Archive for Tháng Mười Một 16th, 2015

Máu lửa Paris, thương về nước Việt

Tháng Mười Một 16, 2015

GS David Tran

Trời Paris-Kinh đô ánh sáng.

Bỗng tối sầm bao phủ một màn đen!

Đen không vì mây xám hay mộ tchế độ hèn.

Mà vì bầy “Quạ”…đen từ lông đến cánh.

Đen niềm tin đen tâm tính… đen sắc áo màu cờ.

(more…)