Archive for Tháng Chín 8th, 2015

Tôi đọc Đèn Cù

Tháng Chín 8, 2015

BS Hồ Hải. (Theo blog BSHoHai.blogspost.com)

cu 2

Đèn Cù trên kệ sách của nhà sách Tự Lực ở Santa Ana – California – Hoa Kỳ.

Hôm 26/8/2014 tôi đi Hoa Kỳ, anh bạn bảo, anh ấy mới vừa gửi về Việt Nam cho 1 người bạn cuốn “Đèn Cù” vừa mới xuất bản tháng 8/2014 do Việt Book ấn hành. Thực lòng mà nói, tôi chẳng quan tâm đến sách vở nhiều, vì đã luống tuổi, chả còn thời gian để đọc. Và nhà sách Tự Lực ở Santa Ana, thấy để giá $25 không giảm giá, nhưng tôi chẳng quan tâm.

(more…)