Archive for Tháng Mười Một 10th, 2015

Nguyễn Phú Trọng thừa nhận Hoàng Sa và một phần Trường Sa thuộc Trung Quốc?!

Tháng Mười Một 10, 2015

Nguyễn Thanh Giang.

Thế là Tập Cận Bình đã kết thúc hai ngày thâm nhập Việt Nam. Trong hai ngày đó ông đã lần lượt hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo Việt Nam: Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Củng cố tình hữu nghị với tất cả các dân tộc trên thế giới, đặc biệt với Trung Quốc là sách lược sống còn. Tuy nhiên, hơn đối với bất cứ nước nào, ta cần hết sức cảnh giác khi tiếp xúc với Trung Quốc. Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc bây giờ phải quán triệt sâu sắc phương châm vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Lắng nghe các buổi hội đàm để xem các nhà lãnh đạo Việt Nam đã thể hiện tinh thần ấy thế nào?

Về chính trị, không mấy ai buồn nghe những khẩu ngữ vừa mông lung, vừa vô nghĩa như: “bốn tốt”, “mười sáu chữ vàng”, “tầm cao chiến lược”, “đại cục”…, người ta quan tâm đến lĩnh vực kinh tế và tình hình Biển Đông.

(more…)

Rước giặc vào nhà.

Tháng Mười Một 10, 2015

Phạm Ngọc Thái.

Chúng dám mang cờ nước non
rước giặc vào nhà

(Tập Cận Bình – Tên Thái thú Trung Hoa)

Khác nào Lê Chiêu Thống?

Tôi là một người lính

Thuở chiến tranh đã từng cầm súng

Nhìn chính phủ Việt Nam ươn hèn, đổ đốn

Lại nhớ câu thơ Trần Dần:

” Tôi bước đi, không thấy phố, không thấy nhà,

Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ “.

(more…)