Đơn tố cáo tham nhũng và bao che tham nhũng.

Kính gửi: – Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư BCHTW Đảng CSVN;

– Ông Trương Tấn Sang, Chủ Tịch Nước CHXHCN VN;

– Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ Tịch Quốc Hội;

– Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng Chính phủ;

– Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ Tướng Chính phủ;

– Ông Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra TW;

– Ông Trưởng ban Nội chính TW;

– Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính Phủ;

– Các cơ quan Thông tấn, Báo chí.

Tên tôi là Nguyễn Trọng Phúc; Đảng viên Đảng CSVN; Hội viên Hội cựu chiến binh VN; Nguyên Chấp hành viên Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh; Nguyên Bí Thư­ Chi bộ, Nguyên Trư­ởng THADS thành phố Cẩm Phả. Hiện đang sinh hoạt và công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh làm đơn này gửi đến các Quý ông để tố cáo về những vi phạm pháp luật của ông Hà Hùng Cường, Uỷ viên Trung ­ương Đảng, Bộ Tr­ưởng Bộ Tư­ Pháp như­ sau:

1/Ông Hà Hùng Cư­ờng đã cố tình trì hoãn và kéo dài việc giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo của tôi. Đã vi phạm nghiêm trọng về thời hạn và trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo theo qui định của pháp luật. Cụ thể nh­ư: Từ tháng 5/2005 tôi đã có nhiều đơn gửi đến Bộ Tư­­ Pháp để khiếu nại, tố cáo về nhiều hành vi tham nhũng, tiêu cực của ông Vũ Văn Vân, Bí Thư­ Chi Bộ, Trư­ởng THADS tỉnh Quảng Ninh. Sau hơn 3 năm  liên tục đốc thúc, mãi đến ngày 01/8/2008 tôi mới nhận được Kết luận thanh tra số 2211/KL-BTP ngày 16/7/2008 và ngày 10/01/2009 tôi mới nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại số 09/QĐ-BTP ngày 05/01/2009 của Bộ Tư­­ Pháp. Không đồng ý với Kết luận thanh tra và Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ T­­ư Pháp. Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo, tôi đã có đơn gửi đến Tổng Bí Th­­ư, Chủ Tịch N­­ước, Chủ Tịch Quốc Hội, Thủ Tư­ớng Chính Phủ, Tổng Thanh Tra Chính Phủ, Bộ Tr­­ưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ, Chánh văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra TW, Tr­ưởng Ban Nội chính  TW…Các cơ quan báo chí như­­: Báo Thanh tra, Báo Đại đòan kết, Báo Gia đình & xã hội, Báo Pháp luật & xã hội, Báo VietNamNet… cũng đã liên tiếp có nhiều bài viết điều tra theo đơn thư­­ bạn đọc, đ­ưa tin, kiến nghị, phản ánh, lên tiếng, có ý kiến đề nghị giải quyết tiếp các đơn khiếu nại, tố cáo của tôi theo đúng nh­­ư quy định của pháp luật.

Ngày 03/7/2009 Văn phòng Chính Phủ đã có văn bản số 4513/VPCP-KNTN; Ngày 05/11/2009 Văn phòng Chủ Tịch N­­ước đã có văn bản  số 1261/VPCTN-PL; Ngày 23/12/2010 Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng đã có văn bản số 106/PB-VPBCĐ; Ngày 28/5/2013 Ban Nội Chính TW đã có văn bản số 302-PC/BNCTW……và gần đây nhất là ngày 26/8/2014 Văn phòng Chính Phủ lại có văn bản số 6550/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc  gửi đến Bộ Tư Pháp với nội dung: “Yêu cầu Bộ Tư Pháp chỉ đạo xử lý nghiêm đối với những tập thể và các cá nhân có sai phạm nêu trong kết luận thanh tra số  2211/KL-BTP  ngày 16/7/2008 ; Có hình thức xử lý tương ứng với trách nhiệm của ông Vũ Văn Vân, nguyên Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh về các sai phạm; Kiểm tra, kết luận nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Trọng Phúc theo quy định của pháp luật; Báo cáo kết quả lên Thủ Tướng Chính Phủ trong quý 4 năm 2014”. Nhưng cho đến nay các đơn khiếu nại, tố cáo của tôi vẫn không được Bộ Tư Pháp quan tâm xem xét, chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm và tôi cũng vẫn không nhận được hồi âm gì.

2/Quá trình chỉ đạo và tổ chức Thi hành án vụ án tranh chấp hợp đồng kinh tế giữa Ngân hàng nông nghiệp, phát triển nông thôn Quảng Ninh và Công ty TNHH sản xuất, chế biến, dịch vụ thuỷ sản Hoa    H­ương Quảng Ninh (Sau đây gọi tắt là Công Ty Hoa Hương) theo bản án số 73/KT-PT ngày 19/7/ 1997 của TAND Tối Cao và theo Quyết định thi hành án số 09/QĐ-THA ngày 10/8/1997 của Cơ quan THADS Quảng Ninh. Ông Vũ Văn Vân và Chấp hành viên cơ quan THADS tỉnh Quảng Ninh đã vi phạm qui định tại điểm 1 mục III Thông Tư số 399 ngày 07/4/1997 của Bộ T­­ư Pháp H­­ướng dẫn một số qui định về bán đấu giá tài sản. Vi phạm qui định tại khoản 3 điều 17 Nghị định số 69/CP ngày 18/10/1993 của Chính Phủ Về qui định thủ tục thi hành án dân sự. Vi phạm qui định tại khoản 1 điều 2 Qui chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Nghị Định số 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính Phủ. Vi phạm qui định tại khoản 1, khoản 2 điều 34 Pháp Lệnh Thi hành án dân sự năm 1993. Vi phạm  qui định tại điểm đ mục 3 Phần IV Thông Tư­­ liên tịch số 12 ngày 26/02/2001 của Bộ Tư­­ Pháp-VKSND Tối Cao Hướng dẫn thực hiện một số qui định pháp luật về thi hành án dân sự. Việc ông Vũ Văn Vân chỉ đạo cho Chấp hành viên đem tài sản của Công ty Hoa H­­ương Quảng Ninh được hội đồng định giá của tỉnh định giá khởi điểm là 4.908.294.000đ (Đã đư­­a ra bán đấu giá nh­­ưng không có ng­ười mua) để bán cho DNNN là Ngân hàng nông nghiệp, phát triển nông thôn Quảng Ninh với giá 7.500.000.000đ trái với các qui định của pháp luật như­­ vừa nêu trên và việc Giám đốc Ngân hàng nông nghiệp, phát triển nông thôn Quảng Ninh thoả thuận trái pháp luật với ông Vũ Văn Vân và Chấp hành viên cơ quan THADS Quảng Ninh đem 7.500.000.000đ của Nhà n­ước đi mua tài sản của Công ty Hoa H­­ương Quảng Ninh được định giá khởi điểm là 4.908.294.000đ (Đã đưa ra bán đấu giá như­­ng không có ng­­ười mua. Theo qui định của pháp luật là phải định giá lại, giảm giá và tiếp tục bán đấu giá) đã gây ra thiệt hại cho Nhà

N­­ước ít nhất số tiền là 2.591.706.000đ (Hai tỷ, năm trăm chín m­­ươi mốt triệu, bảy trăm linh sáu nghìn đồng chẵn ) và đã tạo điều kiện, hợp lý hoá giúp cho Công ty Hoa Hương Quảng Ninh thoát nợ.

Năm 2006 ông Vũ Văn Vân còn trực tiếp nhận tại cơ quan THADS tỉnh Quảng Ninh nhiều chục triệu đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng công trình xây dựng không đúng với qui định của pháp luật. Vì gia đình ông Vũ Văn Vân ở thành phố Hạ Long không hề có đất cát, nhà cửa, cây cối, hoa màu gì liên quan đến công trình xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan THADS huyện  Hoành Bồ.

Cũng năm 2006 ông Vũ Văn Vân còn có hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Cố tình trả thù, trù dập tôi nguời đã đứng ra tố cáo tham nhũng, tiêu cực bằng cách: Báo cáo, phản ánh không đúng sự thật về tôi với Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên THADS Quảng Ninh để Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên THADS Quảng Ninh t­ưởng đó là thật nên đã chấp nhận và cho đó là lý do để không biểu quyết đề nghị Bộ Tr­ưởng Bộ T­ư Pháp tái bổ nhiệm lại chức vụ Chấp hành viên THADS cấp huyện cho tôi. Để cho tôi bị miễn nhiệm chức vụ Trưởng THADS thị xã Cẩm Phả.

Từ năm 2006 đến 2008 ông Vũ Văn Vân còn lợi dụng chức vụ quyền hạn, đứng ra đề xuất nhân sự, tiến hành làm các thủ tục, hoàn tất hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, nâng ngạch không đúng pháp luật cho 6 công chức đó là: Với, Huề, Dung, Phú, Vân, Th­ường.

Ngoài ra ông Vũ Văn Vân còn trực tiếp ban hành Quyết Định V/v Hoàn trả bồi thường thiệt hại số 73/10.3.2005 và đã chỉ đạo THADS Cẩm Phả ban hành Quyết Định V/v Hoàn trả bồi thường thiệt hại số 146/05.4.2007 không đúng với các qui định của pháp luật nói chung cũng như­ qui định cụ thể tại điều 15, điều 16, điều 18 Nghị Định số 47/CP ngày 03/5/1997 của Chính Phủ và điểm 7, điểm 8, điểm 9, điểm 10 Thông tư­ số 54 ngày 04/6/1998 của Ban Tổ chức cán bộ Chính Phủ (Nay là Bộ Nội Vụ). Đã xâm hại nghiêm trọng, trực tiếp đến quyền và lợi ích vật chất hợp pháp chính đáng của tôi.

Với hàng loạt những vi phạm pháp luật rõ ràng như­ đã nêu trên. Từ tháng 5/2005 tôi đã có nhiều đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến Bộ T­ư Pháp như­ng ông Hà Hùng C­ường đã chỉ đạo xử lý và giải quyết cho ban hành Kết luận thanh tra số 2211/KL-BTP ngày 16/7/2008 và Quyết Định giải quyết khiếu nại số 09/QĐ-BTP ngày 05/01/2009 không đầy đủ và không đúng pháp luật. Đã cố tình bao che, dung túng, tiếp tay cho những hành vi tham nhũng, tiêu cực của ông Vũ Văn Vân, Chấp hành viên thi hành án vụ án Hoa H­ương…và như­ vậy là không thể chấp nhận được.

3/Ông Hà Hùng C­ường đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình liên tiếp ra Quyết Định bổ nhiệm, nâng ngạch không đúng pháp luật cho 5 công chức đó là: Vũ Đình Huề (THADS thị xã Móng Cái), Bùi Thị Tuyết Dung (THADS Thành Phố Hạ Long), Trần Văn Phú (THADS Huyện Hoành Bồ), Vũ Thị Bích Vân (THADS Thị xã Cẩm Phả), Nguyễn Mạnh Th­­ường (Cán bộ tổ chức THADS tỉnh Quảng Ninh) từ ngạch Chấp hành viên cấp huyện lên ngạch Chấp hành viên cấp tỉnh. Để rồi ngay sau đó uỷ quyền cho Cục Tr­ưởng Cục THADS (Nay là Tổng Cục Tr­ưởng Tổng Cục THADS) thuộc Bộ T­ư Pháp bổ nhiệm tiếp lên giữ chức Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh Quảng Ninh trong khi 5 công chức này không đủ điều kiện về hệ số lương và các điều kiện cần thiết khác để được bổ nhiệm, nâng ngạch theo như qui định tại khoản 3 điều 13 Pháp lệnh THADS năm 2004; Khoản 2 điều 27 Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 và khoản 2 điều 24 Nghị Định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính Phủ; mục 2 phần III Thông Tư­ số 07/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007;  Điểm c, điểm d mục 1 phần II và điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ mục 2 phần II Thông Tư­ số 07/2008/TT-BNV ngày 04/9/2008 của Bộ Nội Vụ.

Bị O ép, trả thù và trù dập. Oan ức và quá bức súc. Nay tôi buộc phải tiếp tục làm đơn tố cáo này gửi đến các Quý ông kính đề nghị xem xét giải quyết. Để bảo vệ tài sản của nhà n­ước, bảo vệ tôi ng­ười Đảng Viên – Người cựu chiến binh thật thà đã có trên 30 năm công tác trong nghành Toà án và Thi hành án, đã xông pha qua chiến tranh lửa đạn, được rèn luyện, học hành và đào tạo bài bản, khen thưởng thì nhiều, không hề bị kỷ luật gì. Nay chỉ vì đã tin và nghe theo Đảng, Nhà Nước, Mặt Trận Tổ Quốc VN dũng cảm đứng ra đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực mà đã bị trả thù, trù dập. Để tôi sớm được tái bổ nhiệm lại chức vụ Chấp hành viên – Tr­ưởng THADS cấp huyện hoặc Trưởng phòng của Cục THADS cấp tỉnh. Để  khôi phục lại các quyền và lợi  ích vật chất hợp pháp chính đáng cho tôi. Bồi th­ường thiệt hại cho tôi do những việc làm vi phạm pháp luật của ông Vũ Văn Vân… gây ra. Để tôi khỏi bị thiệt thòi và không còn bị oan ức nữa. Đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với những người có liên quan; Những ng­ười đã cố tình bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.

Rất mong sớm nhận được các biện pháp bảo vệ cần thiết đặc biệt là về VỊ TRÍ CÔNG TÁC, VIỆC LÀM… và sớm nhận được kết quả giải quyết của các Quý ông. Tôi xin trân thành cảm ơn.

Quảng Ninh, ngày 04 tháng  8 năm 2015

Ng­ười làm đơn tố cáo
(Đã ký): Nguyễn Trọng Phúc
Địa chỉ: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh
Di động: 0912553496.

 

 

10 phản hồi to “Đơn tố cáo tham nhũng và bao che tham nhũng.”

 1. DỮ LIỆU DỰ BÁO | 真 忍 活 Says:

  […] Đơn tố cáo tham nhũng và bao che tham nhũng. […]

 2. ***TIN NGÀY 5/8/2015 -Thứ Tư. « PHẠM TÂY SƠN Says:

  […] Đơn tố cáo tham nhũng và bao che tham nhũng. 04/08/2015 […]

 3. DỮ LIỆU – QUAN VIỆT | DÂN VIỆT | XÃ HỘI VIỆT | 真 忍 活 Says:

  […] Đơn tố cáo tham nhũng và bao che tham nhũng. […]

 4. Hoàng Hữu Việt Says:

  Dự án giải tỏa Tân Hóa Lò Gốm đoạn đi qua phường 7, phường 8 quận 6 Tp.HCM, cán bộ nâng khống đất công tham nhũng hàng chục tỷ đồng. Dân tố cáo đến tận TW, mà không cán bộ đươc sờ da, như vậy có bao che không

 5. Hoàng Kim Oanh Says:

  Báo Người cao tuổi ngày 12/08/2012 đăng bài phản ánh tiêu cực ở dự án tân hóa lò gốm thuộc phường 8,7 quận 6 Tp.HCM: hộ dân số 31B lò gốm tổng diện tích 54m2 được đền bù 52m2; hộ dân số 32B lò gốm tổng diện tích 60m2 đền bù đủ; hộ dân số 34B lò gốm tổng diện tích 96m2 được đền bù 94m2; hộ dân số 38B lò gốm tổng diện tích 88m2 được đền bù đủ. Tôi là cư dân cư trú tại khu vực đường lò gốm phường 7 quận 6 từ năm 1962; tôi xin nói rõ nguyên nhân tham nhũng tiêu cực của dự án này: Nhà của người dân hầu hết là nhà lấn ra kênh, gác cây, mái tôn, người dân chủ yếu là dân lao động nghèo Tất cả đều không có giấy tờ, một số chỉ có kê khai nhà đất Khi đơn giá do nhà nước ban hành có đơn giá, nhà sàn lấn kênh đền giá: 400.000đồng/m2. Nhà đất thổ cư không lấn kênh đền giá: 14.000.000đồng/m2. Cán bộ nhà nước nhanh chóng móc ngoặc với các chủ nhà đồng ý chung chi, thỏa thuận phân chia phần trăm nâng khống diện tích đất thổ, hạ diện tích nhà sàn. Bên phường 7, cán bộ còn biến hóa bến đò là đất nhà nước thành đất tư nhân, để tư nhân nhận tiền đền bù, rồi chia chác tiền tỷ với nhau. Khi áp giá những nhà có chung chi, nhanh chóng tháo dỡ nhà, nhận tiền đền bù, bề nào họ cũng được lợi, lại còn được nhà nước khen, phát thêm tiền thưởng. Những nhà không chung chi, nhận tổng số tiền ít, không đồng ý, khiếu nại gay gắt, tuy nhiên họ là người lao động tay chân, không am tường pháp lý, nên cuối cùng bị nhà nước cưỡng chế và gán cho nhãn hiệu: chống đối nhà nước. Tham nhũng công khai, gây náo động cả một vùng, nhưng không cơ quan bảo vệ pháp luật nào tham gia giải quyết. Số tiền tham nhũng lên đến hàng tỷ đồng, các chủ nhà sau khi chung chi cho cán bộ nhà nước, vẫn còn một khoản tiền lớn, thỏa sức mua sắm. Cán bộ tham gia dự án, mua cùng một lúc năm căn nhà mặt tiền. Một dự án thất nhân tâm, gây bức xúc trong dư luận. Nhà tôi không nằm trong dự án, tuy nhiên, tôi rất bức xúc: bởi tiền nhà nước sử dụng cho dự án này, vay từ nước ngoài, các thế hệ sau này, trong đó có con cháu tôi, phải còng lưng ra làm để trả nợ và lãi cho nước ngoài. Trong đó có một khoản tiền rất lớn mà bọn tham nhũng bòn rút từ dự án này. Gián tiếp con cháu tôi mai sau phải đóng góp để vỗ béo cho bọn tham nhũng ngày hôm nay. Báo chí khẩn trương vào cuộc điều tra và thông tin cho mọi người biết những thủ đoạn bẩn thỉu của bọn tham nhũng ở dự án này và lôi bọn chúng ra pháp luật.

 6. Diệp Ngọc Châu Says:

  Có dự án giải tỏa đền bù nào ” trong như pha lê “, chỉ có cán bộ non kém nghiệp vụ như ông Cường, ông Diếu, ông Nghinh nên phải “tham gia nâng cấp chuyên môn ” trong trại giam. Như vụ án nâng khống đất công, biến hóa đất rạch LÒ GỐM, thành đất ở, thuộc dự án giải tỏa đền bù LÒ GỐM, thuộc phường 7,8 quận 6. Cán bộ tham nhũng hàng chục tỷ đồng, nhưng có chuyên môn nghiệp vụ cao; nên ung dung đi du lịch ở nước ngoài, mua nhà mặt tiền như ra chợ mua rau! Nếu trước đây ông Cường, ông Diếu, ông Nghinh, vào nam học tập chuyên môn, nghiệp vụ thì hậu vận không đen thế này!

 7. Trần Hữu Việt Says:

  Nhân dân phường 7 quận 6 tố cáo đích danh cán bộ địa chính phường: ông Hà Anh Tuấn, cấu kết một số hộ dân nâng khống đất công, biến hóa đất rạch LÒ GỐM là đất Nhà Nước thành đất ở, tham nhũng hàng chục tỷ đồng tại dự án giải tỏa đền bù LÒ GỐM, đoạn đi qua phường 7 quận 6. Nhưng được cả phường lẫn quận bao che nên không bị xử lý. Ông quan địa chính này mua cùng lúc 04 căn nhà mặt tiền đường Phạm Văn Chí, 03 căn nhà trong hẽm tại phường 7, không thống kê tại địa phương khác; chưa kể những cán bộ khác trong đường dân tham nhũng này gồm: Phó Chủ Tịch, Chủ Tịch, Bí Thư, nhưng bao che cho nhau, nên nhân dân chúng tôi bảo nhau: Rỗi hơi hay sao mà đi chống tham nhũng, họ cùng một mâm với nhau, chống làm gì cho nhọc sức!

 8. Ngô Trí Hòa Says:

  ” Việc quản lý và sử dụng các nguồn thu từ việc cho thuê đất tại các Công viên do UBND quận 6 quản lý “. Sai phạm nếu có trong vụ việc này so với vụ việc ” Tham nhũng hàng chục tỷ đồng tại dự án giải tỏa đền bù LÒ GỐM ” đoạn đi qua phường 7,8 quận 6, chỉ là con kiến so sánh với con voi. Chỉ khác là con voi to đùng nên ai cũng nhìn thấy, nên không cần thanh tra!

 9. Hồ Anh Tài Says:

  Dự án giải tỏa lò gốm bên phường 7: cán bộ nhà nước và dân có nhà lấn ra rạch lò gốm, bắt tay với nhau, kê khống đất rạch lò gốm là của nhà nước thành đất của dân, rồi chia chác với nhau, ai cũng có lợi, nhà nào không bắt tay với cán bộ, thì khiếu kiện ầm ĩ, rồi cưỡng chế nhà bà Tư Mùa…… Chuyện ăn chia giữa cán bộ với dân dân tình ai cũng rõ, chỉ thấy họ làm lộ liễu, rồi đi khoe khoang khắp nơi. Đây là dự án bẩn nhất mà dân phường 11 quận 6 tụi tôi am tường, bây giờ đọc báo còn thấy thấy kinh!

 10. Lê Văn Kha Says:

  Các ông bà cán bộ Nhà Nước trong đường dây nâng khống đất công là đất rạch lò gốm, ảo thuật thành nhà tư nhân, bòn rút tự dự án giải tỏa đền bù lò gốm ở phường 7, phường 8 quận 6, bây giờ giàu khủng, họ mua ô tô, nhà mặt tiền đường Phạm Văn Chí, nhà trong hẽm ở phường 7, phường 16 quận 8, ở quận Tân Phú, đất thổ cư ở xã Vĩnh Lộc Bình Chánh…. như bà nội trợ đi chợ mua rau! Mà không biết họ phù phép kiểu gì mà đến giờ người nào cũng béo tốt, đi họp nghe họ phát biểu chỉ đạo đến phờ cả người. Bây giờ không biết đâu là người tốt, kẻ xấu, chỉ có dân đen chúng tôi ở đường lò gốm phải giao nhà giá rẻ cho Nhà Nước, để cho cán bộ Nhà Nước làm giàu!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: