Archive for Tháng Chín 28th, 2015

Thư trả lời ông Nguyễn Văn Thọ( tức Thọ Muối) của nhà văn Đỗ Trường.

Tháng Chín 28, 2015

Đỗ Trường.

Thọ Muối, Trần Nhật Quang - Một cặp đôi hoàn hảo.

Thọ Muối, Trần Nhật Quang – Một cặp đôi hoàn hảo.

Thưa ông Nguyễn Văn Thọ.

Khi nhận lời nhắn hằn học, đầy chợ búa của ông, thì sự tôn trọng cuối cùng của tôi với ông không còn nữa. Hơn thế nữa, ông luôn luôn tụng xưng mình là một nhà văn. Nhưng khi đọc bài viết “Nguyễn Văn Thọ, Nhịp Cầu Của Đảng Nơi Xứ Người” (1) của một kẻ chỉ làm nghề úp mặt vào chảo như tôi, ông cũng hoàn toàn không hiểu, hoặc hiểu một cách máy móc, lệch lạc. Có lẽ, do kiến thức của ông có vấn đề chăng? Và với tôi cái danh từ nhà văn chực hơi, dựa cốt của ông, mà tôi luôn tôn trọng trong bài viết, từ đây nên vứt bỏ.

(more…)