Archive for Tháng Tám 30th, 2015

Hãy quên những lý thuyết lãng xẹt ấy đi.

Tháng Tám 30, 2015

Bà Đầm Xòe

chu

Không hiếm người, nhóm, đấu tranh cho dân chủ đã và đang miệt mài, vã mồ hôi,  sôi nước mắt, hý hửng cổ súy cho Dân chủ Việt Nam với luận thuyết “Khai dân chí, Chấn dân khí”… của cụ Phan Chu Trinh và còn cho đây là con đường để dân tộc Việt Nam chấn hưng, phát triển. Chẳng có gì sai, nhưng  nó lãng xẹt nếu những người đấu tranh chỉ chăm chắm đi theo con đường này mà quên bản chất của cộng sản cầm quyền. Cộng sản cầm quyền sẽ còn lâu mới chết đưới hình thức đấu tranh này mà họ còn khỏe ra, giỏi giảng hơn ra bởi vì họ cũng được “Khai trí, cũng được “Chấn hưng” cùng những người đấu tranh “Khai dân trí, Chấn hưng dân khí” cho dân chúng. Họ chẳng ngu đến mức, thấy người khác chạy mà họ lại chỉ nằm đợi chết.

(more…)

Thời cơ đã chín muồi. Hỡi toàn dân Việt Nam hãy tự tin, dũng cảm tiến lên.

Tháng Tám 30, 2015

Bài viết nhanh nhân 64 năm ngày sinh của Phạm Thành – Bà Đầm Xòe.

Theo Fb Thành Phạm.

Hỡi toàn thể nhân dân Việt Nam.

Chế độ độc tài tập thể của Tàu Cộng sẽ không tránh khỏi sụp đổ vào năm 2015  hoặc năm 2016.

Bởi:

Lòng người dân Trung Hoa căm giận bè lũ độc tài cộng sản cầm quyền đã cao ngút trời, đã ngập sâu mấy tầng đất. Họ đã như nhưng bó nứa khô cong chỉ cần có thời cơ là lửa tự bùng cháy lên, đốt ra tro chế độ độc tài tập thể cộng sản cầm quyền Trung Quốc.

Thời cơ đó đã đến.

111

(more…)