Bàn về tài đức khi lựa chọn người lãnh đạo.

Ngày 8/12/2015, tiếp xúc với cử tri quận Ba Đình, Hà Nội, khi nói về việc chuẩn bị nhân sự của đảng CSVN cho những năm tới thông qua Đại hội đảng lần thứ XII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã nêu quan điểm về việc lựa chọn cán bộ lãnh đạo Đảng: “Nguyên tắc cần đeo bám khi chọn cán bộ là phải có đức, có tài, nhưng chữ đức phải là gốc. Phải trung thành tuyệt đối, với dân, với chế độ, với Đảng, giữ cho được chế độ này, Đảng này, giữ cho được hòa bình ổn định để phát triển đất nước”, Để minh họa, ông tiện thể lẩy bốn câu Kiều: “Thiện căn ở tại lòng ta/ Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài/ Có tài mà cậy chi tài/ Chữ tài liền với chữ tai một vần”.

Ở đây ông Trọng khẳng định “đức phải là gốc” và giải thích đức là “Phải trung thành tuyệt đối, với dân, với chế độ, với Đảng, giữ cho được chế độ này, Đảng này, giữ cho được hòa bình ổn định để phát triển đất nước”.

Nói hiếu với dân thì còn hiếu được. Hiếu với dân là phải lo đền đáp máu xương nước mắt của nhân dân đã đổ ra mà tìm được đường đi cho đất nước thoát khỏi tụt hậu, khổ nghèo chứ không vì lợi ích Đảng mà ngoan cố khư khư ôm lấy cái thứ chủ nghĩa đã thành tội nợ để làm bùa giữ ghế.

Không hiểu trung thành tuyệt đối với dân nghĩa là gì, chỉ thấy ông Trọng rất cặn kẽ “Phải trung thành tuyệt đối với chế độ, với Đảng, giữ cho được chế độ này, Đảng này”.

Không chỉ trung thành mà tuyệt đối trung thành với chế độ dầy rầy áp bức, bất công, đầy rẫy tệ nạn xấu xa là bất hiếu với dân…

Tuyệt đối trung thành với một Đảng chuyên quyền, độc đoán, phi dân chủ, luôn đặt mình trên dân tộc, trên đất nước là bất trung với nước.

Hãy nhớ ngày nào Hồ chủ tịch đã dặn dò quân đội/cán bộ phải “Trung với nước, hiếu với dân”.

Trong khi nhấn mạnh “đức phải là gốc” ông Trọng lại phỉ báng chữ Tài: “Có tài mà cậy chi tài/ Chữ tài liền với chứ tai một vần”. Nguyễn Du than thân trách phận cho nàng Kiều dưới chế độ phong kiến. Ở đây Nguyễn Phú Trọng muốn lên án cái gì?, muốn cảnh cáo nhắc nhở ai?

Xem nhẹ chữ Tài, làm lu mờ tiêu chuẩn Tài năng đặt ra khi lựa chọn người lãnh đạo là rất không đúng.

Không đúng với cha ông ta xưa khi lời vàng còn khắc trong bia đá ở Quốc tử giảm Văn Miếu: “Hiền tài (mới) là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết

Hoàng đế Quang Trung cũng đã nói: “Dựng nước lấy việc học làm đầu. Muốn thịnh trị lấy nhân tài làm gốc”.

Không tôn vinh chữ Tài được như cha ông nhưng chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng cảnh giác với cái gọi là “đức làm gốc”: “Có đức không có tài, như ông Bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai”(

Kiểm nghiệm thực tại, ông Võ Viết Thanh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng khóa VI, nguyên chủ tịch UBND TP.HCM, cũng bày tỏ: “Không cần nói nữa về những tiêu chuẩn “tài, tâm, đức” mà đã có hàng vạn, hàng triệu người dân đòi hỏi. Tôi muốn thêm vào một tiêu chuẩn: nên lựa chọn người có dũng khí, quyết đoán để trong lúc cần sự quyết liệt họ sẽ có được quyết định có lợi cho quốc gia, dân tộc. Và không nên chọn những người bảo thủ, giáo điều, nói nhiều làm ít, không dám đột phá. Những cán bộ như vậy không nên bầu, chức quyền của họ càng cao thì tác hại cho dân, cho nước sẽ càng nhiều”.

Có Đức mà không có Tài thì “chức quyền của họ càng cao thì tác hại cho dân, cho nước sẽ càng nhiều” như đang thấy đấy.

Đối với người lành đạo, Tài năng vô cùng quan trọng. Chúa Trịnh Sâm cũng nói “kiên, cương, trung, chính, tài là đức”. 

Trước quốc nạn tham nhũng hoành hành nhức nhói, nhiều người cho rằng không tham nhũng là người có đức. Lãnh đạo mà chỉ như thế, không có tài thì cùng lắm họ chỉ giữ được liêm khiết cá nhân, họ không đưa ra được những phương sách chống tham nhũng cho toàn xã hội. Vì bảo thủ, giáo điều họ khư khư ôm lấy những giáo lệnh đã thành quả báo tệ hại: “kinh tế quốc doanh là chủ đạo”, “đất đai là tài sản của toàn dân”. Những giáo lệnh này chính là những buống trứng ruồi nhặng đẻ ra nhung nhúc tham nhũng.  

Không có tài, trên bàn cờ chính trị họ luôn thấp cơ để kè thù dấn tới cướp biển, cướp đảo và dụ dỗ ngày càng chui sâu vào ách đô hộ của họ.

Cứu đất nước đang cơn nguy nàn cấp thiết phải tìm được nhân tài. Đừng lấy chữ tâm ra mà tung hỏa mù. Chữ tâm cũng có mặt trái của nó. Hãy đọc mấy câu thơ của De Musset: “Trái tim của một người thuần khiết là cái lọ sâu đáy/ Khi nước ban đầu dơ bẩn đã rót vào đó/Thì cả biển nước dội qua cũng không rửa được vết ô uế/ Vì cái sâu thì vô hạn và cái vết lại ở tận đáy”. (Le coeur d’un home vierge est un vase profound/ Lorsque la premiere eau qu’on y verse est impure/ La mer y passerait sans laver la souillure/ Car l’abime est immense et la tache est au fond). 

Vì chữ Tâm mà ta thấm nhiễm tư tưởng xóa áp bức bất công của Mác-trẻ để sau đó cứ trượt dài theo Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông cướp chinh quyền, làm chuyên chính vô sản, đội bọn bất tài lên đầu. Không biết đến bao giờ có được người Tài giúp ta rửa được thứ “nước ban đầu dơ bẩn” kia.                                

Đấy mới là vấn đề cốt tử của dân tộc hiện nay. Vả chăng, họ làm gì có đức. Họ chỉ tung hỏa mù để chen cạnh, sát phạt nhau và đánh lừa chúng ta

Xin hãy cảnh giác

Hà Nội ngày đang diễn ra Hội nghị TƯ 13 ĐCSVN

 Nguyễn Thanh Giang, Mobi: 0984 724 165   

12 phản hồi to “Bàn về tài đức khi lựa chọn người lãnh đạo.”

 1. người chuyển lửa Says:

  Trung Với Đảng

  Trung với đảng, nghe thiếu điều muốn ói!
  Một tập đoàn bạc ác lại vong ân
  Lấy quyền gì cỡi cổ mãi người dân
  Mà đòi hỏi phải trung thành với đảng?

  Trung với đảng, một bọn người vong bản
  Chẳng biết gì ngoài Các Mác Lê nin
  Chẳng làm gì ngoài mãi quốc cầu vinh
  Chuyên đánh mướn cho Cộng tà chủ nghĩa.

  Trung với đảng, toàn một bầy chôm chĩa
  Cướp giống nòi đến đói rách cùng đinh
  Phá quê hương đến tàn mạt điêu linh
  Còn ngoan cố giành độc quyền trị nước.

  Trung với đảng, một đám người bạo ngược
  Gieo hận thù giết chóc triệu lương dân
  Gây chiến tranh huynh đệ nỡ tương tàn
  Theo lệnh của bọn quan thầy quốc tế.

  Trung với đảng, bầy Cộng nô cẩu trệ
  Chẳng học hành, chuyên thiến chó đâm heo
  Biết gì đâu, ngoài chủ nghĩa giáo điều
  Mà lên mặt là cử nhân tiến sĩ.

  Trung với đảng, bầy ma cô điếm đĩ
  Đến nước nầy còn bịp bợm người dân
  Có biết chăng bão tố đã dâng tràn
  Sắp trút xuống lũ mầy cơn thịnh nộ.

  http://fdfvn.wordpress.com

 2. chiên da diết kiến nghị Says:

  Thân gửi bác Nguyễn Thanh Giang

  Mặc cha Hồ Chủ Tịch của bác!

 3. hồ Says:

  Hơn nửa TK bị tẩy não, nếu thằng Tổng Lú bây giờ có nói: -“Dù có phải đôt cháy cả dãy Trường Sơn, dù có phải hy sinh 80 triệu người VN để chế độ này tồn tại, để bảo vệ đảng, thì chúng ta vẫn phải làm!” …cũng sẽ chẳng có ai lấy làm lạ!!!

 4. Mr.gia Says:

  Năm ngoái năm kia bảo thầy trò Đường Tăng hối lộ nhà phật nay hiểu truyện kiều,phân tích thơ kiều của Nguyễn Du như thế thì thử hỏi TÀI ĐỨC ông Nguyễn phúTrọng cỡ nào.ôi- cử nhân văn chương,giáo sư tiến sỹ !!!!! Có khác gì cô giáo bảo học trò canh gà thọ xương là món canh ngon của làng thọ xương.một người tài đức như rứa mà lại đi rao giảng và tuyển chọn nhân tài cho đất nước cho quốc gia bảo sao không lụn bại

 5. văn lâm Says:

  Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng rất chính xác khi khảng định lựa chọn cán bộ phải lấy đức làm gốc ,nhưng chữ đức không thể đơn giản hiền như Bụt mà được.

  Đức với cán bộ công chức chính là tài năng,người bất tài mà tranh giành làm cán bộ ,làm khổ nhân dân mới là người thiếu đạo đức!

 6. Hư Vô Says:

  Bàn về đạo đức khi chọn người lãnh đạo, thật là hài hước khi mà chính các nhà dân chủ cũng chả thể nào chọn được người có “đạo đức” để lãnh đạo mình, hết người lãnh đạo này đến lãnh đạo khác của giới dân chủ không tham thì thâm, không dâm dê thì cũng phạm pháp, chả thế mà giới dân chủ nó cũng lung tung hết cả lên, thi thoảng lại đem nhau ra tố vì dám ăn chặn lợi lộc của anh em khác.

  • Trần giả Tiên Says:

   Trèo tường, vượt lửa theo lệnh của Hồ “quan” LỢN để tru tréo những lời rổng toét, láo khoét không thất nhục và thối khi ngậm cứt phun người sao LỢN?

 7. THU HIỀN Says:

  Việt Nam có thê tham khảo hoặc học cách chọn lãnh đạo theo Mỹ. Những người trong Đảng dân chủ và Đảng cộng hòa Mỹ đang bầu ứng cử viên cho Tổng thống. Vì là một Đảng nên không bầu ứng cử viên mà bầu luôn lãnh đạo. Và người lãnh đạo có toàn quyền chọn thành viên của Bộ chính trị. Cũng như nhận trách nhiệm hoàn toàn khi cấp dưới không làm được việc.

 8. THA HƯƠNG Says:

  Ban tổ chức các cấp của đảng, đặc biệt là Ban Tổ chức Trung ương có nhiệm vụ, trách nhiệm lớn trong việc lựa chọn và giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cấp. Những cán bộ – sản phẩm mà họ lựa chọn tiến cử, giới thiệu nếu có chất lượng thấp thì rất nguy hại lâu dài và khó đánh giá hết cho sự nghiệp chung và đơn vị mà cán bộ đó sẽ đảm nhiệm vị trí lãnh đạo.
  Trên thực tế cho thấy, nhiều cơ quan còn nặng về tuân thủ “đúng quy trình”, mà chưa quan tâm đầy đủ tới chất lượng cán bộ trong khi thực hiện quy trình này. Đặc biệt, đang còn thiếu những quy định liên đới trách nhiệm giữa những lãnh đạo các cơ quan tổ chức nhân sự với chất lượng nhân sự mà họ giới thiệu. Trong nhà máy, người công nhân làm ra sản phẩm sai thì bị phạt lỗi, thậm chí đuổi việc, vậy mà trong công tác nhân sự chưa có ai chịu trách nhiệm về các cán bộ – phế phẩm của quy trình công tác cán bộ.

 9. PHONG NGO Says:

  Vấn đề quan trọng không phải quy trình bầu mà tạo ra nhân tài, mà chính yếu là có ai xứng đáng với vị trí đó,thể hiện được phẩm chất cách mạng kiên định của Đảng, thông minh sáng suốt trước mọi tình huống của thời đại, đưa ra được những đường lối sáng suốt ,chỉ lối cho đất nước tiến lên, thực chất vì quyền lợi của nhân dân ,của đất nước ,không hề suy nghĩ đến lợi ích của bản thân, làm đân giàu nước mạnh,công bằng dân chủ và văn minh.

 10. văn lâm Says:

  Đức của người cán bộ đương nhiên phải vì nước vì dân,không vì nước vì dân thì dân không cần loại cán bộ đó.

  Về Tài,Cái tài quan trọng nhất của người cán bộ,đặc biệt là anh cán bộ đầu đàn như Tổng Bí Thư là chọn đúng việc quan trọng nhất mà làm .Tổng Bí Thư chọn sai việc trọng tâm sẽ khiến cả xã hội xung vào ma trận,mất phương hướng.

  Ví dụ trong các Đại hội Đảng thì công tác hoạch định thể chế tổ chức,chuẩn định cương lĩnh điều lệ Đảng cho thế nước hợp đủ thiên thời địa lợi nhân hòa mới là điều quan trọng số 1 chứ không phải ai làm Tổng Bí Thư mới là điều quan trọng nhất của một Đại hội .

  Xem cán bộ là công tác then chốt,tập trung quá nhiều thời gian,biện pháp ,thậm chí vi phạm cả Điều lệ Đảng khiến công tác cán bộ bị hâm nóng quá mức thành cuộc đua thiếu lành mạnh.

  Cán bộ có tốt bằng mấy mà thể chế tồi thì hoặc cũng chỉ phí phạm tài năng không thể phát huy ,hoặc cũng sẽ bị biến chất từ tốt thành cán bộ tồi như nhiều trường hợp chúng ta đã thấy,chưa kể thể chế tồi sẽ chỉ tập hợp được cán bộ tồi.

  Người tốt không ưa bon chen vào nơi phải tiếp xúc hay làm những việc không xứng đáng,bởi người tốt ,họ là những người trọng danh dự nhân phẩm ,quyền uy vật chất không mua chuộc khuất phục được họ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: