Archive for Tháng Mười Một 8th, 2015

TẬP nhìn đường sắt trên cao.

Tháng Mười Một 8, 2015

Đặng Huy Văn:

Tập nhìn đường sắt trên cao(*)

Thấy Trương, Tập hỏi: “Đất Tàu đến đâu?”

Trương rằng đến mũi Cà Mâu

Tây Nguyên bô xít còn lâu mới dừng

Hai vùng Cửa Việt, Sơn Dương

Nối liền Tam Á thao trường thủy quân

(more…)