỏ chính kiến đối với những ý kiến sai trái, đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng. Từ đó, xem xét thông qua toàn văn Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế – xã hội trình Đại hội XII của Đảng … (hết trích bằng copy& paste).

Và sau đó một ngày, hạ lệnh bắt ngay một nhân vật hay công khai đi gặp gỡ Nhân dân, trực tiếp các sứ quán nước ngoài để kêu gọi “dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam”: luật sư kiêm cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài! Để quí vị giật mình?

Cái thư ngỏ của các vị, đúng như giáo sư TL đã dự đoán, là không có ảo tưởng sẽ được những người đang nắm quyền lực thèm để ý tới … Nhưng thái độ và nội dung phát biểu của anh Tổng ngày 14/12 vừa qua chứng tỏ anh ta biết rồi và chỉ cho là những sai trái của một số ít người đã… “đi ngược lại đường lối quan điểm của Đảng” mà thôi! Không gì có thể làm anh ta chùn bước để chỉ đạo đường lối , đặc biệt sắp xếp cơ cấu của việc bầu bán, nhân sự,… từ tứ trụ triều đình tới hạ tầng cơ sở khóa tới. Nhà báo Bùi Tín gọi đó là: một vụ phá điều lệ đảng chưa từng, một vụ tiếm quyền… tranh dành dơ dáy”!

Riêng tôi, do quá lo về tình trạng cù cưa kéo dài để tồn tại thêm năm nào hay năm ấy của các nhà cộng sản giả cầy mất gốc đương thời, sẽ làm mình khó mà sống nổi để tiếp tục viết lách, đấu tranh ôn hòa thêm một nhiệm kỳ Đảng toàn trị nữa, nên… thiệt tình quá tiếc nuối với một vài điều …”GIÁ MÀ”. Đó là:

Giá mà… Sau những diều công khai vạch trần sự tai hại của chủ nghĩa Mác-Lê đã gieo họa trên đất nước.

Giá mà…. Sau khi đã mạnh dạn lên án tất cả những cơ cấu chính trị vừa bất tài, bất lực, vô đạo đức tham nhũng do cái đảng cộng sản này gây ra cho mọi mặt đời sống: kinh tế, xã hội, đối ngoại, quốc phòng….

thì các vị có thêm một mục trong phần kết luận … Đại loại:

Chúng tôi… đảng viên trong số 127 người ký tên trong thư ngỏ xin tuyên bố:

1-BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY KHÔNG CÒN LÀ ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM GÌ VỀ MỌI ĐIỀU MÀ ĐẢNG ẤY GÂY RA NỮA

(sẽ có một số nơi trên 3 miền đất nước để mọi đảng viên cộng sản đương thời đến tự tay hoặc thay mặt nhiều đảng viên đốt thẻ đảng, thay hương khói thả xuống biển Đông, cầu cho linh hồn các liệt sỹ đã hy sinh vì biển đảo Tổ Quốc, đồng thời ghi tên nhập đảng mới của chúng tôi… )

2- Theo đúng những điều đã ghi trong hiến pháp, chúng tôi sẽ là Ban trù bị cho một đảng mới không cộng sản, Lấy Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ, và Nhân Quyền làm đường lối phương châm, điều lệ… Một đảng mới tuyệt đối không tham gia chính quyền nếu không đủ số phiếu bầu trong một cuộc tổng tuyển cử thật sự dân chủ và tự do như mọi nước trên thế giới. Một mục tiêu duy nhất để đấu tranh tiến tới không ngừng: Tổ Quốc Việt Nam Thật sự Giầu Mạnh, Công bằng và Văn Minh…

NHƯNG TIẾC THAY, CÁI ‘GIÁ MÀ’ NÀY ĐÃ KHÔNG XẢY RA MÀ CHỈ CÓ TOÀN NHỮNG CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI ÍT LÝ LUẬN NHƯ MÌNH VÀ BẠN MÌNH, ĐỒNG NIÊN, ĐỒNG KHÓA KỂ CẢ “ĐỒNG CHÍ MỘT THỜI’ VỚI MÌNH ĐÃ BIẾT, ĐÃ NÓI, ĐÃ VIẾT HUỴCH TOẸT RA TỪ LÂU!

ĐÚNG LÀ, CHÁN MỚ ĐỜI!

N-B: Nhân bài nói về cái sự vô phúc của những dân tộc bị cộng sản cai trị, mời các bạn và ai trong 127 vị vẫn còn ôm ấp giấc mộng “cộng sản chân chính”, xin đọc lại mấy danh ngôn chống cộng của những danh nhân thế giới như sau:

Sin

* BORIS YELTSIN“Anh có thể xây ngai vàng bằng lưỡi lê, nhưng anh không thể ngồi lâu trên đó”. “Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải chúng nó”.

Chop

GORBACHEV: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng: cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”.

ANGELA MERKEL: “Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối”.

MILOVAN DJILAS: “20 tuổi mà không theo cộng sản, là không có trái tim.
40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản, là không có cái đầu”.

Huy go

VICTOR HUGO: “Chủ Nghĩa Cộng Sản là giấc mơ của vài người, nhưng là cơn ác mộng của tất cả nhân loại” (”Le communisme: rêve de quelques uns, cauchemar de tous”).

Victor Hugo. Nguồn: internet

BERTOLT BRECHT: “Nếu giữa Đảng CS và nhân dân có sự bất đồng, chỉ việc khai tử nhân dân”.

COLUCHE: “Chủ nghiã CS là bệnh nan y duy nhất người ta chưa thí nghiệm trên loài vật” (trước khi áp dụng cho người).

CHURCHILL: “Cái xấu của chế độ tư bản là phân chia sự giầu có không đồng đều. Cái tốt của chế độ CS là chia đều sự nghèo đói”.

Tất cả đều phát ra từ những cái “đầu” to và những “trái tim” lớn… Mong mọi người cùng suy ngẫm…

VÀ ƯỚC MONG SAO, NẾU CÓ LẦN SAU, CÁC VỊ HÃY MẠNH TAY VIẾT THÊM MẤY CHỮ: CỘNG SẢN ĐÃ HẾT THỜI RỒI, HÃY GIẢI TÁN ĐI!

22 phản hồi to “Nhật ký mở lần 161: Xin ngả mũ chào cảm phục 127 vị, nhưng giá mà…”

 1. Hà Hồng Says:

  GORBACHEV nói những điều đó vì ông ta đã làm khát vọng của cả nhân loại cần lao sụp đổ. Một người thiếu năng lực thì chê trách ai. Đừng đổ lỗi cho chế độ khi bản thân đã phá hoại công lao của cả một thế hệ.

  • Van Ha Says:

   Nay`, biet noi’ thi` biet nhin`, duoc bao-nhieu hieu-biet ma` ti toe:
   Co biet doi-song hien-tai ve nguoi`, ve”giai-cap’ ” Cong-nhan va` Nong-dan o tai dat-nuoc VN bay-gio ra sao khong???
   Cong-lao cua ca mot the-he bay-gio con` lai. gi`?
   Tau`cong-san no’ dang xiet’ day^ thong` long. phai khong?
   Tai-nguyen dat-nuoc ban’ het chua, da can. chua ?
   Nhin` xem cong-san bay-gio ten^ nao` cung dat-dai, biet-thu.
   Hoang-sa, Truong-sa cua Cha Ong ngan` nam bay-gio vao` tay ai ?Tren khap Dat-nuoc, tai-sao. vi` bon. nao` ma` cac vi-tri’ chien-luoc bon Tau` no’ dang lam` Vua mot coi~, chinh-quyen dia-phuong khong ai duoc vao` giam-sat’ cac “cong-trinh`” cua bon chung’ ?
   Trong giong` lich-su Dan-toc, co’ bao-gio xuat-hien hai tieng’ “DAN^ OAN” !!!
   CON` BIET NHAN-XET, CON` BIET SUY-XET’ THI` HAY~ DUNG` TRI-TUE. MA` TROI-DAT BAN CHO KEO PHI’ HOAI` NHE’ HA` HONG` !

   • Hà Hồng Says:

    Nông dân giờ có ruộng, xây dựng kinh tế trên các mô hình nông lâm ngư nghiệp cho ra sản lượng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
    Công nhân nhờ công nghiệp hóa có thêm công ăn việc làm, cải thiện đời sống.
    Còn lại một bộ phận ăn không ngồi rồi, chỉ đợi há miệng chờ sung, hóng tiền nước ngoài gửi về trong từng bình luận thì dù có dư dả trong cuộc sống nhưng cũng bị coi khinh không đáng một xu.

   • NGƯỢC NẮNG Says:

    “CON` BIET NHAN-XET, CON` BIET SUY-XET’ THI` HAY~ DUNG` TRI-TUE. MA` TROI-DAT BAN CHO KEO PHI’ HOAI` NHE’” câu này để lại tự liên hệ bản thân đi Van Ha.

 2. Long Khủng Says:

  Đó là khi điều kiện ở quốc gia họ không cho họ đủ cơ hội để có thể vươn lên đến chủ nghĩa cộng sản. Bản thân các chế độ, vốn không có cái nào là xấu, cái nào là tốt, cái nào đúng, cái nào sai cả. Mà quan trọng ở cách con người vận dụng, sử dụng nó vào mục đích như thế nào.
  Mỗi nước có một điều kiện phát triển khác nhau, chẳng thể lấy họ mà áp đặt lên mình rồi bắt mình phải đi theo họ!

  • chiên da diết kiến nghị Says:

   Dư lợn viên hiền tài Xã Hội Chủ Nghĩa đôi -đúng hơn là rất nhiều- lúc làm tớ không biết phải nói thế nào .

   Thôi thì cứ để họ mang những niềm tin này mà tiếp tục cuộc sống . Nhìn cũng vui đáo để!

   • Hà Hồng Says:

    Niềm tin sẽ đem đến cho con người những sức mạnh phát triển. Đừng coi thường nó.
    Chính vì mất niềm tin nên Mỹ Diệm mới thất bại thảm hại trong tay những nghười dân yêu nước Việt Nam đấy.

   • chiên da diết kiến nghị Says:

    Đúng . Chỉ có những niềm tin hồn nhiên như vậy mới có thể làm được những kỳ tích vĩ đại như dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản .

    Tớ mong (niềm tin này có cơ sở) rằng đám dư lợn viên hiền tài Xã Hội Chủ Nghĩa đều có chung niềm tin với Long Khủng . Một người đã thấy vui rồi, cả vài ngàn người … Đúng là “tiếu lâm” -Rừng Cười!

    Chắc rừng này thuộc loại “che bộ đội, vây quân thù” như thơ Tố Hữu ngày xưa .

 3. chiên da diết kiến nghị Says:

  trung tướng Lượng đã chỉ ra … “Nhân dân muốn Đảng nhìn nhận lại những sai lầm để trưởng thành, để thể hiện sự nhận ra ấy qua đường lối đổi mới cụ thể”

  Lại một ông tướng quảng lạc đem nhân dân ra làm bình phong nói bậy . Nhân dân nào muốn Đảng nhìn nhận lại “những sai lầm”? Đảng vĩ đại từ thời Bác Hồ vĩ đại, làm quái gì có sai lầm cơ chứ!

  Tớ mong muốn Đảng hãy tự hào về những thắng lợi, kể cả “thắng lợi cơ bản” để giữ vững lý tưởng Cộng Sản, kiên định chủ nghĩa Mác-Lê-Mao-Hồ nhất quyết lôi xềnh xệch cả đất nước tới chủ nghĩa cộng sản, vì đó là khát vọng lớn nhất của Bác Hồ vĩ đại .

  • Dân Ta Says:

   Ai mà chẳng có lúc đúng lúc sai hả bạn? huống chi Đảng cộng sản, họ cũng là một khối tập hợp những người cùng chí hướng mà. Tôi thấy họ vẫn tự kiểm điểm, tự phê bình và đó là điều nhân dân hết sức mong muốn. Giờ đây đất nước được hòa bình, nhân dân được ấm no, họ cũng đã tự đặt mục tiêu, vạch ra phương hướng để phát triển đất nước đó thôi. Nhưng họ vạch ra như vậy mà lại thiếu đi sự giúp đỡ của nhân dân thì chẳng bao giờ có thể thành công.

   • chiên da diết kiến nghị Says:

    Tớ không thích gọi đó là “sai lầm”, vì, theo tớ, Đảng không có “sai lầm”, mà nên gọi là “thắng lợi cơ bản” vì đã triệt/thủ (tùy cách nhìn) tiêu được cả (ít nhất) 1 tầng lớp dân chúng . Và dư lợn viên hiền tài lại đúng (1 phần) nữa, ngay cả trong “thắng lợi cơ bản” cũng đều có sự giúp đỡ rất tích cực của giới trí thức . Trí thức nước mình, phong trào nào của Đảng cũng tích cực ủng hộ hết .

   • lin da Says:

    Đảng nào cũng có những khuyết điểm và dần hoàn thiện theo thời gian. Đố ai tìm được một tổ chức, một Đảng nào mà không hề có sai lầm, không hề vấp phải những sự việc phức tạp nào đấy. Vậy nên, nhìn nhận vấn đề không chỉ nên nhìn và một hiện tượng, cần xem xét cả quá trình mới có thể nhận rõ được bản chất.

 4. chiên da diết kiến nghị Says:

  Nghe ô Nguyễn Đình (như cái) Cống nói mà cười suýt té ghế

  “Tôi muốn phân biệt 3 khái niệm khác nhau: Chủ nghĩa CS, đảng CS và đảng viên CS. Theo tôi Chủ nghĩa CS là học thuyết không đáng tin, nhưng đảng CS là một tổ chức, có thể tồn tại. Ở nhiều nước dân chủ vẫn có đảng CS, tại Nga sau khi Liên xô sụp đổ thì đảng CS vẫn còn , chỉ là những ĐCS như vậy không độc tài mà hoạt động bình đẳng như những đảng chính trị khác . Còn đảng viên CS, họ là những con người có thể thay đổi. Riêng đảng viên ĐCS VN, phần lớn là những người tốt, yêu nước, chỉ có một số ít trong các “nhóm lợi ích xấu xa” là loại thoái hóa biến chất.”

  Theo bác Cống, chủ nghĩa Cộng Sản không đáng tin, nhưng đảng Cộng Sản -1 tổ chức theo chủ nghĩa không đáng tin- lại có thể tin được, và đảng viên đảng Cộng Sản -aka, những người gia nhập 1 tổ chức lấy chủ nghĩa không đáng tin làm tiêu chỉ, và điều kiện lúc gia nhập cho tới khi từ bỏ (ngu gì bỏ!) là kiên định lý tưởng của chủ nghĩa không đáng tin- lại còn đáng tin hơn nữa .

  Đám này mà dân Việt xem là nhân sĩ trí thức thì … rất xứng đáng được/bị đảng Cộng Sản lãnh đạo .

  • Đnh Thắng Says:

   Giời ơi là giời ! Đó là đám trí nô đấy bạn ơi. Đám này với cái mớ ný nuận nồn chuyên bú cặc cộng sản ấy mà.

  • Kong King Says:

   vâng , các vị thì cứ chửi rủa đảng , chửi rủa chế độ này đi , tư tưởng tiêu cực thì cuộc sống của các vị tiêu cực là trước hết , cũng chẳng làm nặng bước tiến lên của xã hội này cho lắm , ai cũng có tư tưởng , niềm tin riêng , và không ai bắt buộc được ai hết

 5. Thanh Nien Says:

  THa hóa về bản chất, mất đi ản lĩnh chính trị, bị bọn xấu lợi dụng mua chuộc. Không hiểu sao lại đưa ra những quyết định như vậy. Mỹ tấn công Việt Nam muốn các nước XHCN sụp đổ, chúng đổ quá nhiều tiền cho bọn rận chủ, tình báo phá hoại, quân sự, giờ thì sao Mỹ đang nghèo nàn và nợ nần, dần cũng suy tàn thôi, thế Kỷ XXI không còn là thế kỷ của Mỹ nữa mà là của các nước XHCN. SỰ vươn lên trỗi dậy mạnh mẽ của CNXH đang trở thành xu hướng của thế kỷ. Mỹ một hiểm họa của nhân loại, chủ nghĩ bá quyền, với kho vũ khí hạn nhân khắp thế giới, Mỹ chưa bao giờ dừng lại chiến tranh lạnh, vi phạm các hiệp ước, mở rộng khối NATO, chính cách chủ nghĩ bá quyền hiếu chiến đó đang đe dọa tới an ninh nhân loại. Truyền bá cái “dân chủ kiểu Mỹ” trước đây được hưởng ứng nhưng nó đang làm hủy hoại đi nền hòa bình ổn định của nhiều nước trên thế giới. Vì cái bá quyền của mình mà thế giới bất ổn, các tổ chức khủng bố có cơ hội phát triển. CNTB đứng đầu là Mỹ đang bộc lộ quá nhiều khuyết điểm của nó, hiểm họa chiến tranh luôn rình dập. Nó đang làm cho thế giới mất đi ổn định. Thử hỏi tại sao lại mất đi niềm tin vào con đường mà ta đã chọn, rũ bỏ những thành quả mà ta đã đat được, đi ngược lại với tương lai.

  • Đnh Thắng Says:

   Dân ta bây giờ đã thấy rõ không thể bị bọn chó má CS bịp bợm lừa phỉnh nữa rồi. Đó là, “thành quả” đểu mà bọn khốn CS Hà Nội gây ra suốt hơn nửa thế kỷ qua vô cùng khốn nạn, mất biển đảo, mất hàng chục Km2 dọc biên giới phía bắc có diện tích gần bằng diện tích cả tỉnh Thái Bình, nền giáo dục đui mù, bịnh hoạn, văn hóa xuống cấp thảm hại, tệ nạn đĩ điếm trích hút tràn lan, nền tảng đạo đức suy vi v.v… Phải đập tan bọn khốn nạn, chó má, lưu manh CS Hà Nội thì dân ta mới có tự do, nhân quyền, dân chủ thật sự, nước ta mới mong thoát khỏi nghèo nàn tụt hậu và mới mong thoát khỏi nanh vuốt đô hộ kiểu mới của Tàu cộng. Xem ra đám dư nuận viên vào trang này toàn lũ đui mù, bịnh hoạn, đầu óc toàn bã đậu.

   • Kong King Says:

    luận bàn về quan điểm chính trị thì chỉ có những người đối lập , trái ngược nhau , chứ không có kẻ nào là đui mù , #Đnh Thắng cũng giống đám dư luận viên mà ông gọi ra đó thôi

 6. Ủng Hộ Ba Dũng Là Ủng Hộ Cho Cái Chết Của Cộng Sản. | Says:

  […] xòe cho rộng, mở cho hết. Trắng bụng, lấm lưng với Tự do « Nhật ký mở lần 161: Xin ngả mũ chào cảm phục 127 vị, nhưng giá mà… Nhóm cơ hội trong Đảng đang chơi một canh bạc nguy hiểm ở Đại […]

 7. BÌNH MINH Says:

  Mỗi người dân Việt Nam yêu Tổ quốc, dân tộc này đều sẽ cảm thấy đây là một bức thư sáo rỗng, không hề có một chút chất xám, tư duy nào mà giống như một bức thư của đứa trẻ con đang tập viết. Hơn thế nữa một khi các vị không yêu đất nước này, dân tộc này thì từ sau khi viết hay nói nên bỏ hết các chức danh, chức vị do đất nước này phong tặng cho để tránh các lời nói của các vị làm ô uế các danh vị đó

 8. Viêt Bảo Says:

  127 vị giáo sư, tiến sĩ đòi đổi tên nước, đổi tên Đảng vậy xin hỏi các vị định đổi tên nước thành tên nào? Hay đổi tên Đảng thành tên nào? Các vị đã mạnh mồm đòi đổi vậy sao không tự đặt luôn tên nước đi, tự đặt tên Đảng đi. Hay các vị muốn đổi tên nước thành tên các vị, đổi tên Đảng mang tên các vị. Sự yếu kém, nhận thức nông cạn và suy nghĩ nửa vời của các 127 vị này nó thể hiện ngay có việc chỉ biết nêu vấn đề mà không hề biết cách giải quyết vấn đề. Các vị chỉ biết nói là thoát Trung thế này, thế khác nhưng các vị có biết sau khi thoát Trung thi ta làm thế nào, trong khi Trung Quốc vẫn là công xưởng của thế giới, vẫn là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và là nước đông dân nhất thế giới. Rất nhiều quốc gia phát triển còn phải đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc chứ không phải là kiểu như các vị đang cổ vũ, xúi giục.

 9. Lưu Hương Says:

  Đại hội Đảng lần thư 12 chuẩn bị diễn ra, nhiều hoạt động để chuẩn bị cho Đại hội được tiến hành gấp rút từ Trung ương đến địa phương. Đây là một Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, dân tộc nên được sự quan tâm của nhân dân, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nước.

  Và đây cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch, các tổ chức phản động cũng dáo riết tiến hành các hoạt động chống phá bằng mọi thủ đoạn để nhằm phá hoại Đại hội Đảng lần thứ 12, đồng nghĩa với việc phá hoại sự phát triển của đất nước ta. Chỉ có bằng cách phá hoại Đại hội Đảng 12 của nước ta thì các thế lực thù địch mới có thể tác động, định hướng, chỉ đạo đất nước ta theo ý đồ của chúng và phục vụ cho mục đích của bọn chúng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: