Archive for Tháng Tám 26th, 2015

Chiến dịch mới của an ninh.

Tháng Tám 26, 2015

Người Buôn Gió

Theo blog Người Buôn Gió

Trước và sau chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ, một điều dễ quan sát là khoảng thời gian này không có những động thái bắt bớ những nhà đấu tranh dân chủ, bất đồng chính kiến. Đây có thể là một biện pháp tạm nhân nhượng với Hoa Kỳ trước những đòi hỏi gắt gao về nhân quyền, nhất là trước thềm TPP và những món tiền mà Hoa Kỳ hứa tài trợ như 500 triệu USD cho nông nghiệp, hơn 400 triệu USD về trạng bị và huấn luyện hải quân.

hieu1

(more…)

GS Ngô Bảo Châu là một tên trí thức điếm đàng…

Tháng Tám 26, 2015

Mai Tú Ân (Theo Blog Mai Tú Ân)

 aa

Qua vụ cây xanh ở Hà Nội này, thì giờ đây ta thấy nhiều cái tên vốn để ta ngưỡng mộ đã trở thành   rỗng tuếch, mờ nhạt và thậm chí điếm đàng thời cuộc khiến cho chúng ta suy ngẫm, thất vọng để rồi buồn cho cả giới trí thức XHCN Việt Nam…

(more…)