Archive for Tháng Chín 19th, 2015

“ Tứ trụ triều đình” sau Đại hội XII sẽ gồm những ai?

Tháng Chín 19, 2015

Lê Trọng Quân.

Lời Bà Đầm Xòe:  Bà Đầm Xòe dự đoán thế này: Đại hội lần thứ XII của ĐCSVN sẽ là một đại hội cướp quyền của nhóm lợi ích. Và như vậy quẻ Đảng đoàn kết thành một khối sẽ bị vỡ, xã hội vào cơn rối ren. Nhóm lợi ích vừa cướp được quyền sẽ buộc phải thiết quân luật, thực thi chế độ quân quản từ 3-5 năm để hình thành một xã hội dân sự.

Sẽ có nhiều người không tin dự đoán này.

Vì vậy, trong giai đoạn này, có rất người người trăn trở, nghe ngược ngóng xuôi, đoán gìa đoán non về 4 bị trí tứ trụ sau đại hội 12 sẽ là những mặt nào.

Bài viết của Lê Trọng Quân dưới đây là một trăn trở… như vậy.

***

dungNếu không có gì thay đổi, chỉ còn hơn 3 tháng nữa ĐCSVN sẽ tổ chức ĐH 12 để thông qua kế hoạch cho 5 năm tới (2016 – 2021), bầu BCHTW, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư và các Ban của đảng cùng Tổng Bí Thư. Sau đó chọn 3 chức danh hàng đầu của chính thể  là Chủ Tịch Nước (CTN), Thủ Tướng Chính Phủ (TTCP), Chủ Tịch Quốc Hội (CTQH) cùng TBT. 4 vị trí này hợp lại tạo thành bộ máy quyền lực cao nhất dưới sự chỉ đạo của BCT ĐCSVN. Nhóm lãnh đạo này thường được dân Việt gọi là “Tứ Trụ’’ (TT) – giống cơ cấu của triều đình phong kiến khi xưa.

Chúng ta cùng nhau lần lượt nghiên cứu các vị trí của Tư Trụ, trước tiên là người thứ nhất, đứng đầu: Tổng Bí Thư.

(more…)