Archive for Tháng Tám 13th, 2015

NHỮNG CHUYẾN XUẤT NGOẠI GIAN NAN.

Tháng Tám 13, 2015
TSKH Nguyễn Thanh Giang.

TSKH Nguyễn Thanh Giang.

(Đây là chương 14 trong cuốn tự truyện nhiêu chương của TSKH Nguyễn Thanh Giang, một nhà dân chủ dấn thân, hiện đang sống tại Hà Nội, Việt Nam,có tên: Người Đội Số Phận. Các bạn có thể tìm đọc toàn bộ tự truyện trên Thư viện Nguyễn Thanh Giang – BĐX).

Như đã nói trong chương trước, sự xuất hiện môn Cổ Địa Từ đã làm cơ sở bảo lãnh cho Thuyết Trôi dạt Lục địa, mà những ý niệm của Thuyết Trôi dạt Lục địa có tầm quan trọng to lớn đối với các ngành khoa học về Trái Đất chẳng kém gì học Thuyết Tiến hóa của Darwin trong sinh học. Cho nên trong nửa cuối thế kỷ trước, Cổ Địa Từ là một trong những vấn đề khoa học được Liên Hợp Quốc quan tâm. Tháng 3 năm 1982, tổ chức CCOP của Liên Hợp Quốc mở Hội thảo Quốc tế mang tên “Nghiên cứu Cổ Địa Từ vùng Đông Nam Á – Thái Bình Dương”. Tôi được mời tham dự và trình bầy công trình nghiên cứu.

(more…)

Cô hồn tháng 7

Tháng Tám 13, 2015

Cánh đồngMiền Nam hơn 40 năm khô cằn đứt mạch.

Cũng như MiềnBắc đã 70 năm qua.

Con người là những chiếc lá khô rơi.

Khi trời vào Thu, mùa Thu năm ấy.

(more…)