Archive for Tháng Tám 28th, 2015

Mà xây tượng gã lụy Tàu, nên chăng?

Tháng Tám 28, 2015

Đặng Huy Văn
(Kính tặng đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La, Tây Bắc)

 

Nợ công sắp sửa ngập đầu

Mà xây tượng gã lụy Tàu, nên chăng?

 

Kẻ thù truyền kiếp xâm lăng

Gã coi như thể họ hàng anh em

Đồng bào yêu nước thì đem

Người Tàu sang bắn không thèm hỏi han

Hàng vạn người bị giết oan

Cải Cách Ruộng Đất ai làm nên đây?

Mà nay còn dựng tượng đài

Tốn hơn ngàn tỷ cho loài ác nhân!

(more…)

Chiến lược triệt hạ Trung Cộng của Hoa Kỳ đã bắt đầu.

Tháng Tám 28, 2015

Nguyễn Đình Phùng.

111

Cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa có thể đã và đang xảy ra, nhanh chóng hơn tất cả những tiên đoán từ trước đến nay! Những diễn tiến dồn dập xảy đến trong khoảng thời gian gần đây cho thấy Hoa Kỳ đã sửa soạn cho một bối cảnh xung đột với Trung Hoa và có thể đã cho bắt đầu một chiến dịch để triệt hạ quốc gia đối thủ là Trung Hoa, càng ngày càng ra mặt để khiêu khích Hoa Kỳ, bất chấp hậu quả!

(more…)