Archive for Tháng Tám 14th, 2015

Giam giữ Ba Sàm là phạm pháp

Tháng Tám 14, 2015

Blog RFANhà văn Võ Thị Hảo

Ba Sàm vì ai mà lao khổ?

sam

Trên thực tế, ai dám dấn thân vào hiểm nguy, cứu mạng được một người thì đã xứng đáng được tôn làm anh hùng. Người VN cũng biết ơn và tôn vinh những người ấy.

Nhưng có những loại anh hùng khác, thậm chí là siêu anh hùng. Do thiển cận hoặc do sợ hãi, người VN lại thường thờ ơ ghẻ lạnh, tệ bạc, thậm chí a dua với nhà cầm quyền mà ném đá, tước quyền sống với những siêu anh hùng.

(more…)