Muốn lột xác phải cách mạng

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ

Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.

Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.

Trong trả lời phỏng vấn của BBC ngày 26/8 vừa qua, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng viện nghiên cứu phản biện độc lập (IDS, đã tự giải thể) ở Việt Nam, thừa nhận 70 năm sau khi Việt Nam giành được độc lập “những mục tiêu dân giàu nước mạnh, những mục tiêu về độc lập dân tộc, kể cả những mục tiêu về dân chủ chưa đạt”. Mặc dầu vậy, trước câu hỏi thế thì Việt Nam có cần một cuộc cách mạng toàn diện mới hay không, ông nói: “Tôi rất ghét cách mạng, tôi chỉ thích tiến hoá mà thôi. Bởi vì các cuộc cách mạng, nhìn suốt lịch sử thế giới, đều là các cuộc cách mạng vô cùng tàn bạo. Cái giá nó mang lại cho nhân loại hoặc cho từng dân tộc đều rất đắt, cho nên là dẹp cách mạng đi.”
Để xem Tiến sĩ Nguyễn Quang A có lý hay không, ta cần giải đáp các câu hỏi sau đây:
Một, cách mạng là gì?


Hai, có phải tất cả các cuộc cách mạng đều chủ trương bạo lực?
Ba, Việt Nam hiện tại có cần một cuộc cách mạng hay không?
Cách mạng là gì

Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Quang A.

Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Quang A.

Cách mạng là một sự thay đổi sâu sắc hoặc triệt để về chất, thường xảy ra trong một thời gian tương đối ngắn. Cách mạng xảy ra trong nhiều lĩnh vực như chính trị, xã hội, văn hoá, kinh tế, công nghiệp…Trong bài viết này, “cách mạng” được dùng với nghĩa “cách mạng trong lĩnh vực chính trị”.
Cách mạng là thay chế độ (thể chế) chính trị hiện tại bằng một chế độ chính trị tiến bộ. Xóa bỏ chế độ quân chủ để thiết lập nền cộng hòa, đó là cách mạng. Xóa bỏ chế độ thực dân để thiết lập độc lập dân tộc, đó là cách mạng. Xóa bỏ chế độ độc tài – toàn trị để thiết lập nền dân chủ – đa đảng, đó là cách mạng. Có cuộc cách mạng cùng một lúc thiết lập nền độc lập dân tộc và nền cộng hòa, có cuộc cách mạng thiết lập cùng một lúc nền cộng hòa và nền dân chủ – đa đảng. Và có cuộc cách mạng thiết lập cùng một lúc độc lập dân tộc, nền cộng hòa và nền dân chủ – đa đảng. Thông thường cách mạng được tiến hành với sự tham gia của một số đông quần chúng.
Tóm lại, cách mạng đồng nhất với tiến bộ và vì vậy là tuyệt đối cần thiết để thúc đẩy nhân loại phát triển. Chống lại cách mạng là chống lại tiến hóa xã hội.
Cũng cần phân biệt cách mạng với đảo chính là biến cố chính trị dẫn đến thay đổi lãnh đạo quốc gia, chính phủ nhưng không dẫn đến thay đổi chế độ chính trị.
Biến cố chính trị tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam dẫn đến Độc lập dân tộc và sự ra đời của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào 2-9 cùng năm chắc chắn là một cuộc cách mạng không chỉ vì đã chấm dứt chế độ phong kiến mà ở đây là Đế quốc Việt Nam của hoàng đế Bảo Đại và khai sinh nền Cộng hòa mà trước hết vì đã thực hiện Quyền dân tộc tự quyết, thực hiện Độc lập dân tộc không trên cơ sở nhượng cho của phát xít Nhật. Còn cuộc cách mạng này ngay lúc đó đã thiết lập được một nền dân chủ – đa đảng hay chưa thì tôi sẽ bàn tới trong một bài viết khác.
Cách mạng không chỉ bằng bạo lực
Nói đến cách mạng thường người ta nghĩ đến bạo lực bởi đơn giản đối tượng phế bỏ là chế độ độc tài có quân đội và cảnh sát bảo vệ, mức độ độc tài càng cao thì khả năng cách mạng sử dụng bạo lực càng lớn.
Điển hình của cách mạng bạo lực là Cách mạng Pháp với việc đưa vua Louis XVI lên đoạn đầu đài. Tuy nhiên không phải cuộc cách mạng bạo lực nào cũng dẫn đến đổ máu, Cách mạng tháng 8 tại Việt Nam là bằng chứng. Thực vậy, dưới áp lực mạnh mẽ của các cuộc khởi nghĩa vũ trang do Việt Minh tiến hành và trong bối cảnh Nhật đang bảo hộ Đế quốc Việt Nam đã đầu hàng Đồng Minh, hoàng đế Bảo Đại quyết định thoái vị, trao chính quyền cho Việt Minh. Đó là lý do vì sao thủ tướng Đế quốc Việt Nam Trần Trọng Kim đã từ chối đề nghị của quân Nhật dẹp Việt Minh bằng vũ lực. Chiều ngày 25/8/1945, trước hàng ngàn người tụ họp trước cửa Ngọ Môn, hoàng đế Bảo Đại đã đọc Tuyên ngôn Thoái vị và trao ấn, kiếm vàng biểu trưng cho vương quyền cho hai đại diện Việt Minh là Trần Huy Liệu và Cù Huy Cận, phụ thân của người viết bài này,.
Mặc dù vậy, thực tế cho thấy đã có những cuộc cách mạng phi bạo lực.
Chỉ trong vài năm, từ 1989 cho đến 1991, thế giới đã chứng kiến sự sụp đổ ngoạn mục của chế độ cộng sản dưới sức ép của các cuộc biểu tình bất bạo động ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
Đáng tiếc là ở nhiều nước hậu cộng sản vẫn chưa có được tự do, dân chủ thực sự bởi các cựu lãnh đạo cộng sản vẫn tiếp tục nắm quyền, độc tài chỉ đổi dạng từ tập thể qua cá nhân mà thôi. Vì vậy ở các nước này lại diễn ra các cuộc cách mạng bất bạo động được biết đến dưới cái tên “cách mạng màu” đặc trưng bởi các cuộc biểu tình ngồi và tổng đình công. Kết quả là những kẻ tân độc tài đã phải cuốn gói. Đó là Cách mạng Hoa hồng tại Gruzia năm 2003, Cách mạng Cam tại Ukraina năm 2004, Cách mạng Hoa Tulip tại Kyrgyzstan năm 2005.
Các cuộc cách mạng bất bạo động cũng đã nổ ra ở các nước có chế độ độc tài phi cộng sản và một số đã thành công. Đó là Cách mạng lật đổ nhà độc tài Ferdinand Marcos do phong trào Sức mạnh Nhân dân tiến hành tại Philippin nam 1986, cuộc Cách Mạng Hoa Lài lật đổ nhà độc tài Ben Ali tại Tunisia, cuộc cách mạng lật đổ nhà độc tài Hosni Mubarak tại Ai Cập năm 2011…
Một cuộc cách mạng bất bạo động cho Việt Nam
Với Điều 4 Hiến pháp Việt Nam quy định “Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, chế độ chính trị ở Việt Nam rõ ràng là chế độ độc tài – toàn trị. Dưới chế độ này các quyền con người và công dân cơ bản như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình, tự do tín ngưỡng, tôn giáo… cho dù được ghi trong Hiến pháp đã bị công an đàn áp thẳng thừng. Bên cạnh đó, chính quyền cộng sản Việt Nam ra sức sử dụng vị trí độc quyền cai trị đất nước của mình để cướp bóc tài sản của người dân cũng như của quốc gia. Nghiêm trọng không kém, cũng chính để giữ quyền lực nhằm bảo đảm đảm mục tiêu ăn cướp này mà chính quyền cộng sản Việt Nam đã và đang làm ngơ cho Trung Quốc xâm chiếm chủ quyền và lãnh thổ của Việt Nam đặc biệt ở biển Đông. Thực vậy, đối với chính quyền này Trung Quốc là chỗ dựa duy nhất để chống lại sự nổi dậy từ phía người dân.
Do đó, một cuộc cách mạng ở Việt Nam là chẳng thể đừng để cứu dân, cứu nước!
Vấn đề còn lại là cuộc cách mạng này sẽ diễn ra theo hướng nào, bạo động hay bất bạo động?
Sau Tuyên ngôn Độc lập 2-9-1945, Việt Nam đã trải qua 30 năm liên tục chiến tranh: kháng chiến chống thực dân Pháp từ 1946 đến 1954 và nội chiến có sự can thiệp quân sự của Mỹ trong bối cảnh chiến tranh lạnh từ 1955 đến 1975. Do máu đã đổ quá nhiều như vậy nên dù là chính đáng, là cấp thiết thì một cuộc cách mạng mới ở Việt Nam không thể lấy bạo lực làm phương tiện. Hơn thế nữa, sự thành công của cách mạng phi bạo lực trên thế giới, nhất là ở các nước cộng sản Đông Âu, càng làm cho các lực lượng dân chủ Việt Nam tin rằng đấu tranh bất bạo động hoàn toàn có thể đưa cuộc cách mạng của họ tới đích. Cụ thể, đó sẽ là biểu tình, đình công và các hình thức phản đối tập thể và ôn hòa khác đòi chính quyền hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quyền con người, quyền công dân, quyền của người lao động được ghi trong Hiến pháp cùng lúc với đòi hủy bỏ các điều 79, 88, 258 Bộ luật hình sự và các điều luật đàn áp nhân quyền khác, trả lại đất đai, nhà cửa đã bị chính quyền cưỡng đoạt…
Về phía chính quyền cộng sản Việt Nam, cũng như bất cứ chế độ độc tài – toàn trị nào khác, chắc chắn chính quyền này sẽ dùng bạo lực kiểu “Thiên An Môn 1989” để chống trả cách mạng đồng nhất máu những người biểu tình sẽ đổ. Việc chính quyền này tấn công, đánh đập dã man bằng công an và côn đồ, bắt bớ, bỏ tù hàng loạt người đấu tranh cho dân chủ – nhân quyền, “dân oan”, nhất là trong thời gian gần đây, đã cho thấy rõ điều đó. Tuy nhiên chắc chắn không kém là máu của người biểu tình ôn hòa một khi đã đổ thì điều này chỉ càng nung nóng quyết tâm “người trước ngã, người sau tiến” của khối người biểu tình, càng gây phẫn nộ và thôi thúc cả nước xuống đường vì một ngày mai dân chủ!
Dù tàn bạo đến đâu giới cầm quyền Việt Nam cũng hiểu không thể nào tránh khỏi sụp đổ, càng đàn áp thì tội với dân, với nước càng lớn nên cách tốt nhất là trì hoãn cái kết cục tất yếu kia được lúc nào hay lúc ấy. Một trong những thủ đoạn “câu giờ” này là tung tin rồi sẽ có một “Gorbachep Việt Nam” để giải thể chế độ cộng sản hay “chế độ cộng sản Việt Nam tự thủ tiêu” và vì vậy cách mạng là không cần thiết.
Sở dĩ tôi khẳng định giải pháp “Gorbachep Việt Nam” hay “chế độ cộng sản Việt Nam tự thủ tiêu” là thủ đoạn “câu giờ”, tức không thể có, bởi giới cầm quyền Việt Nam rất khác với giới cầm quyền Liên Xô. Thực vậy, giới cầm quyền Liên Xô là cộng sản quan liêu, tức ngộ nhận chủ nghĩa cộng sản sẽ mang lại công bằng và hạnh phúc cho con người và vì vậy một khi tỉnh ngộ thì họ dứt bỏ nó. Còn giới cầm quyền Việt Nam hiện nay về tổng thể là kẻ cướp theo đúng nghĩa đen của từ này như trên đã phân tích, mà kẻ cướp thì không thể có chuyện tự nguyện hoàn lương, trả lại tài sản và đền bù cho các nạn nhân của nó.
Như vậy, bỏ qua nhận định không chuẩn của ông về sự đối lập giữa “cách mạng” và “tiến hóa” bởi “tiến hóa” bao gồm “đột biến” hay “cách mạng”, Tiến sĩ Nguyễn Quang A với quan điểm “dẹp cách mạng” và những người có quan điểm tương tự đang tiếp tay, cho dù không cố ý, kéo dài sự tồn tại của chế độ cộng sản Việt Nam gắn với tội ác chống con người và thảm họa mất nước vào tay Trung Quốc.
Thành thử, một cuộc cách mạng bất bạo động là tất yếu, và không những thế, là cấp thiết cho Việt Nam trước khi mọi cái trở nên quá muộn!
Tác giả là một nhà bất đồng chính kiến và tù nhân chính trị Việt Nam, đã hai lần khởi kiện Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng về các quyết định trái Hiến pháp và pháp luật, hiện là học giả tại Đại học Northwestern, Hoa Kỳ.

*Nguồn BBC.

**Đầu bài do Bà Đầm Xòe đặt.

35 phản hồi to “Muốn lột xác phải cách mạng”

 1. chiên da diết kiến nghị Says:

  “Tiến sĩ Nguyễn Quang A với quan điểm “dẹp cách mạng” và những người có quan điểm tương tự đang tiếp tay, cho dù không cố ý, kéo dài sự tồn tại của chế độ cộng sản Việt Nam gắn với tội ác chống con người và thảm họa mất nước vào tay Trung Quốc.”

  Những người đó cố ý, nhưng phải dấu cái “cố ý” trong nhiều ý nghĩa khác, nên trở thành “ẩn ý”. Thế mà cũng lừa được nhiều người ra phết đấy!

  • Quốc Huy Says:

   Lảm nhảm cái gì vậy thím? Không lẽ đang chê ông Nguyễn Quang A? Ông già đấy thì tiến sĩ cái sớ gì, chuyên ngành tiến sĩ của ông ta cũng chỉ là một mảng nhỏ trong bao nhiêu ngành khoa học trong xã hội, quan trọng là chẳng liên quan gì đến chính trị, Đi biểu tình thì chỉ thò mặt ra được một tí cho có phong trào xong cuốc lủi, đẹp cái mặt.

  • Hành Động Says:

   Toàn những lời lẽ xuyên tạc…ở Việt Nam chẳng có tội ác nào là tội ác chống lại loài người cả. Nói như một thằng thiểu năng vậy. Đến Mỹ còn đang kỳ thị sắc tộc còn chưa thèm nói gì kia kìa.

   • chiên da diết kiến nghị Says:

    Đúng . Thời Hitler làm gì có tội ác chống lại loài người . Chỉ sau khi thể chế của Bác Hồ Ít Le đổ, người ta mới phải chế ra 1 từ như vậy .

   • Trần giả Tiên Says:

    “ở Việt Nam chẳng có tội ác nào là tội ác chống lại loài người”

    Đúng vậy, chỉ có tội làm TAY SAI Nga, Tàu để giết dân VIỆT thôi.

    Đúng không, HƠN (dư) LỢN 3 trong 1 (DT, QN, HĐ) chó ngoan già Hồ 100 mặt, 1000 tên, lấp ló NICK nầy sang NICK nọ, TRƠ TRẼN, vô liêm sĩ thấy sợ.

    Đang học tập và làm theo đạo cứt thằng LƯU MANH Hồ chó phải không?

    Định làm tắc kè hay sao, mà đổi NICK liên tục vậy hả HỦI????

   • Hành Động Says:

    Hehe. Cái gì mà tay sai cho Nga, Tàu cơ chứ. Việc giúp đỡ giữa anh em xã hội chủ nghĩa là điều hiển nhiên. Nói vậy thì khác nào CPC cũng từng là tay sai của Việt Nam sao? Thiểu năng quá đấy.

   • Trần giả Tiên Says:

    “Cái gì mà tay sai cho Nga, Tàu cơ chứ. Việc giúp đỡ giữa anh em xã hội chủ nghĩa” (TRICH)

    Đúng là LỢN 3 trong 1 (DT, QN, HĐ), NGU xuẫn và DỐT HƠN (dư) LỢN.

    “giúp đỡ giữa anh em xã hội chủ nghĩa”===> giết DÂN VIỆT “là điều hiển nhiên” nói lấy được????

    Như lời Thằng Ba Trợn (TBT) CS Lê Duẩn dùng sinh mạng dân VIỆT để “ta đánh MỸ là đánh cho LX, TQ”

    ===>”là điều hiển nhiên”(!?)

    Thât là TRƠ TRẼN, VÔ LIÊM SĨ và BỈ ỔI đến mức vậy mà van cười được.

    Hết biết .

   • Hành Động Says:

    Không thì sao.. ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, TQ, tức là tình hình khi đó là hình thành 2 phe cực xhcn và tbcn đối ngược với nhau, nếu như ta thắng thì tư bản sẽ yếu thế, đó không phải à?

   • Trần giả Tiên Says:

    Chỉ có ÓC LỢN như ba trong 1 (HĐ, DT, QN) mới nghĩ như trên và đem sinh mạng dân VIỆT ra THÍ để bảo vệ phe Xạo Hết Chổ Nói (xhcn) cho NGA, TÀU.
    Đúng là DỐT hoàn DỐT cải lấy được.

  • Hành Động Says:

   Thật là quá nhảm chán. Thế nào là tội ác chống lại loài người bạn vẫn chưa hiểu ra à? Bạn chắc chưa từng nghe cuộc Thập tự chinh của Thiên CHúa Giáo hay như cuộc tàn sát đẫm máu của quân Thổ với các nước láng giềng… đó mới chính là tội ác chống lại loài người. Hittler cũng vậy. Bác Hồ đã đưa dân tộc Việt Nam từ nô lệ trở thành người làm chủ đất nước mà bảo là tội ác sao?

   • Trần giả Tiên Says:

    Thế nầy là tội ÁC chống loài người nè LƠN 3 trong 1 (HĐ, DT, QN)
    ==>Danh sách 25 thằng ĐỌC TÀI GIÊT NGƯỜI mà THẾ GIỚI PHỈ NHỔ<===

    http://list25.com/25-of-historys-deadliest-dictators/3/

   • Trần giả Tiên Says:

   • Hành Động Says:

    Từ lúc tôi biết đọc, biết viết đến giờ chưa thấy cái lịch sử nào mà nó trắng trợn như lịch sử mà bạn xuyên tạc. Bạn trích ra từ những tờ báo tư nhân của tư bản… đó không phải là cơ quan ngôn luận của Mỹ hay phương Tây, định lừa người chắc. Mà có đúng thì việc các tờ báo tư bản tẩy chay những người theo chủ nghĩa cộng sản là điều hoàn toàn bình thường…

   • Trần giả Tiên Says:

    Óc LỢN, mặt muôn năm úp vào máng thì làm sao mà thấy mà đọc ngoài máng LỢN?????
    Thôi đừng giả lã làm gì cho thêm TRƠ TRẼN và tốn CÁM.
    Cần gì phải lập nhiều NICK như Hồ chó để đánh lận con đen hả LỢN.

 2. Quốc Huy Says:

  Xin lỗi nhưng các vị không làm cách mạng được đâu, thứ nhất, để làm cách mạng thì đâu chỉ có vài người, một cái nhúm con con các vị thì chỉ có đi biểu tình là hết nước rang, thứ hai, các vị thậm chí còn đang đánh nhau vỡ đầu vì mâu thuẫn lẫn nhau, kẻ thì thân Mỹ, kẻ thì chủ nghĩa dân tộc, đứa thì thuộc Việt Tân, đứa thì phỉ báng Việt Tân, nói chung là một tập thể mà mỗi người đi một hướng thì không trông mong làm lên trò trống gì

  • chiên da diết kiến nghị Says:

   Đừng tưởng bở nhá!

   Chúng tớ có Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng, mỗi lần phát biểu là dân điên tiết lên, Tiến Sĩ Nguyễn Quang A mỗi lần mở mồm dân chỉ muốn đục, các tổ chức xã hội dân (muốn gây) sự quyết liệt đứng ngoài mọi chuyện . Với đám hề đó, bạn có thể đoán là bao lâu nữa dân sẽ phát khùng lên mà dẹp cả đám, trong đó có đảng Cộng Sản chưa ?

   • Quảng Ninh Says:

    Nguyễn QUang A nói một điều thật sự là xấc xược, làm gì có cái nào gọi là tuyên ngôn độc lập của vua Bảo đại? Độc lập gì mà Việt Nam vẫn còn phải chịu ách thống trị của thực dân Pháp và đế quốc Nhật? Chính phủ Trần Trọng Kim khi đó là con rối cho Nhật thì đúng hơn…

   • chiên da diết kiến nghị Says:

    Nhưng công an chỉ câu lưu chứ không chịu đem ô A đi câu sấu!

    Hèn chi mà hèn rứa công an ui

   • Quảng Ninh Says:

    Chẳng có gì là hèn cả. Quốc có quốc pháp, việc công an họ làm là có lý do của họ. Có thể họ đang tạo điều kiện cho Quang A sửa chữa lỗi lầm nên mới làm thế. Nhà nước vẫn có những chính sách nhân đạo lắm.

 3. Dân Ta Says:

  Ôi. BUồn cười chết mất, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói: Tôi không thích cách mạng, tôi chỉ thích tiến hóa… Ôi trời, không lẽ ông ta ý ám chỉ ông ta là tinh tinh hay vượn cổ chưa tiến hóa hết thành người hay sao? Nực cười…. Đã là con người, mà lại là con người sống trong chế độ tư bản là phải biết làm cách mạng

 4. Quảng Ninh Says:

  Hay cho câu “Cách mạng là một sự thay đổi sâu sắc hoặc triệt để về chất, thường xảy ra trong một thời gian tương đối ngắn…”. Cái khái niệm này chẳng khác nào đi ngược lại với sự phát triển của lịch sử cả. Cách mạng 19/8 thành công không phải là một cuộc cách mạng chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn…Hay như các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Palestin cũng vậy. CHém gió vừa thôi ông Quang A.

 5. TRUYỆN – THƠ – BLOG – VIDEO – ẢNH (2) | 真 忍 活 Says:

  […] Làm thế nào để khơi dậy một cuộc cách mạng ở VN? 💧 Muốn lột xác phải cách mạng 💧 Sấm Trạng Trình và cơ bút 🎭 Bóng cả : “Cứ yên tâm làm. Mọi kinh phí […]

  • Quảng Ninh Says:

   Cuộc cách mạng ở VIệt Nam chẳng phải đã xảy ra từ năm 1945 rồi sao? Khi mà thực dân Pháp và đế quốc Nhật đang dày xéo nhân dân ta? Còn muốn cách với chẳng mạng gì nữa.

  • Dân Ta Says:

   haha. Hay quá. Cách mạng ở Việt Nam ư? Người dân Việt Nam có phải chịu đau khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc đâu mà phải làm cách mạng, có cách mạng của lũ dân chủ rởm chúng mày muốn làm thì đúng hơn. Nhưng mà chỉ có với vài ba đám chúng mày thì làm sao mà có thể làm nên chuyện lớn được.

 6. Dân Ta Says:

  Cách mạng bạo động hay bất bạo động chính là một bước tiến trình trong chiến lưược diễn biến hòa bình của Mỹ và phương Tây, chúng mày định biến Việt Nam trở thành Liên Xô thứ 2 như đã từng làm ư? Không bao giờ nhé. Đừng có tưởng tập hợp được vài ba thằng oắt con mà có thể làm gì thì làm nhé. Không khéo dân ra đường lại đập cho như Lê Thị Công Nhân đấy.

  • Trần giả Tiên Says:

   HƠN (dư) LỢN 3 trong 1 (Dân Ta, Quảng Ninh, Hành Động) chó ngoan già Hồ 100 mặt, 1000 tên”

   ===>Đang học tập và làm theo đạo cứt thằng LƯU MANH Hồ chó hay sao mà giả nhiều NICK để còm như co nhiều người????

   TRƠ TRẼN, và VÔ LIÊM SĨ qua vậy????

   • Dân Ta Says:

    Haha. ÔI trời. Bạn nói hay quá, tự dưng mình thấy mình có thêm nhiều người đồng ý với mình thế này. Bạn Trần Giả Tiên à. Phải chăng môi trường làm việc của bạn đã khiến bạn nảy sinh ra rất nhiều nghi ngờ mà đến mức nhìn gà hóa quốc không? Tôi được biết Lê Thị Công Nhân cũng mắc bệnh đó đấy. :)))))

   • Trần giả Tiên Says:

    ” ÔI trời. Bạn nói hay quá, tự dưng mình thấy mình có thêm nhiều người đồng ý với mình thế này.”

    Hà, hà thôi nhé, trò ĐÁNH LẬN CON ĐEN bị vạch mặt vẫn còn cố LÁO chối lem lém, LÁO không chịu “NÉP VẾ” nhá và bớt nhãy ra thụt vào cùng lúc đi nhá ÓC LỢN.

    Đọc lại những lời còm trước của HĐ, DT, QN và nhớ đừng LẬP LẠI, để khỏi bị DẤU ĐẦU LÒI ĐUÔI trơ trẽn lắm.

    Nên về học lại thoái LUU MANH 100 mặt, 1000 tên của Hồ chó cho THÔNG rồi hãy bắt chước.

    Đúng là TRƠ TRẼN và VÔ LIÊM SĨ hết biết.

 7. Muốn lột xác phải cách mạng | THÔNG TIN HAI CHIỀU Says:

  […] *Nguồn BBC. **Đầu bài do Bà Đầm Xòe đặt. nguon […]

 8. Muốn lột xác phải cách mạng | THÔNG TIN HAI CHIỀU Says:

  […] **Đầu bài do Bà Đầm Xòe đặt. nguon […]

 9. Mr.gia Says:

  Ông Vũ sang Mỹ vẫn còn tác dụng cho đấu tranh dân chủ nhân quyền nhưng nếu ông A cũng phải rời bỏ quê hương việtnam thì buồn đâu cho hết nhỉ

 10. Tre Làng Says:

  Các nhà dân chủ tin rằng họ sẽ thành công trong việc lật đổ nhà nước, lật đổ chính quyền bằng con đường bất bạo động, nhưng một thực tế mà họ không muốn hay chưa thể khắc phục được đó là họ chưa có được lòng dân, chỉ với lẻ tẻ vài nhà dân chủ sẽ chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi.

 11. TRUYỆN – THƠ – BLOG – VIDEO – ẢNH (3) | 真 忍 活 Says:

  […] Làm thế nào để khơi dậy một cuộc cách mạng ở VN? 💧 Muốn lột xác phải cách mạng 💧 Sấm Trạng Trình và cơ […]

 12. TRUYỆN – THƠ – BLOG – VIDEO – ẢNH (4) | 真 忍 活 Says:

  […] Làm thế nào để khơi dậy một cuộc cách mạng ở VN? 💧 Muốn lột xác phải cách mạng 💧 Sấm Trạng Trình và cơ […]

 13. TRUYỆN – THƠ – BLOG – VIDEO – ẢNH (5) 💧🎭🎨🎵🎬 | 真 忍 活 Says:

  […] Làm thế nào ? 💧 Lột xác 💧 Cơ bút 💧 Ngẫu phối 💧 Bính Thân […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: