Archive for Tháng Tám 12th, 2015

Ông Hồ Chí Minh có thực là người Tài, Đức?

Tháng Tám 12, 2015

Bà Đầm Xòe

Việt nhân cả nước đang là một công trường dựng tượng đài ông Hồ Chí Minh.

I.THẾ NAÒ LÀ NGƯỜI TÀI, ĐỨC?

hochiminh-

Người Bình thường và người Tài, Đức có ranh giới rất rõ ràng.

Người Bình thường là người nghĩ và làm những việc bình thường. Trong xã hội số này luôn chiếm số lượng tuyệt đối.

Người Tài, Đức là người nghĩ và làm những việc vĩ đại mà những người Bình thường không nghĩ và làm được. Trong xã hội số này luôn chiếm thiểu số tuyệt đối, gần bằng không, tức hiếm lắm.

(more…)