Archive for Tháng Tám 5th, 2015

Tội ác ở Việt Nam không thể dừng lại,vì sao?

Tháng Tám 5, 2015

Bà Đầm Xòe

1.Cái ác tràn lan không có điểm dừng

hồ

Ở Việt Nam hiện nay, mỗi năm đều đều có từ 10.00-11.000 người chết trên những con đường do tai nạn giao thông.   

Mỗi năm có hàng trăm hec ta đất của nông dân bị cướp hoặc trưng thu rẻ mạt, đẩy hàng vạn nông dân vào bước đường đường cùng, không nhà cửa, không đất đai, sống vất vơ vất vưởng, kêu khổ, kêu oan luôn vang lên trên mọi néo đường, ngóc ngách của Tổ quốc.

Mỗi năm có cả trăm tù nhân bị chết bí ẩn ở trong các trai giam.

(more…)