127  ngài nhân sĩ, trí thức: Xin các ngài đừng “Dạy Đĩ Vén Váy” Nữa.

Bà Đầm Xòe.

72

Thưa với 127 ngài nhân sĩ, trí thức.

Các ngài viết thư gửi cho Đảng cộng sản, mong đảng thay đổi đảng thì tốt thôi. Nhưng tôi khảng định với các vị rằng, đó chỉ là công việc giống con Dã Tràng xe cát” trên bờ “Biển Đông” – Nó tâm huyết đấy, “ nhọc lòng” đấy nhưng “có nên công cán gì” đâu mà các ngài “xe” với “chở”. Tôi thương cho các ngài, bởi đảng nó có nghe các ngài nói (đéo) đâu mà các ngài thư ngỏ với góp ý, kiến nghị. Các ngài hãy tự nhìn nhận lại đi. Từ xưa đến nay, hay trong vòng mươi năm trở lại đây, các ngài đã viết bao nhiêu bản kiến nghị, huyết thư, thử hỏi chúng nó nghe và làm theo cái ngài đã được cái (đéo) gì chưa? Chưa. Chưa từng. Bởi vì sao nó không (đéo) nghe các ngài? Bởi vì chúng nó là cộng sản cầm quyền. Mà phàm đã là cộng sản cầm quyền thì:

Một, chúng nó đã là loài giòi bọ:( “Cộng sản là loài trùng độc, sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời.” – Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng )

Hai, chúng nó là kẻ khát máu (Đấu tranh giai cấp là động thực để thúc đấy xã hội phát triển – Tổ cha Mars xít nhà chúng nó);

Ba, chúng nó là kẻ đối trá:  (“Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Nhưng ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.” – Cựu Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Liên Xô Gorbachev); “Hai mươi tuổi, không theo cộng sản là không có trái tim, 40 tuối không từ bỏ cộng sản là không có cái đầu” – Cựu Bí Thư Đảng Cộng sản Nam Tư Milovan Djilas);  “Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối” – Thủ Tướng Đức Angela Mekel ). “Kẻ nào tin những gì Cộng sản nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của Cộng sản là không có trái tim.” – Tổng Thống Nga Vladimir Putin ).

Bốn, chúng nó là một kẻ quỷ quyệt: ( “Cộng sản đã nói là nói láo, đã làm là làm bậy” – Cựu Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu);

Sáu, chúng nó là kẻ ăn cả những thứ mà chúng nó thải ra (Quyền lợi gì cũng phải qua tay mình – Lời Quốc tế ca cộng sản).

Năm, chúng là loại ác quỹ vĩnh hằng: ( “Cộng sản không thể thay đổi, tự sửa chữa được, mà phải thay thế, loại bỏ chúng” – Cựu Tổng Thống Nga Boris Yeltsin).

Chúng nó không nghe, còn bởi vì các ngài hiện vẫn đang là bộ phận của chúng nó. Mỗi ngài vẫn đang còn là “viên gạch” cộng sản đứng trong bức tường mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng nó.

Các ngài, đòi đổi tên nước. Tên nước (đéo) nào mà không được. Văn Lang, Âu Lạc hay Đại Ngu, Anam hay Cộng hòa… cái tên thì có làm sao?

Các ngài đòi đổi tên Đảng. Đảng Lao Động Việt Nam hay Đảng Cộng sản… thì có khác (đéo) gì nhau. Vẫn là mấy thằng thầy đó, lý luận như đó. Vẫn bình đó, rượu đó, thay tên như thay áo thì có anh hưởng (đéo) gì đến tim gan, lòng mề, óc xương nhà chúng nó. Cái tên chăng bao giờ làm nên chuyện gì cả. Chân lý xưa nay đã tổng kết: “Cái áo không làm nên thày tu” thì việc mặc áo khác cho thầy tu thì cũng không thể làm thay đổi bản chất của thày tu ấy.

Toàn bộ trí tuệ của 127 nhân sĩ trí thức Việt Nam trong ngỏ huyết thư gửi lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 9.12.2015, chung quy lại chỉ có kiến nghị như vậy. Xét về bản chất thì huyết thư này không hơn không kém một lớp mạ kền sơn phết cho lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đương tại vị. Nhờ có huyết thư này mà mấy ông chóp bu đảng cộng sản Việt Nam mới có tư thế để nói với thế giới rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam tôi làm gì có độc tài. Toàn dân, đặc biệt là toàn nhân sĩ trí thức ưu tú, hàng đầu của đất nước vẫn nhiệt thành, mạnh mẽ, đàng hoàng tham gia góp ý cho chúng tôi đấy chứ. Họ còn mắng chúng tôi cũng rất ghê ấy chứ: nào là đất nước từ khi vào công cuộc đổi mới có phát triển nhưng cũng tụt hậu; Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa có vấn đề; họ cũng cảnh báo cho chúng tôi trước ý đồ xâm lược lãnh thổ của Trung Quốc; đất nước muốn phát triển thì phải thực hành dân chủ, vân vân, đặc biệt họ còn mách cho chúng tôi cần học tập bài học về soạn thảo cương lĩnh từ đại hội Đảng lần thứ VI để áp dụng cho việc soạn thảo văn kiện đại hội  đảng XII của chúng tôi nữa… “Khi chuẩn bị Đại hội VI, dù thời gian họp đã cận kề, cơ quan lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thời ấy đã kiên quyết viết lại báo cáo chính trị theo tinh thần đổi mới, mở đường cho đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và có bước phát triển mới. Bài học đó cần được vận dụng để thay đổi cách chuẩn bị và tiến hành Đại hội XII đáp ứng được yêu cầu của đất nước và mong đợi của nhân dân”.

Thực là những lời mắng mà người đang giận dỗi có thể đổi giận làm lành và hài lòng vì nhận ra: Sao 127 nhân sĩ trí thức nước mình lại giỏi nghề “Dạy đĩ vén váy” đến thế không biết?

Sự thật ở đây là: Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại trong 70 năm qua đã bộc lộ hoàn toàn là một đảng phản động. Họ luôn tìm mọi cách chống lại và tiêu diệt mọi tiến bộ xã hội ở Việt Nam. Dù có Đổi mới, dù có Kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa, dù có Học tập đạo đức Hồ Chí Minh, tổng thể lại họ cũng chưa từng làm được gì tốt thật sự, lâu dài cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Họ tồn tại chỉ nhằm mục tiêu vinh thân phì gia cho chính họ, anh em họ, phe cánh họ đi cùng với việc hại dân, hại nước, thậm chí bán nước Việt Nam cho ngoại bang. Thực tế, họ không còn một mảy may giá trị nào có thể giúp cho dân tộc Việt Nam phát triển và hội nhập quốc theo những giá trị phổ quát của nhân loại. Họ đã như một chĩnh mắm thối cần phải đổ đi. Họ cần phải bị súp khỏi vũ đại chịnh trị của nước Việt Nam mới mong Việt Nam phát triển và hòa nhập cùng thế giới văn minh được.

Thư ngỏ, góp ý, huyết thư hay tâm thư phải mang tinh thần và hồn cốt như vậy mới là góp ý… chân chính, đúng đắn, đúng với tình thế, thời cuộc và mang tính cách mạng, khoa học, mới có ý nghĩa để dân tộc Việt Nam hồi sinh. Ấy thế mà hết lần này đến lần khác, các đảng viên “tâm huyết”, các trí thức, nhân sĩ tâm huyết chỉ kiến nghị đi, kiến nghị lại cũng chỉ đòi có thay cái áo, thụt thêm thính vào hủ mắm thối đã phải vứt bỏ… thì thư ngõ, tâm huyết ấy…  phỏng có ích gì?

Đặt hiện thực nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam qua 70 năm cộng sản cầm quyền  làm nền tảng cho bất kỳ một ý kiến hay một luận thuyết nào cho con đường phát triển của Việt Nam mới là người hiểu, người biết và người hành động. Còn cứ loay hoay với ước muốn mong đảng thay đổi, rồi góp ý chân thành, tâm huyết thì giá trị của những việc làm này còn thua xa với ước nguyện thay đổi của những dân oan ngày ngày bám trụ đòi quyền lợi trên các ngõ đường, góc phố của đất nước.

Cộng sản trên khắp hành tinh đã là những con điếm tài tình, cần gì ai phải dạy nó “vén váy” nữa.

Các vị cứ ngỏ, tâm thư, kiến nghị mãi như vậy, buộc lòng cộng đồng phải nhận dạng các vị với những nghi vấn ngậm ngùi: Không rõ các vị có thực lòng hiểu và mong cho đất nước Việt Nam phát triển hay các vị cũng chỉ muốn đảng cộng sản Việt Nam thay đổi để các vị có quyền như những đám quân xanh có quyền lực của đảng cộng sản mà thôi.

BĐX.

Bài đọc thêm:

127 NHÂN SĨ TRÍ THỨC GỬI BỘ CHÍNH TRỊ TRƯỚC THỀM ĐH XII THƯ GỬI BỘ CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI, CÁC ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI  LẦN THỨ XII VÀ TOÀN THỂ ĐẢNG VIÊN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ( Theo Bauxitvn).

Ngày 9 tháng 12 năm 2015

Thưa quý vị,

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, hết sức trăn trở, lo âu về vận mệnh đất nước, thấy cần gửi tới Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI cùng các đại biểu dự Đại hội XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam một số suy nghĩ và yêu cầu bức thiết phù hợp với ý nguyện của đông đảo nhân dân trong nước và người Việt ở nước ngoài.

1– Qua 30 năm đổi mới, Việt Nam từ một nước kém phát triển trở thành nước đang phát triển ở trình độ trung bình thấp với những tiến bộ về kinh tế và đời sống nhân dân, về thực hiện các “Mục tiêu thiên niên kỷ” do Liên Hiệp Quốc đề ra. Tuy nhiên, so với nhiều nước, nhất là các nước trong khu vực (trong đó có những nước cách đây không lâu còn ở trình độ phát triển ngang hoặc kém nước ta), Việt Nam đã tụt hậu xa hơn cả về kinh tế, khoa học công nghệ và giáo dục, đặc biệt là về năng suất lao động, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực trạng kinh tế đang có nhiều bất ổn (nổi lên là ngân sách và cán cân thanh toán quốc tế thâm hụt nặng kéo dài, nợ công tăng quá nhanh); nhiều tài nguyên bị khai thác cạn kiệt; môi trường bị tàn phá và ô nhiễm nghiêm trọng; văn hóa xuống cấp; đạo đức xã hội bị băng hoại; nhân dân ngày càng mất lòng tin vào thể chế chính trị.

Mặt khác, Trung Quốc ngày càng ngang nhiên thực hiện mưu đồ bành trướng, hòng biến nước ta thành một chư hầu kiểu mới, liên tục xâm phạm chủ quyền và lãnh thổ của nước ta cả trên biên giới đất liền và biển đảo, tăng sự uy hiếp và chi phối đối với nước ta trên nhiều mặt. Thời gian gần đây, trong khi vẫn dùng những lời hoa mỹ về hòa bình, hữu nghị, nhà cầm quyền Trung Quốc đã có những bước leo thang thực hiện mưu đồ bành trướng trên Biển Đông bất chấp luật pháp quốc tế, không chỉ trắng trợn xâm phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn gây bất ổn cho hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, hầu hết các nước đều mong muốn và ủng hộ Việt Nam độc lập, phồn vinh, ngăn chặn có hiệu quả các mưu đồ bành trướng của Trung Quốc. Nhiều nước, kể cả những nước phát triển nhất, đã cam kết cùng Việt Nam trở thành đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Mới đây, hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) thu hút Việt Nam tham gia từ đầu đã được ký kết; khối ASEAN mà Việt Nam là thành viên đã nâng cấp sự liên kết thành Cộng đồng. Sự hội nhập quốc tế ở tầm cao hơn đặt ra thách thức mới, song chưa bao giờ Việt Nam có được sự đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ cả tinh thần lẫn vật chất của nhân dân và các quốc gia trên thế giới như ngày nay. Đó là cơ hội quý báu, tạo thuận lợi cho sự phát triển hợp tác bình đẳng, hữu nghị giữa nước ta với các nước, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Một nước Việt Nam có thế và lực mạnh trên cơ sở đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó giữa nhà nước và nhân dân, là con đường duy nhất để nước ta duy trì hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng có lợi với Trung Quốc và các nước trên thế giới một cách bình đẳng.

Các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị trình Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam mặc dù viết rất dài nhưng nặng về nhận định và chủ trương sáo mòn, chưa nhìn đúng sự thật, chưa nêu rõ thực trạng hiểm nguy mà đất nước và nhân dân ta đang đối mặt, đặc biệt là chưa phân tích thẳng thắn nguyên nhân dẫn tới thực trạng đó.

Sự phát triển của đất nước bị kìm hãm chủ yếu là do Đảng Cộng sản Việt Nam từ nhiều năm nay dẫn dắt cả dân tộc đi con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô-viết dựa trên chủ nghĩa Mác – Lênin. Trên con đường đó, trong vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam bám giữ thể chế độc tài toàn trị với bộ máy cầm quyền hết sức nặng nề, thiên về dùng bạo lực và dối trá, vi phạm nhiều quyền tự do dân chủ và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo thuận lợi cho tệ tham nhũng, ức hiếp dân và sự thao túng của các nhóm lợi ích bất chính. Đường lối sai lầm theo ý thức hệ cùng với bộ máy cầm quyền nhiều khuyết tật cũng không dựa vào sức mạnh của toàn dân tộc để có đối sách đúng đắn bảo vệ độc lập, chủ quyền chống mưu đồ và hành vi bành trướng của Trung Quốc.

Thực tiễn của nước ta cũng như trải nghiệm của nhiều nước trên thế giới đã cho thấy rõ sai lầm và thất bại của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác – Lênin. Công cuộc đổi mới ở Việt Nam trong nhiều năm qua về thực chất đã từ bỏ những nguyên lý cơ bản về xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa theo chủ nghĩa Mác – Lênin. Vậy mà các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn nhấn mạnh lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, kiên định theo con đường xã hội chủ nghĩa, đặt độc lập dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường phải gắn với chủ nghĩa xã hội.

2– Trong bối cảnh quốc gia và quốc tế hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết và dựa hẳn vào nhân dân, tự giải thoát khỏi ý thức hệ giáo điều, tự giải phóng chính mình khỏi tình trạng tha hóa của một đảng độc quyền toàn trị, dứt khoát từ bỏ đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ động tiến hành cải cách chính trị triệt để và toàn diện theo con đường dân tộc và dân chủ. Hơn lúc nào hết, nước ta vừa có điều kiện, vừa bắt buộc phải tiếp thu và vận dụng sáng tạo các giá trị của văn minh nhân loại để xây dựng Việt Nam thành một nước phát triển trên nền tảng dân chủ với kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự, phát huy sức mạnh đoàn kết, hòa giải dân tộc, giữ vững độc lập tự chủ, bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ quốc gia.

Đại hội XII là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có trách nhiệm, vừa có thẩm quyền đề xướng cuộc cải cách chính trị trong hòa bình, với tinh thần khép lại quá khứ, không hồi tố, phát huy dân chủ với tất cả sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc. Ý chí quyết tâm chuyển đổi thể chế chính trị của Đại hội XII cần được biểu thị bằng những hành động cụ thể như đổi tên đảng (không gọi là Đảng Cộng sản); đổi tên nước (không gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa); trả lại tự do cho những người khác chính kiến đang bị giam giữ; chấm dứt sự trấn áp và ngăn chặn nhân dân thực hiện quyền tự do dân chủ theo Hiến pháp. Đó là những việc có thể làm ngay, quy tụ được lòng người, khơi dậy niềm tin và khí thế đồng tình ủng hộ của nhân dân đối với công cuộc đổi mới chính trị và kinh tế ở tầm cao hơn.

3– Sự nghiệp chuyển đổi thể chế chính trị gắn với đổi mới kinh tế để Việt Nam trở thành nước phát triển trên nền tảng dân chủ đòi hỏi phải tiến hành từng bước với nhiều công việc nặng nề và phức tạp như sửa đổi Hiến pháp; xây dựng mới và hoàn thiện hệ thống luật (đặc biệt là luật bảo đảm thực hiện quyền tự do dân chủ của nhân dân đi liền với xây dựng kỷ cương xã hội, luật về đảng chính trị và đảng cầm quyền, luật về đất đai theo chế độ đa sở hữu…); xây dựng bộ máy cầm quyền tinh gọn với ba nhánh quyền lực (lập pháp, hành pháp và tư pháp) độc lập, trong đó Quốc hội được bầu cử thật sự dân chủ, có thực quyền và chuyên trách; hoàn thiện các định chế của một nền kinh tế thị trường đầy đủ với môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh; cải cách để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ; đồng thời, có đối sách đúng đắn để giữ gìn và phát triển quan hệ hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng và các nước khác, đặc biệt là các nước phát triển cao, ngăn chặn mưu đồ bành trướng của Trung Quốc, từng bước thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc cả về kinh tế và chính trị, xã hội.

Để hoạch định và thực thi có hiệu quả những công việc đó, yếu tố quyết định là những người đảm nhiệm cương vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước, trước hết là những chức vụ chủ chốt, phải là những người có tinh thần kiên quyết đổi mới thể chế cả về chính trị và kinh tế, có năng lực chỉ đạo xây dựng và điều hành thực hiện các chương trình và biện pháp hình thành thể chế mới; có bản lĩnh kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia. Muốn vậy, công tác nhân sự tại Đại hội XII phải thật sự dân chủ. Các đại biểu Đại hội, với cương vị và trách nhiệm là thành viên của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam cần làm đúng quyền hạn của mình, bãi bỏ những quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác nhân sự không đúng Điều lệ đảng dẫn tới sự chi phối, thậm chí áp đặt của cấp ủy sắp mãn nhiệm đối với nhân sự của cơ quan lãnh đạo nhiệm kỳ mới; yêu cầu Đại hội được bầu trực tiếp Tổng bí thư, và danh sách đề cử không chỉ có một người. Đại hội XII phải bầu được Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đủ sức đưa đất nước vượt qua những khó khăn thách thức để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia. Kiên quyết không giao phó trọng trách cho những người mang nặng tư tưởng bảo thủ, giáo điều, đặt lợi ích riêng lên trên vận mệnh dân tộc, tham nhũng hoặc tài sản giàu có bất minh, thiếu bản lĩnh, không có khả năng xử lý những vấn đề do thực tiễn của cuộc sống đất nước đặt ra.

Tuy đối mặt với những thách thức mới rất gay gắt, nhưng với sự cổ vũ và bài học chuyển đổi thể chế độc tài sang dân chủ một cách hòa bình ở nhiều nước, đặc biệt là ở Myanmar mới đây, Đảng Cộng sản Việt Nam đang có cơ hội thuận lợi hơn bao giờ hết để đưa đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển mới.

Khi chuẩn bị Đại hội VI, dù thời gian họp đã cận kề, cơ quan lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thời ấy đã kiên quyết viết lại báo cáo chính trị theo tinh thần đổi mới, mở đường cho đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và có bước phát triển mới. Bài học đó cần được vận dụng để thay đổi cách chuẩn bị và tiến hành Đại hội XII đáp ứng được yêu cầu của đất nước và mong đợi của nhân dân. Đó là trách nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và toàn thể các đại biểu dự Đại hội XII trước vận mệnh của dân tộc.

Xin gửi đến quý vị lời chào trân trọng!

DANH SÁCH KÝ TÊN

 1. Nguyễn Trọng Vĩnh, Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương Đảng khóa Ba, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc từ năm 1974 đến 1987, Hà Nội
 2. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM
 3. Hoàng Tụy, GS, Hà Nội
 4. Nguyễn Mạnh Can, nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương, Hà Nội
 5. Nguyễn Quang A, TS, Hà Nội
 6. Nguyễn Đình An, nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Quảng Nam – Đà Nẵng, Đà Nẵng
 7. Bùi Tiến An, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM
 8. Nguyễn Văn An, cán bộ hưu trí, TP HCM
 9. Trần Bang, cựu chiến binh, kỹ sư, TP HCM
 10. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng Thư ký Hội Trí thức Yêu nước Tp Hồ Chí Minh, TP HCM
 11. Nguyễn Nguyên Bình, nhà văn, Hà Nội
 12. Nguyễn Trọng Bình, nguyên Hiệu trưởng Đại học Tại chức Hải Phòng, Hà Nội
 13. Bùi Văn Bồng, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhà báo, nguyên Trưởng ban Đại diện báo Quân đội Nhân dân khu vực miền Tây Nam bộ, Cần Thơ
 14. Phạm Minh Châu, GSTS Đại học Paris 7 và Đại học Khoa học & Công nghệ Pháp Việt USTH, Hà Nội
 15. Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo, TP HCM
 16. Nguyễn Huệ Chi, GS, Hà Nội
 17. Nguyễn Kim Chi, nghệ sĩ ưu tú, Hà Nội
 18. Tống Văn Công, nguyên Tổng Biên tập báo Lao Động, TP HCM
 19. Nguyễn Đình Cống, GS TS, Hà Nội
 20. Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn, Lâm Đồng
 21. Nguyễn Đức Dân, GS TS, TP HCM
 22. Nguyễn Trung Dân, nhà báo, TP HCM
 23. Nguyễn Đắc Diên, bác sĩ Nha khoa, TP HCM
 24. Nguyễn Xuân Diện, TS, Hà Nội
 25. Lê Đăng Doanh, TS, Hà Nội
 26. Nguyễn Thị Xuân Dung, cán bộ hưu trí, TP HCM
 27. Hoàng Dũng, PGS TS, TP HCM
 28. Nguyễn Văn Dũng, nhà giáo, Huế
 29. Phùng Liên Đoàn, TS, Hoa Kỳ
 30. Minh Đường, TS, Giám đốc Trung tâm Xây dựng Môi trường Văn hóa mới, Viện trưởng Viện Nghiên cứu SENA, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội
 31. Hoàng Lại Giang, nhà văn, TP HCM
 32. Nguyễn Thanh Giang, TS, cán bộ hưu trí, Hà Nội
 33. Nguyễn Thu Giang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM, TP HCM
 34. Nguyễn Ngọc Giao, nhà giáo về hưu, Pháp
 35. Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Thành phố (Saigontourist), TP HCM
 36. Trần Hải Hạc, nguyên PGS Đại học Paris 13, Pháp
 37. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội
 38. Nguyễn Gia Hảo, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Hà Nội
 39. Đặng Thị Hảo, TS, nguyên Phó Ban Ban Văn học Cổ cận đại Viện Văn học, Hà Nội
 40. Nguyễn Thanh Hằng, dược sĩ, Pháp
 41. Nguyễn Trọng Hiền, nhà Vật lý, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Hoa Kỳ
 42. Lại Thị Ánh Hồng, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, TP HCM
 43. Đoàn Nhật Hồng, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt
 44. Nguyễn Vạn Hồng (Cung Văn), nhà báo, Đà Nẵng
 45. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh
 46. Nguyễn Thế Hùng, GS TS, Đà Nẵng
 47. Diệp Đình Huyên, nguyên giám đốc đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng, hưu trí, Đà Lạt
 48. Phạm Xuân Huyên, GSTS, Đại học Paris Denis Diderot và Viện John Von Neumann, Đại học Quốc gia TP HCM
 49. Hoàng Hưng, nhà thơ, TP HCM
 50. Nguyễn Đăng Hưng, GS Danh dự Đại học Liège, Bỉ, TP HCM
 51. Nguyễn Thị Xuân Hương, cán bộ hưu trí, TP HCM
 52. Lê Phú Khải, nhà báo, TP HCM
 53. Vũ Trọng Khải, PGS TS, TP HCM
 54. Nguyễn Sỹ Kiệt, TS Khoa học Kỹ thuật, TP HCM
 55. Tương Lai, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, TP HCM
 56. Nguyễn Ngọc Lanh, Nhà giáo Nhân dân, nguyên GS Đại học Y Hà Nội, Hà Nội
 57. Cao Lập, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM
 58. Hồ Uy Liêm, PGS TS, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội
 59. Vũ Linh, nhà giáo, Hà Nội
 60. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, TP HCM
 61. Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), nguyên Thư ký của đ/c Mai Chí Thọ, TP HCM
 62. Nguyễn Khắc Mai, nhà nghiên cứu, Hà Nội
 63. Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (trước 1975), Đại biểu Quốc hội khóa 6, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TP HCM
 64. Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn
 65. Phạm Gia Minh, TS, Hà Nội
 66. Ngô Minh, nhà thơ, Huế
 67. Bửu Nam, PGS TS, Huế
 68. Trần Tố Nga, nhà giáo về hưu, TP HCM, hiện đang ở Paris
 69. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn giải phóng, TP HCM
 70. Nguyên Ngọc, nhà văn, Hội An
 71. Hạ Đình Nguyên, cựu tù Côn Đảo, TP HCM
 72. Phạm Đức Nguyên, PGS TS, giảng viên cao cấp, Đại học Xây dựng, Hà Nội
 73. Nguyễn Minh Nguyệt, nguyên cán bộ giảng dạy Đại học Tổng hợp Hà Nội, TP HCM
 74. Trần Minh Nguyệt, cán bộ hưu trí, TP HCM
 75. Trương Duy Nhất, nhà báo độc lập, Đà Nẵng
 76. Hoàng Ý Nhi, nhà thơ, TP HCM
 77. Nguyễn Nhiên, nguyên Giám đốc Trung tâm Quan hệ Quốc tế của thành phố Huế, Huế
 78. Hồ Ngọc Nhuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TP HCM
 79. Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ, Hội An
 80. Nguyễn Thị Phương, cán bộ hưu trí, TP HCM
 81. Nguyễn Đăng Quang, Đại tá Công an, Hà Nội
 82. Trần Đức Quế, cán bộ Bộ Giao thông Vận tải, đã nghỉ hưu, Hà Nội
 83. Bùi Minh Quốc, nhà thơ, Đà Lạt
 84. Trần Minh Quốc, nhà giáo, TP HCM
 85. Sương Quỳnh (Ngô Kim Hoa), thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, TP HCM
 86. Tạ Cao Sơn, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2, Hà Nội
 87. Nguyễn Kim Sơn (tức Huy Văn), Đại tá, cựu Đội viên Cứu quốc quân, Hà Nội.
 88. Tô Lê Sơn, kỹ sư, TP HCM
 89. Trần Ngọc Sơn, bút hiệu Nguyễn Trung Chính, kỹ sư, Pháp
 90. Jacques Nguyễn Thái Sơn, Président Interface de la Francophonie, Cố vấn Viện Địa Chính trị Paris (AGP), Pháp
 91. Văn Tạo, GS, nguyên Viện trưởng Viện Sử học, Hà Nội
 92. Lê Văn Tâm, TS, Nhật Bản
 93. Hoàng Thúc Tấn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Hà Nội
 94. Tạ Đình Thính, nguyên Vụ Trưởng Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội
 95. Trần Công Thạch, nhà giáo, nguyên cán bộ Thành đoàn TP HCM, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, TP HCM
 96. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM
 97. Trần Thị Băng Thanh, PGS TS, Hà Nội
 98. Huỳnh Kim Thanh Thảo, cử tri, TP HCM
 99. Lê Thân, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM
 100. Nguyễn Quang Thân, nhà văn, TP HCM
 101. Giuse Maria Lê Quốc Thăng, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn
 102. Đinh Hoàng Thắng, TS, Thư ký Chương trình “Minh triết làm chủ Biển Đông”, Trung tâm Minh triết, Hà Nội
 103. Đào Tiến Thi, ThS, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội
 104. Phạm Tư Thanh Thiện, nhà báo về hưu, Pháp
 105. Trần Văn Thọ, GS TS, Đại học Waseda, Nhật Bản
 106. Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, TP HCM
 107. Nguyễn Bá Thuận, TS, nhà giáo về hưu, TP HCM
 108. Đào Công Tiến, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Hiệu trưởng truờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, TP HCM
 109. Phạm Toàn, nhà giáo, Hà Nội
 110. Nguyễn Thị Ngọc Toản, GS, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Khoa Sản Viện Quân Y 108, Hà Nội
 111. Nguyễn Thị Ngọc Trai, nhà văn, nguyên Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ, Hà Nội
 112. Mạc Văn Trang, PGS TS, Hà Nội
 113. Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên, TP HCM
 114. Nguyễn Trung, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, nguyên trợ lý cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội
 115. Thanh Tùng, họa sĩ, TP HCM
 116. Nguyễn Văn Tuyến, Đại tá, cán bộ tiền khởi nghĩa, Hà Nội
 117. Đoàn Sự, Đại tá, nguyên Cục phó thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hà Nội
 118. Lưu Trọng Văn, nhà văn, nhà báo, TP HCM
 119. Trần Thế Việt, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Lạt, Lâm Đồng
 120. Hồ Trí Việt, nhà báo, nhà văn và phê bình văn học, TP HCM
 121. Trần Đại Vinh, nhà nghiên cứu, Huế
 122. Hà Quang Vinh, hưu trí, TP HCM
 123. Trần Ngọc Vương, GS TS, Hà Nội
 124. Tô Nhuận Vỹ, nhà văn, Huế
 125. Nguyễn Đắc Xuân, nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử văn hoá Huế, Huế
 126. Phạm Xuân Yêm, GS TS, Pháp
 127. Nguyễn Đông Yên, GS TS, Hà Nội

72 -2

52 phản hồi to “127  ngài nhân sĩ, trí thức: Xin các ngài đừng “Dạy Đĩ Vén Váy” Nữa.”

 1. Long Khủng Says:

  Quanh đi quẩn lại vẫn là vài câu chuyện xàm, vớ vẩn nhằm chê bai chế độ, hạ uy tín của Đảng, Nhà nước và các quan chức cấp cao. Còn câu chuyện nào hay hơn thì hãy kể ra, chứ cứ theo cái mô típ như vậy thì nhàm chán lắm rồi. Cũng chỉ có bọn rận mới tin, mới nghe chứ nhân dân tỉnh táo lắm, muốn lòe dân đâu phải dễ! Trí tưởng tượng bay cao bay xa cũng tốt đấy, nhưng cần dựa trên cơ sở thực tế nữa nhé!

  • Xoa Dieu 4 HP Says:

   “cần dựa trên cơ sở thực tế nữa nhé!”

   Thực tế, là có luật : cái đảng chỉ đâu, dân phải làm nấy, cấm tranh luận (điều 4 hiến pháp), như thế mới là sống theo hiến pháp!
   Tức là, cái đảng bảo anh Long Khủng, chi vợ ra, cho bí thư, thì anh cũng phải làm, là sống theo hiến pháp!

   Cái điều 4 hiến pháp, mất dậy!

   • Quảng Ninh Says:

    Hé. Thế bạn lại quên mất rằng công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật. tại Điều 69 Hiến pháp hay sao? nói thì cần nói cho một cách tổng thể nhé. Còn theo quy định của pháp luật thì bạn tự giác mà lên mạng nghiên cứu, cái đó thì không cần tôi phải nhắc nữa nhé.

  • nguyen van Đức Says:

   cứ xem các video các người tù nhân lương tâm hay các tù nhân được trả tự do vì luật đất đai của nhà cầm quyền này thì biết nhà cầm quyền này sắp chết đến nơi rồi. người người đón tiếp, hoa và cả chúc mừng để thấy rằng nhà cầm quyền này không có chính danh, chỉ là một lũ cướp. ngân sách không còn tiền, lương của DLV cũng không còn trong tương lai thì chúng bay có tuyên truyền cho cái nhà cầm quyền thối nát này đến bao giờ?

   • Quảng Ninh Says:

    Vâng. Tôi và bạn hãy cứ chờ xem đến khi nào “nhà cầm quyền” mà bạn nói bao giờ mới chết nhé. Tôi thấy cuộc sống mà tôi đang được hưởng hạnh phúc hơn chán những nơi như Syria, Lybia, Iraq,… hay các nước như Ukraina,… 90 triệu người dân chúng tôi chỉ mong có được cuộc sống bình yên, không tiếng súng đạn. Như vậy đã là tốt lắm rồi, không cần cái thứ dân chủ giả cầy hay biểu tình làm cái gì. chúng tôi thấy chính quyền làm sai chúng tôi khắc bảo. cần quách gì thằng nào lãnh đạo.

 2. Tiền Trần Dân Says:

  Mỗi người có một quan điểm , một con đường ,……!!!???
  Kính chúc BĐX mạnh khỏe !

  • chiên da diết kiến nghị Says:

   Đúng . Có cả quan điểm yêu Đảng, mặc kệ dân tộc & đất nước nữa .

  • Quảng Ninh Says:

   Con đường của BĐX chọn thật sự chẳng thấy chút ánh sáng nào hết, đọc bài viết của lão mà thấy toàn một sự u ám, hết chửi rủa Đảng, chửi rủa chính quyền rồi lại quay ra chửi đồng bọn của mình. Lão tưởng lão là ai. Kẻ sĩ cũng cần phải tôn trọng người khác. Đừng tỏ ra tự cao tự đại như vậy. Dễ nhồi máu cơ tim lắm. Về già thì nên dưỡng sức đi là vừa.

 3. chiên da diết kiến nghị Says:

  “127 ngài nhân sĩ, trí thức: Xin các ngài đừng “Dạy Đĩ Vén Váy” Nữa”

  Tại sao không ? Đĩ lãnh đạo đôi khi cũng cần tham khảo đĩ trí thức vụ vén váy để nhìn khiêu gợi hơn . Cái này Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng kêu là “tô hồng cho bộ mặt nhân quyền của Đảng & Chính phủ” í mà . Người thì dạy đĩ lãnh đạo vén váy, người thì tô điểm cho bộ mặt của đĩ lãnh đạo … Nói chung, đĩ nhân sĩ trí thức ai cũng được Đảng phân công hết .

  • Dân Ta Says:

   Vậy xin hỏi bác chiên da diết kiến nghị đây, bác thấy thế nào về xã hội hiện nay? Tôi mong bác kiếm cho tôi và mọi người ở đây số liệu để chứng minh về sự phát triển của đất nước qua từng năm và đem so sánh với sự ổn định đó qua các nước bạn như Lào hay Campuchia, Thái Lan, Myanmar,… hay như Mỹ, Trung Quốc,… đi nhé. Xem quốc gia nào ổn định phát triển hơn. Nếu bác làm được điều đó thì tôi mới nể phục và nghe theo bác, còn bác mà không làm được thì bác cũng chỉ là kẻ nói phét không hơn không kém.

 4. Đnh Thắng Says:

  Bài viết quá hay. 127 ông trí nô “thịt ba chỉ” lâu nay mang danh trí thức mà ngu bỏ mẹ. Quá nửa đời người sống dưới nanh vuốt của bọn khốn CS Hà Nội rồi mà vẫn chưa sáng mắt ra à ? Chúng nó cần đéo gì các ông góp ý này nọ. Vì chúng nó biết tỏng mọi chuyện mọi kiểu để vơ vét tài sản của đất nước của nhân dân rồi, chúng nó quan tâm đéo gì những điều các ông “kiến nghị”. Đúng là cả một đám trí nô ngu xuẩn u tối. Tớ Đinh Thắng lấy bằng tiến sỹ triết bên Đông Đức thời đám Đông Âu và thằng Liên xô còn chưa tan vỡ sụp đổ, khi về nước tớ chỉ nói khác đi một chút là tớ sém bỏ mạng vì chúng nó quy cho tớ là “xét lại” , rồi quy chụp tuyên truyền cho “địch”. Tóm lại với bọn chó má Cs thời ông Hồ cho đến nay là lũ cực kỳ lưu manh bán nước và vô cùng tàn bạo. Sống yên với chúng nó thì phải cam tâm làm kiếp trí nô, văn nô, bồi bút thôi. Xem danh sách 127 thằng trí thực ” thịt ba chỉ” này thấy nhiều đứa cỡ tuổi tớ ( sinh 1938), vậy mà tớ không hiểu nổi sao chúng nó vẫn tăm tối thế, ngay người nông dân bình thường ít học mà còn nhận rõ bộ mặt thật giả nhân giả nghĩa bịp bợp của bọn CS, thấy chúng chính là lũ cướp ngày còn ác độc hơn thực dân, cường hào ác bá ngày xưa. Thế mà 127 đưa này nó vẫn mắt mù không nhìn thấy. Đó chính là một trong những bi kịch hiện nay của đất nước ta.

 5. 127 ngài nhân sĩ, trí thức: Xin các ngài đừng “Dạy Đĩ Vén Váy” Nữa | Says:

  […] Bà Đầm Xòe – Thưa với 127 ngài nhân sĩ, trí thức. […]

 6. Thanh Nien Says:

  127 ông trong đó có một số ông theo phong trào. Khi được hỏi mấy ông chủ nghĩa Mác Lenin sai ở đâu không ông này trả lời được, chủ nghĩa Mác Lenin không sai lầm mà sai lầm là ở cách tổ chức nhà nước chưa đúng chưa hiệu quả. Đằng này các ông một đời đi xây dựng CNXH lại bị mất niềm tin nghiêm trọng như vậy, lại muốn thay đổi con đường CNXH. CNXH vẫn đang phát triển và khẳng định được vị thế và tính đúng đắn của nó. Thế Kỷ XXI được nhận định là thế kỷ của CNXH trỗi dậy, có rất nhiều quốc gia muốn hướng con đường theo CNXH, rồi hãy xem. Còn nói thật, mất niềm tin về chủ nghĩa Mác Lenin là do mấy ông này chưa hiểu sâu sắc về nó. Mất niềm tin vào CNXH nhưng hay xác định là để tiến lên CNXH là cả một chặng đường dài, không thể muốn là được ngay đâu.

  • Dân Ta Says:

   Thực ra thì mấy ông tướng này cũng chẳng hiểu gì về CNXH, chắc ra ngoài đường thấy vài người lao công cần mẫn quét rác, vài người ăn xin ở góc đường và thế là về nhà tụ họp nhau lại cùng nhau viết kiến nghị, thư ngỏ với chính quyền đòi lật đổ chế độ. Xin lỗi mấy ông nhé, các ông thực ra chẳng làm được cái gì cho đất nước, cho tổ quốc, hay cho chính những người nghèo khổ mà các ông gặp ngoài đường thì thôi, các ông lại còn bày trò mèo chuột với nhau để đòi lật đổ chế độ, phê phán chủ nghĩa Mác Lê nin là sai lầm… Sao các ông không nhìn thêm chút nữa, các ông sẽ thấy những người thanh niên, sinh viên tình nguyện đang ngày ngày giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh mà chẳng kêu một câu. Tôi đoán các ông cũng đã từng trải qua thời thanh niên, sinh viên như họ chắc cũng sẽ biết… Ngày trước đến giặc các ông còn không sợ, hết đời cống hiến cho cách mạng, cơm gạo đều đổ hết ra chiến trường cho các ông chiến đấu, khi ấy thì ai kêu cho sự bất hạnh của những con người ở quê nhà? Các ông phải biết rằng Việt Nam được như ngày hôm nay là điều hết sức thần kì rồi, tuy rằng bên cạnh những cái tốt còn tồn tại những mặt xấu nhưng không phải vì thế mà trở nên bất mãn. Phải biết vươn lên, quyết tâm diệt trừ những cái xấu, tồn tại của xã hội chứ đừng đạp đổ đi chính những gì các ông đã góp công xây dựng nên nó. Nguyễn Trọng Vĩnh ạ.!

 7. iris ha Says:

  mình thì mong nguyễn thiện nhân sẽ lên làm thủ tướng sau đại hội đảng 12, dù gì ông ấy cũng đi học ở mỹ về

  • Xoa Dieu 4 HP Says:

   ông Nhân, có một thời gian, đọc cho sinh viên chép bài. Sau đó, sang làm công tác đoàn, ví dụ, ở CHDC Đức, xong về làm quản lý, chưa làm thực tế bao giờ. Tức là, kiến thức trên giấy!

  • Kong King Says:

   cái định mệnh nghe video này xong mà ngứa hết cả mấy chỗ nhạy cảm , toàn có nhận định kiều luận lô đề của mấy con bạc ngoài chợ ,cứ để đại hội diễn ra xong xem những kẻ nói ra những thứ này có biết ngượng là gì không nhé

  • Van Ha Says:

   Di hoc o mot nuoc tien-tien’ + la` dang-vien congsan cho nen tinh’ mang. suc-khoe cua “ngai`” quy’ lam! Gieo xuong’ mot cai’ cay^ be’ con con ma` phai co’ nguoi` giuong du` che cho ngai` , nhin` cai’ hinh` oi that la` cam-dong. nen moi nguoi` thi nhau ma`…rua ~ …

 8. Dân Đen Says:

  Đọc cuốn “Chế độ phát xít ” của tổng thống Bun Ga Ri nghiên cứu
  về các chế độ phát xít Đức, Ý… (do Phạm văn Viêm dịch) rất hay.
  Ai chưa đọc thì nên đọc .

 9. Người Tiên Lãng Says:

  Lần trước các vị đã góp ý sửa đổi Hiến Pháp , đã được T.B.T nhận
  xét là ”suy thoái đạo đức suy thoái chính trị , cần phải sử lí…” Các
  vị quên rồi sao ? ” Không ai điếc hơn kẻ không muốn nghe “(BanZac)
  Kính phục các vị về tính kiên trì và tinh thần lạc quan (!)

 10. trinhngoctoan Says:

  ĐÃ ĐẾN LÚC GIẢI MẬT HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ

  Chính tên việt gian ĐỒ TỂ Hồ Chí Minh đã mang 2 lá cờ, cờ máu sao vàng của tỉnh Phúc kiến của Hán cộng, cờ máu búa liềm của Nga sô cùng chủ nghĩa cộng sản ĐỘC TÀI man rợ thú tính… mang vào VN gây thảm cảnh Bắc Nam “huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt, chia lìa cốt nhục, chia rẻ dân tộc…(có đầy đũ tài liệu trên Web, Net, Google, Facebook…)

  Lá cờ máu sao vàng của tỉnh Phúc Kiến Hán cộng mà HCM và đảng CSVN đem về để làm biểu tượng cho sự khát máu.
  Lá cờ máu đảng búa liềm của Nga sô đã từng treo trên ruộng đồng miền Bắc trong những phiên “TÒA ÁN NHÂN DÂN” chuyên chỉ để đấu tố, cày đầu, xử bắn người dân VN.

  Lá cờ máu sao vàng của tỉnh Phúc Kiến Hán cộng là biểu tượng của sự tàn nhẫn, độc ác, lá cờ máu sao vàng, cờ máu búu búa liềm đã và đang dính đầy máu của nhân dân VN. 

  ĐCSVN tuyên truyền: đánh Thực dân Pháp, phát xít Nhật, Đế Quốc Mỹ xâm lược để dành lại độc lập tự do dân chủ hạnh phúc… cho toàn dân, nhưng 85 năm qua đã làm chết đi hàng chục triệu (10 tr) người Việt một cách oan uổng và phi lý, với nhiều lý do lừa bịp mị dân đàn áp khủng bố tàn nhẫn vô nhân đạo…

  Đảng Cộng sản Việt Nam chính xác là bọn Hán nô, vì tất cả các cán bộ cao cấp từ UV TW BCT QĐ CA của đảng và nhà cầm quyền CSVN đều được huấn luyện và đào tạo (from A to Z kể cả HCM) từ Bắc Kinh, nên chúng chuyên tham nhũng, cướp bóc…dưới mọi hình thức đối với người dân VN, mà chúng gọi là quốc nạn nhưng không bao giờ quyết tâm bài trừ, là bọn giặc Hán Bắc Kinh trá hình là bản sao của Bắc Kinh từ Trung Ương đến địa phương tại Việt Nam nên hành xử rất dã man tàn nhẫn với bất cứ ai chống quân xâm lược Tầu cộng, mà 70 năm qua bọn chúng cai trị rất hà khắc và sắt máu với dân Việt không nương tay.

  Mỹ thừa biết CSVN đẩy đưa để che mắt người dân trong nước và đóng kịch với quốc tế theo sự chỉ đạo của CSTQ, chứ thực tế tập đoàn CSVN là hiện thân của CSTQ từ lâu. 

  Cho nên đối với VC – TC đừng hy vọng đấu tranh để có được biểu tình hay đòi hỏi chúng thực thi dân chủ hay nhân quyền nữa uổng phí thời gian và cũng đừng tự thiêu (người Tây Tạng đã tự thiêu trên 100 người rồi mà chẳng giải quyết được gì trái lại bọn chúng càng thích thú với thành tích dập tắt được mọi sự tranh đấu chống đối) hay tuyệt thực để phản đối lại sự cư xử bất công của chúng chỉ làm thiệt thân mình chứ chúng không khoan nhượng hay giảm khinh với chủ trương “thà giết lầm hơn bỏ xót”. 

  Đồng thời để tránh tai mắt quốc tế, lực lượng công an, an ninh được chỉ đạo giả dạng côn đồ tấn công rất dã man với những người bất đồng chính kiến, các nhà dân chủ, các tôn giáo chính thống độc lập, những người yêu nước, dân oan…

  Cũng xin nhắc lại đồng bào nên chú trọng và cảnh giác điều này bọn xâm lược Bắc Kinh cũng không bao giờ muốn dân tộc Việt đoàn kết lại hay “hòa hợp hòa giải”. Đồng thời bọn giặc xâm lược Trung Nam Hải Bắc Kinh cũng mong muốn VN ta càng ngày càng kiệt quệ mọi mặt để chúng dễ bề khống chế thống trị.

  Bằng chứng 40 năm nay sau khi thống nhất đất nước (khoảng thời gian này các nước cùng thời với VN đều phát triển), riêng VN vẫn còn nghèo nhất nhì trên thế giới chậm tiến thua cả Lào và Campuchia và còn đất nước thì mất ải, thác, đất, rừng, vịnh, bãi, biển, đảo, mỏ quặng, tài nguyên quốc gia…vào tay Trung cộng. Còn riêng lãnh đạo đảng và cán bộ cao cấp nhà nước là ĐẠI TẬP ĐOÀN THAM NHŨNG (mà đcsvn hán nô công khai nhìn nhận là quốc nạn để rồi nhiều lần giả vờ tuyên bố bài trừ để trấn an người dân VN) thì giàu sang tột bực còn người dân thì càng ngày càng nghèo và đã đang trở thành dân oan cả nước.

  Nếu người VN không sớm thức tỉnh, thì 87 triệu người dân trong nước sẽ học tiếng Tầu mang quốc tịch China gốc Việt như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông…và tiếp tục làm nô lệ kiểu mới (TC sẽ lấy đảng csVN cai trị người Việt) và dân tộc Việt sẽ được tầu đồng hoá trong vài thế kỷ tới sẽ không tránh khỏi

  Việt Nam còn chủ nghĩa xã hội cộng sản độc đảng, độc tài, độc quyền lãnh đạo và điều hành đất nước…thì vẫn còn tội ác, còn khủng bố, còn bất công, còn nghèo đói, còn lạc hậu, còn bị đàn áp, còn quốc nạn tham nhũng và nhân dân vẫn còn bị bưng bít thông tin, còn đau khổ triền miên và điều chắc chắn 87 triệu người dân VN sẽ trở thành dân nô lệ kiểu mới, tuy nhiên cũng không khác gì “lên rừng tìm trầm lấy ngà voi, xuống biển mò ngọc trai…triều cống Tầu” như ngàn năm trước.

  TẬP ĐOÀN MAFIA TƯ BẢN ĐỎ ĐẠI THAM NHŨNG PHẢN QUỐC BÁN NƯỚC TRÁ HÌNH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TẠI VN CHỈ CÓ TIÊU DIỆT CHỨ KHÔNG THỂ SỬA CHỮA
  (THBT – FB)

  • Đnh Thắng Says:

   Thưa bạn @trinhngoctoan ! Bạn phân tích rất sâu sắc và rất thuyết phục. Xin nhấn mạnh để bạn rõ thêm : chủ nghĩa CS là đại họa của nhân loại, là quái thai xcu3a loài người. Bọn CS Hà Nội là đại họa của dân tộc ta, ;à quái thai của đất nước ta. Bọn CS Hà Nội chính là bọn CS khốn nạn nhất chứ ” trá hình” gì nữa ? Chúng ta cần hiểu chủ nghĩa CS trên thực tiễn những gì nó gây ra cho nhân loại suốt từ khi nó xuất hiện đến nay, chứ đừng hiểu theo khái ấu trĩ bịp bợm, lưu manh của những kẻ sản sinh ra chúng từ cách nay hơn 150 năm.

   • Dân Ta Says:

    Đại họa à? Hiểu đại họa là thế nào không? Tôi chỉ biết đại họa của Việt Nam là khi sự thất bại của Triều đình Nhà Nguyễn mà trực tiếp là vua bảo Đại đã đưa quân Pháp đô hộ Việt Nam, thứ hai chính là sự yếu đuối, luồn cúi của lũ VNCH chó ghẻ, lúc nào cũng muốn cầu cạnh ở bên chủ của nó, bảo gì nghe nấy, có thấy chúng tăng gia sản xuất, đảm bảo lương thực cho nhân dân đâu, biểu tình của nhân dân nổ ra khắp các tỉnh miền Nam trung Bộ mà nổi lên là vụ việc nhà sư Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính sách công giáo trị. Lũ đốn mạt, đó mới chính là nỗi thất bại của lịch sử Việt Nam đấy.

   • Van Ha Says:

    ” Dan Ta ” hay dan Tau` vay. ? Dan Ta sao khong hieu biet gi` ve Dat-nuoc cua minh`. Biet vao` internet thi` phai biet mo-mang tri’ oc’ ra ma` nhan-xet qua cac tai-lieu, su-lieu. – Khong nen chi biet 1 ma` khong biet 9, 10 thi` phi’ thoi-gian va` khoi^’ oc’ ma` Thuong-de da ban cho…

   • Dân Ta Says:

    Vậy văn hà hiểu thế nào về đất nước của mình? Tôi vào Internet tôi chỉ thấy toàn những hình ảnh thảm sát tại Mỹ, những hình ảnh nhà cửa tan hoang tại Trung Đông, một thế giới rối ren như vậy thì Việt Nam là điểm đến an toàn nhất, nơi không có tiếng súng đạn, con người được tự do làm những điều mình muốn. Hạnh phúc ở đây chứ đâu.

  • Đnh Thắng Says:

   Thưa bạn @trinhngoctoan ! Bạn phân tích rất sâu sắc và rất thuyết phục. Xin nhấn mạnh để bạn rõ thêm : chủ nghĩa CS là đại họa của nhân loại, là quái thai của loài người. Còn bọn CS Hà Nội là đại họa của dân tộc ta, là quái thai của đất nước ta. Bọn CS Hà Nội chính là bọn CS khốn nạn , chứ ” trá hình” gì nữa ? Chúng ta cần hiểu chủ nghĩa CS trên thực tiễn những gì mà nó gây ra cho nhân loại suốt từ khi nó xuất hiện đến nay, chứ đừng hiểu theo khái niệm ấu trĩ bịp bợm, lưu manh của những kẻ sản sinh ra nó từ cách nay hơn 150 năm.

   • Dân Ta Says:

    Haha. Trá hình sao? Động từ đó nên dành cho lũ tư bản thì đúng hơn. Nhìn sang bên Mỹ xem. Tuy rằng tồn tại rất nhiều Đảng phái đấy nhưng thực chất Nhà nước vẫn chỉ cho phép 2 Đảng cộng hòa và Đảng dân chủ lên nắm quyền.. Đấy liệu có phải là công bằng? Còn muốn chi tiết hơn là từ đời tổng thống này đến đời tổng thống khác, Mỹ chỉ biết lấy chiến tranh làm mục tiêu cho sự phát triển, còn nhân dân sống chết mặc bay… Các khu ổ chuột ở Mỹ mọc lên như nấm, nhân dân biểu tình đầy đường, khắp phố… Tất cả mọi tài sản thu được đều được rót vào túi bọn tư sản, dân nghèo thì càng nghèo thêm, đến đất còn không có chỗ để mà chôn. Vậy đâu mới là kẻ trá hình đây hả?

   • Van Ha Says:

    Biet gi` ve Hoa-ky` ma` ti-toe, nhung cung~ hay vi` Dan Ta cang` noi’ cang` thay’ nhu dang noi’ ve che-do cong-san hanh` hoanh` tren dat-nuoc VN vay. ” Cac khu o chuot… den dat con` khong co’ cho de ma` chon^ ” haha…tuyet-voi` DanTa…! -Cong-san VN: may` noi’ ai vay Dan Ta ?! haha…

 11. 127 ngài nhân sĩ, trí thức: Xin các ngài đừng “Dạy Đĩ Vén Váy” Nữa. (Bà Đầm Xòe) | Ngoclinhvugia's Blog Says:

  […] 127 ngài nhân sĩ, trí thức: Xin các ngài đừng “Dạy Đĩ Vén Váy” Nữa.  […]

 12. Mr.gia Says:

  Thực tình các vị là có tâm có tầm nhưng bản chất trí thức đa phần lại nhát nên cũng như các anh hùng bàn phím. Chứ có tâm có tầm có dũng nữa thì tuyệt vời.hơn trăm con người này cầm tâm thư đến thẳng đại hội đảng thì Nguyễn Phú Trọng sao thể làm ngơ,có giỏi đưa tất cả các vị vào tù

  • Đnh Thắng Says:

   Bạn ơi! 127 đứa này là thứ ” thịt ba chỉ” chúng nó vẫn ôm cái thẻ đảng để kiếm cơm thì dũng khí đéo đâu mà đến ” đại hội”. Cách nay hơn 20 năm khi nhận thức ra bọn khốn CS là chó má lưu manh, tớ đã âm thầm chùi đít cái thẻ đảng. Hồi đó mà công khai chùi đít thẻ đảng là chúng nó làm thịt ngay. Còn bây giờ thì sợ đéo gì mà không vứt cái thẻ đảng, biểu trưng của tội ác phản dân hại nước đó vào sọt rác ?

   • Quảng Ninh Says:

    Bạn muốn làm gì thì kệ bạn, tôi là người dân bình thường nhưng tôi thấy thật xấu hổ thay cho bạn, tôi không biết ngày trước bạn vì lý do gì mà xin ra khỏi Đảng nhưng nếu bạn nói bạn chùi đít vào cái thẻ Đảng thì khác nào bạn đang chùi vào chính mặt của mình không vậy? Bao nhiêu năm cố gắng để được vào Đảng để rồi bạn đi nói những câu như thế này, thất vọng quá.

 13. 127 ngài nhân sĩ, trí thức: Xin các ngài đừng “Dạy Đĩ Vén Váy” Nữa. | CHÂU XUÂN NGUYỄN Says:

  […] at 8:05 sáng and is filed under Báo chí. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

 14. 127 ngài nhân sĩ, trí thức: Xin các ngài đừng “Dạy Đĩ Vén Váy” Nữa. | CLB Châu Xuân Nguyễn Says:

  […] filed under Báo chí. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

 15. Ba Says:

  Chửi 127 vị đã ký bức thư thì dễ nhưng liệu những ai phê phán đã và sẽ làm gì thực sự hiệu quả để thay đổi hiện trạng CS lãnh đạo chưa ?
  Võ mồm tới mức văng tục chỉ chứng tỏ rằng anh bất lực , bó tay và rối trí mà thôi.

  • chiên da diết kiến nghị Says:

   “nhưng liệu những ai phê phán đã và sẽ làm gì thực sự hiệu quả để thay đổi hiện trạng CS lãnh đạo chưa ?”

   Thế những nhân sĩ trí thức bị phê phán đã làm gì hiệu quả để thay đổi hiện trạng CS lãnh đạo ? Hay các vị ấy muốn Đảng Cộng Sản muôn năm trường trị nhưng nên “nới” vòng nô lệ để xả bớt soupable hầu tránh 1 cuộc đổ vỡ thẳng thừng ?

   Chưa kể trong số 127 người đó, hầu hết -nếu không nói là tất cả- đã đóng góp sức lực trí tuệ -may quá, chẳng bao nhiêu- để xây dựng & bảo vệ chế độ này . Còn chưa nhận ra mầm ác mình gieo, ở đó mà kể công .

   Tớ thà 127 con bò cười đó im đi để mọi thứ phát triển dẫn đến bùng nổ, còn hơn là mấy khứa làm bộ làm tịch xàng qua xàng lại, cuối cùng chả đi tới đâu cũng như từ trước tới giờ .

 16. Trúc Bạch Says:

  127 vị nhân sĩ trí thức này viết thư ngỏ, chỉ mong “đảng họ” hoc tập và làm theo phương pháp mà các nàng lầu xanh dùng để qua mắt mấy anh khach làng chơi gà mờ ở thời cụ Nguyễn Du :

  Nước vỏ lựu, máu mào ga,
  Mượn mầu chiêu tập, vẫn là còn,,,,nguyên .

  Đúng là DẬY ĐĨ VÉN VÁY

  • Jack Sparow Says:

   bác Hồ đã nói quả là không sai : đám có tí tri thức , hay gọi là có tí tài , mà lại không có đức như đám này thì chỉ là phá hoại đất nước mà thôi , người có đức là người nhận ra được điều đúng , cái sai để mà tin theo , chứ không phải là đi sai đường vẫn nghĩ mình yêu nước như thế

 17. vuvan Says:

  “Các ngài, đòi đổi tên nước. Tên nước (đéo) nào mà không được. Văn Lang, Âu Lạc hay Đại Ngu, Anam hay Cộng hòa… cái tên thì có làm sao?

  Các ngài đòi đổi tên Đảng. Đảng Lao Động Việt Nam hay Đảng Cộng sản… thì có khác (đéo) gì nhau. Vẫn là mấy thằng thầy đó, lý luận như đó. Vẫn bình đó, rượu đó, thay tên như thay áo thì có anh hưởng (đéo) gì đến tim gan, lòng mề, óc xương nhà chúng nó. Cái tên chăng bao giờ làm nên chuyện gì cả. Chân lý xưa nay đã tổng kết: “Cái áo không làm nên thày tu” thì việc mặc áo khác cho thầy tu thì cũng không thể làm thay đổi bản chất của thày tu ấy.”

 18. Đỗ Quốc Minh Says:

  (….),Vâng!.Nhưng vẫn có thể ,nếu tự thân nhận thấy còn ĐĨ hơn cả “đĩ”.

 19. Quảng Ninh Says:

  “Kẻ nào tin những gì Cộng sản nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của Cộng sản là không có trái tim.” Xin thưa rằng câu nói này không phải là của tổng thống Nga putin nói nhé. Ông viết: Người nào muốn quay về chế độ Liên Xô trước kia là người đó không có cái đầu còn người nào quên đi chế độ cộng sản là người đó không có trái tim. Xuyên tạc ăn cắp ngay từ câu nói của thủ tướng Nga Putin thì có tư cách gì phát biểu để người khác nghe theo đây hả phạm Thành?

 20. Dân Ta Says:

  Thật sự mà nói. Tôi thấy 127 ông này còn có cái gọi là “góp ý”, vẫn còn hơn chán cái lũ ngồi nhà chỉ biết nói phét như Phạm Thành. Thiết nghĩ ông nên ra ngoài và nhìn xã hội thay đổi như thế nào đi, vậy ông thấy xã hội Việt Nam thế nào vậy? Hay ông đang sống ở khu ổ chuột nào đó mà phán như vậy? À tôi quên mất, Việt Nam làm gì có khu ổ chuột như Mỹ đâu nhỉ. :3
  Tôi thấy mục tiêu của chính quyền là dân giàu, nước mạnh, tiến tới xóa bỏ tình trạng nghèo đói chứ không như lũ tư bản, chỉ làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo ra mà thôi.

  • chiên da diết kiến nghị Says:

   Hihi, 127 nhân sĩ trí thức được dư lợn viên hiền tài Xã Hội Chủ Nghĩa khen .

   “Việt Nam làm gì có khu ổ chuột như Mỹ đâu nhỉ”

   Chỉ có khu bình chuột Ba Đình thôi .

   • Dân Ta Says:

    Ô. Đừng có nói lấy được nhé. Mà cho tôi hỏi lão Trần Giả Tiên dạo này không thấy xuất hiện trên đấu trường này nữa nhỉ. Hay lão ta bị an ninh bắt đi rồi hả bạn chiên da kiến nghị? :))) Bạn cũng nên cẩn thận không sắp thành đối tượng của chính quyền giống như Trần giả tiên đấy. :v

 21. 💧💰🎓🌏🎭🎨🎵🎬 (5) | 真 忍 活 Says:

  […] Chẳng có thằng chó nào… – #ĐTL 💰 212 nghìn tỷ đồng/năm… – #ĐTL 💧 127  ngài nhân sĩ, trí thức: Xin các ngài đừng “Dạy Đĩ Vén Váy” Nữa &#8… 💧 Khát vọng làm người – #NhSTKh 💧 Bạn sẽ không… | Lao – #STO bạn […]

 22. người chuyển lửa Says:

  Đàn Gảy Tai Trâu

  Đàn gảy tai Trâu tiếng nỉ non
  Tỉ tê trên khắp núi sông buồn
  Búa liềm đâm chém hồn dân tộc
  Xô đẩy giống nòi hố diệt vong.

  Đàn gảy tai trâu điệu thiết tha
  Khóc than thương tiếc nước non nhà
  Cao nguyên, hải đảo đâu còn nữa
  Một ngày nô lệ sẽ không xa.

  Đàn gảy tai trâu khúc thê lương
  Từ ngày cướp nước đảng ma vương
  Đến ngày bán nước triều nhà Sản
  Vang vọng đêm đêm luống đoạn trường.

  Đàn gảy tay trâu nhạc véo von
  Chúc mừng Miến Điện thoát nô vong
  Tiến bước trên đường về dân chủ
  Toàn thể quân dân kết một lòng.

  Đàn gảy tai trâu, thật uổng công!
  Hỡi ai con cháu giống Tiên Rồng
  Đứng vùng lên đập tan liềm búa
  Diệt đảng nội thù cứu núi sông.

  https://fdfvn.wordpress.com

 23. tran dai nghia Says:

  Oh,so qua so qua thang dan ta bat dau gio dong luu manh cong san ra de doa dam,thang nay o tren mang ma con ma co nhu the,ngoai doi duoc trum du lon vien ho quang lon cho di dan ap dan lanh han la no rat hang say.

 24. văn lâm Says:

  Kiến nghị của 127 vị nhân sĩ trí thức này là chân tình và hợp lý đó,ở Hà nội không vội được đâu!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: