Tội ác ở Việt Nam không thể dừng lại,vì sao?

Bà Đầm Xòe

1.Cái ác tràn lan không có điểm dừng

hồ

Ở Việt Nam hiện nay, mỗi năm đều đều có từ 10.00-11.000 người chết trên những con đường do tai nạn giao thông.   

Mỗi năm có hàng trăm hec ta đất của nông dân bị cướp hoặc trưng thu rẻ mạt, đẩy hàng vạn nông dân vào bước đường đường cùng, không nhà cửa, không đất đai, sống vất vơ vất vưởng, kêu khổ, kêu oan luôn vang lên trên mọi néo đường, ngóc ngách của Tổ quốc.

Mỗi năm có cả trăm tù nhân bị chết bí ẩn ở trong các trai giam.

Mỗi năm có hàng chục người dân vộ tôi bị chết, bị thương tại đồn công an do bị sai nha công quyền tra tấn, đánh đập.

Mỗi năm lại có thêm hàng vạn người dân đói ăn, thiếu mặc; có hàng vạn trẻ em thất học.

Mồi năm đất nước lại lộ mặt ra hàng chục cán bộ đủ mọi cấp cỡ của đất tham ô, tham nhũng, lãng phí tiền của của đất nước hàng chục ngàn tỷ đồng.

Mỗi năm mỗi người dân lại oằn mình cõng them nợ công của đất nước.

Mỗi năm các tượng đài ( chủ yếu là tượng đài lãnh tụ cộng sản, đặc biệt là tượng đài ông Hồ) lại mọc thêm cũng với hàng ngàn tỷ đồng từ tiền thuế của dân.

Môi năm… Mỗi năm… quan lại cứ giầu có thêm, còn nhân dân thì con đường sống ngày càng thu hẹp,chìm dần trong cảnh tối tăm.

Và mỗi năm tiếng kêu gào đói khổ, lầm than, óan trời, chửi đảng, chính quyền của mọi tầng lớp nhân dân lại hòa giọng vang lên.

Chung quy lại, điều này phản ảnh lên một bức tranh xã hội thế nào và chính sách, chủ trương của đảng, nhà nước nhằm tới mục tiêu gì? Cái gì đang phát triển, cái gì đang bị triệt tiêu?

Chịu suy nghĩ và so sánh một tí, ta sẽ nhận ra, cái tốt, cái đẹp, cái lương thiện mà các nhà lý luận gọi là CHÂN- THIỆN – MỸ ở trên đất nước này đang bị triệt tiêu; cái ái, cái tham, mà giáo lý đạo Phật gọi là THAM – SÂN – SI đang phát triển một cách rực rỡ. Thực tế, cái ác cứ phát triển liên tục ở đất nước này, ngày sau lại rùng rợn hơn ngày trước, năm sau lại to lớn hơn năm trước. Cái ác được đất sống, được hà hơi tiếp sức, mạnh đến nỗi giường như không còn chỗ cho lương thiện trụ vững và phát triển. Cuộc thăm dò dư luận gần đây ghi nhận có 41 % công dân Việt Nam chấp nhận nói dối để được hưởng lợi là một biểu đồ chứng minh. Tuy nhiên, thực tế không chỉ có 41% mà phải lên tới 90% người chấp nhận nói dối để cầu lợi, chứ không thể là 41%.

2.Nguyên nhân từ đâu mà các ác phát triển làn tràn và mãi như vậy?

Nó là từ chính quyền do những người cộng sản cầm quyền mà ra. Những người mang bản chất ác, luôn thủ ác, dung dưỡng cho cái ác.

– Đất nước do họ quản lý, điều hành, xây dựng… mỗi năm đều đều có hơn một vạn người chết do tai nạn giao thông gây ra mà họ không có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn, đó là tội ác và dung dưỡng cho tội ác.

– Nạn cướp đất của nông dân, đẩy hàng vạn người dân vào cuộc sống bần hàn mỗi năm mà chính quyền cứ tiếp tục thực hành là chính quyền đang thực hành tội ác và dung dưỡng cho tội ác.

– Mỗi năm có cả trăm tù nhân bị chết bí ẩn ở trong các trai giam mà không có cán bộ quản giáo nào bị xử lý về mặt pháp luật, đó là tội ác và chính quyền đang dung dưỡng cho tội ác.

Mỗi năm có hàng chục người dân vộ tôi bị chết, bị thương tại đồn công an do bị sai nha công quyền tra tấn, đánh đập mà người đánh chết dân chỉ bị mức tù lãng sẹt, đa phần chỉ bị án treo, cao nhất chỉ 4 năm tù, đó là tội ác, là chính quyền trực tiếp làm điều ác và dung dưỡng cho tội ác.

– Mỗi năm lại có thêm hàng vạn người dân đói ăn, thiếu mặc; có hàng vạn trẻ em thất học, thế mà chính quyền thi nhau đem tiền thuế của dân đầu từ hàng trăm ngàn tỷ đồng, dựng tượng đài, xây miêu mạo, đó là chính quyền đã thực thi tội ác và dung dưỡng cho tội ác.

– Mỗi năm đất nước lại lộ mặt ra hàng chục cán bộ đủ mọi cấp cỡ của chính quyền tham ô, tham nhũng, lãng phí tiền của của đất nước hàng trăm ngàn tỷ đồng, bội chi cả ngàn tỷ đồng… tất cả đều đè lên lưng, lên cổ nhân dân gánh chịu, đó là chính quyền đã thực thi điều ác và dung dưỡng cho cái ác.

Mỗi năm… Mỗi năm… quan lại cứ giầu có thêm, ăn chơi trác táng, phung phí tiền của hơn lên, còn nhân dân thì cuộc sống ngày càng bước vô chốn đường cùng, tối tăm, tắc nghẹn, là chính quyền đang thực hành tội ác và dung dưỡng cho tội ác.

Tội ác giấu mặt, tội ác trường mặt ra; tội ác lông lá ở bàn tay xã hội đen đến tội ác từ chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của chính quyền đã không được ngăn chặn và còn đồng lõa dung dưỡng thì cái ác ở nước ta làm sao mà ngăn chăng được?

3.Tại sao tội ác ở Việt Nam không ngăn chặn mà còn được dung dưỡng?

Tại vì đất nước chính quyền là do những người cộng sản quản lý, điều hành.

Tại sao Cộng sản cầm quyền không ngăn chặn được cái ác và còn dung dưỡng cho cái ác?

Bởi vì bản chất của chính quyền cộng sản là duy ác. Họ có chính quyền cũng từ chủ trương ác. Chính quyền của họ tồn tại cũng từ duy trì chủ trương, đường lối ác. Đó là truyền thống và lịch sử của những người cộng sản nói chung và cộng sản Việt Nam nói riêng.

Bởi vì cộng sản được sinh ra từ học thuyết bạo lực Mác – Lê nin. Họ lấy nguyên lý “đấu tranh là động lực thúc đấy xã hội phát triển”, để có chính quyền và xây dựng chính quyền. Biện pháp thay đổi xã hội của họ là bạo lực – “Bạo lực cách mạng”. Khi đã nắm được chính quyền trong tay, họ lại thực thi đường lối chuyên chính không khoan nhượng – Chuyên chính vô sản với bất kỳ tiêng nói đối lập nào. Điều này đồng nghĩa với việc muốn có chính quyền thì đập phá, phải tiêu diệt, phải làm cho vật chất và tinh than của xã hội phải tan hoang; muốn bảo vệ, duy trì chính quyền thì phải sắt máu, phải thường trực tiêu diệt tất cả các tiếng nói đối lập, và lợi quyền thì không sản sẻ cho bất kỳ một giai tầng nào khác, Kim chỉ nam cho hành động là: Làm sai có lợi cho đảng thì cứ làm, và cần phải làm nhiều, làm đúng nhưng có hại cho Đảng thì không được làm, nhất định không được làm.

Những người cộng sản khi đã cầm quyền thì nhất thiết phải đỏ rực từ đầu đến chân phẩm chất này. Ai không đỏ rực như vậy, lập tức bị tập thể đào thải.

Liên xô, 20 triệu người dân bị thủ tiêu, giam cầm, đày đọa, bỏ đói cho đến chết bởi cái bản chất rực đỏ này.

Trung Quốc, 90 triệu dân bị thủ tiêu, giam cầm, đầy đọa, bỏ đói cho đến chết cũng bởi cái bản chất rực đỏ này.

Ở Việt Nam:

Cộng sản Việt Nam cướp được chính quyền của Trần Trọng Kim là điểm nền tảng đầu tiên của hành trình tội ác và dung dưỡng cho cái ác.

9 năm đánh nhau với Pháp, 10 năm Cải cách ruộng đất, 20 năm phiêu diêu đánh Mỹ, đã đem lại 5 triệu người Việt Nam bị bỏ mạng oan uổng, cả dân tộc rơi vào thảm cảnh bị thương, cùng kiệt, le lết, đất nước bị bom cày, đạn xới, thấm máu tan hoang. Tất cả trở thành “Hiện thực sinh động” để người Cộng sản Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam trui rèn tư duy ác, hành động ác.

Những tội ác của ngày hôm nay không có điểm dừng, lại được dung dưỡng, cũng chỉ là sự kế thừa và phát huy những chủ trương ác, hành động ác của Cộng sản với nhân dân mà thôi. Điều ác nay nay đã được nở hoa kết trái rực rỡ không chỉ ở nhà cầm quyền mà cơ bản có không trừ ở một người Việt Nam nào dù là sống ở trong nước hay ngoài nước.

Bởi phải đỏ rực từ chân lên đến đầu luận thuyết đấu tranh là động lc]j thúc đấy xã hội phát triển, nên cộng sản còn cầm quyền, con đường thủ ác, dung dưỡng cho cái ác ở xã hội Việt Nam mãi không bao giờ có cơ sở, điều kiện để dừng lại.

BĐX.

Một vài ghi chú tham khảo cho bài viết:

– Cả nước hiện có 134 tượng đài Hồ Chí Minh, quy hoạch đến năm 2030 sẽ có them 58 khu tượng đài Hồ Chi Minh nữa. Dự án khu tượng đài Hồ Chi Minh ở Sơn La, một tỉnh nghèo, nhân sách chi thương xuyên còn phải do trung ương cấp, lên tới 1.400 tỷ VNĐ. Tương Đài mẹ Thứ ở Quang Nam thi công chưa xong đã ngốn 411 tỷ.

– Nợ công đến tháng 6/2015 lên 111 tỷ đo la, chiếm khoảng 65%GDP, mỗi người dân phải cõng nợ 26 triệu VNĐ. Bội chi ngân sách 7 tháng đầu năm 2015 lên tới 4,5 tỷ đô la.

–  Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xây dựng, nguyên Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thanh, ông Phạm Công Danh “đã chỉ đạo cấp dưới rút 18.414 tỷ đồng của ngân hàng để sử dụng cá nhân”.

– Tham ô, tham nhũng, lãng phí, thất thoát hàng ngìn ty tỷ ơ Vinalines

– Chùa Bái Đinh các Đại gia bỏ hàng ngìn ty đồng làm tượng ở chùa Bai Đính, Ninh Bình.…

– Nhà nước cướp ruộng ở Văn Giang, Dương Nội… hàng ngàn hec ta cho các đại gia.

– Năm 2014 có trên 300 tù nhân bị chết ở trong tù.

– Trung tá công an Nguyễn Văn Ninh ( Hà Nội) đánh chết người chỉ bị tù có 4 năm.

– Nguyên Bí huyện ủy Hà Quảng ( Cao Bằng), ông Lãnh Đức Dũng tông xe ô tô làm chết 3 người chỉ bị phạt tù án treo có 3 năm.

– Vụ án giết người dã mam cả gia đình kinh doanh vàng tỉnh Bắc Giang man do tên Lê Văn Luyện đang ở tuổi vị thành niên tuổi gây ra.

– Vu án giết 6 ngươi dã man ở Bình Thuận trong tháng 6 năm 2015.

– Bài báo mới đây trên Vnexpress.net cho biết từ ngày 27 đến ngày mùng 4 tết (2015)  có 5000 người nhập viện do đánh nhau.
– Theo Tuổi trẻ thì cả nước đang cần đến 3.600 tỷ đồng để xây nhà giam giữ vì hiện còn thiếu đến 26.000 chỗ giam giữ theo quy định.
Báo cáo của Bộ công an cho biết năm 2014 cả nước đã khởi tố mới 77.913 vụ án, với 121.039 bị can. Trong đó có 25.934 vụ với 55.944 bị can liên quan đến tội phạm xâm phạm trật tự xã hội.

– Theo GDVN thì có 41% thanh niên Việt Nam sẵn sàng nói dối để bảo vệ thu nhập gia đình; 20% sẵn sàng vi phạm pháp luật để giúp đỡ gia đình, bạn bè.

– Hàng năm có hàng vạn đơn từ kêu oan sai không được ai giai quyết

– Đôi ngũ dân oan hàng ngày đi đòi công băng có cả vạn người.

Vân vân…

 

28 phản hồi to “Tội ác ở Việt Nam không thể dừng lại,vì sao?”

 1. Trần Nhân Says:

  Việt Nam trở thành xứ hạnh phúc nhất quả đất là nhờ đám người vô tâm, tầm nhìn hạn hẹp, nghĩ nhỏ, thích làm chuyện to tác, và tự cho mình là vĩ đại, là đỉnh cao trí tuệ.

 2. Trần giả Tiên Says:

  Tội ác ở Việt Nam không thể dừng lại,vì sao?

  VÌ chúng đang HỌC à LÀM THEO “ĐẠP CỨT” ý lộn ĐẠO CỨT HỒ chó VŨ ĐẠI nên không dừng là đúng rồi còn phải hủi(!?)

  CCRĐ 1954-1956:

 3. Trần giả Tiên Says:

  Những thằng thất học lũ vô công, rổi nghề, du thủ, du thực đầu đường xó chợ, đầu trâu mặt ngựa không biêt chử, nghe lời thằng cs ở hang (lời Stalin) Hồ chó tay sai cho TÀU, LX dụ đi CƯỚP CHÍNH QUYỀN rồi XỬ người có học trong CCRĐ 1953-1956 trong vòng 3 năm chúng đã giết 172 NGÀN người DÂN VÔ TỘI Và HẢm hại cả triệu người lương thiện

 4. Trần giả Tiên Says:

  Năm đồng đổi lấy một xu
  Thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy
  Người khôn ở chốn lao tù
  Để cho đứa dạy võng dù nghinh ngang

 5. Khách Says:

  Tuy là những thằng ăn cắp, nhưng chúng hơn nhân dân là chúng có đạo đức Hồ Chí Minh. Nếu bắt hết bọn ăn cắp ấy thì chúng lo không biết lấy ai lãnh đạo đất nước VN.
  (Những thằng khốn nạn ấy đang muốn nhân dân ta đề đạt nguyện vọng với chúng – cho dựng thật nhiều tượng cu Hồ để nhân dân ….có tấm gương mà học tập).

 6. vivi099 Says:

  Trong một Chế Độ mà kẻ gian tham và độc ác lộng hành lãnh đạo Đất Nước theo chỉ thị cộng sản Tàu âm mưu thôn tính. Trong khi người hiền tài phải lẩn trốn, chui ẩn trong bóng tối để được an thân .

  Dĩ nhiên dân tộc đó đầy bất công và dẫn đến diệt vong (Nếu kẻ sĩ không sớm thức tỉnh hy sinh).

  Cảm ơn bài viết thực tế trước mắt nhìn thấy.

 7. Đnh Thắng Says:

  Bài viết rất hay, rất sắc sảo. Xin cảm ơn Badamxoe.

 8. Văn Minh Says:

  Đẻn còn thì tội ác lại tiếp tục nở rộ , đẻn mafia mà .

 9. Còm sĩ Says:

  Tại sao cái ác hoành hành – Chúng ta nhu nhược quá.

 10. nhatthang@yahoo.com Says:

  Sao k thấy DLV viết ít nhất 1 bài ” phản pháo ” nhẩy ?

 11. Tiền trần Dân Says:

  Nhân Dân các vùng miền hãy liên kết với nhau lại , hãy chiến đấu tại cơ sở , Hà Nội chỉ là đầu mối liên kết , đơn từ chỉ chứng minh lẽ phải thuộc về mình .
  Những nơi bị bọn chúng cướp đất , cướp nhà hãy đến tận nhà bọn ký quyết định , những đứa lệnh đàn áp Dân , những đứa cầm đầu trong các ban ngành ….. Nhân Dân hãy hỏi bọn chúng , vợ con chúng xem chúng làm kinh tế kiểu gì mà nhà chúng giàu thế ! Bọn chúng không cần đất nông nghiệp mà tiền vàng rất phát , ND hỏi để học chúng cách làm . Chúng không trả lời được thì cứ ở nhà chúng nó , bắt chúng nó nuôi ăn ( lá lành đùm lá rách – đạo đức hcm ) . Nhớ đừng phá nhà chúng đang ở , vì đấy là tài sản của ND bọn chúng đang tạm thời giữ hộ ,!
  HÃY HÀNH ĐỘNG CHO VỢ CON CHÚNG KHỔ CÙNG NHÂN DÂN!!! , CHO TOÀN THỂ BIẾT BỌN CHÚNG LÀ AI ???

 12. choho Says:

  Rất cảm ơn BĐX đã nói hộ nhân dân chúng tôi, những ẩn chứa bấy lâu nay. Bác phân tích rất hay, chính xác. Tuy nhiên hình như Bác nói còn thiếu : đó là tuyên truyền nói xạo, lừa dối, lừa dối…Tôi có cảm nghỉ trong tất cả phát biểu của các quan chức hay các ban nghành phát biểu hay nói chuyện gì thì đều như rằng ….xạo. Tôi nghỉ rằng chế độ này cần lừa dối, xạo giống như con người cần cơm,nước,không khí. Thử nghỉ chúng ta sống trong một đất nước mà sự lừa dối diển ra hằng ngày thì con người sẽ như thế nào?

 13. Tội ác ở Việt Nam không thể dừng lại, vì sao? | Says:

  […] Bà Đầm Xòe – Tội ác giấu mặt, tội ác trường mặt ra; tội ác lông lá ở bàn tay xã hội đen đến tội ác từ chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của chính quyền đã không được ngăn chặn và còn đồng lõa dung dưỡng thì cái ác ở nước ta làm sao mà ngăn chặn được? […]

 14. Hop Nguyen Says:

  Tội ác ở Việt Nam không thể dừng lại, vì sao? Vi, Từ chủ trương “BẠO LỰC CÁCH MẠNG” làm “Cứu Cánh” cho “Chuyên Chính Vô Sản”…. Thủ phạm chính là hệ thống Ác Quyền của csVN…. Ác Quyền Còn Tội Ác…. Triệt tiêu ác quyền là tội ác sẽ giảm dần và sẽ biến mất….

 15. Tội ác ở Việt Nam không thể dừng lại,vì sao? | ÁO TRẮNG ƠI Says:

  […] Theo Bà Đầm Xòe […]

 16. Tội ác ở Việt Nam không thể dừng lại, vì sao? | Vượt Tường Lửa Says:

  […] Theo Bà Đầm Xòe […]

 17. Tội ác ở Việt Nam không thể dừng lại, vì sao? | CHÂU XUÂN NGUYỄN Says:

  […] Theo Bà Đầm Xòe […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: