Archive for Tháng Tư 29th, 2015

Trung Quốc phản đối Tuyên bố của ASEAN về Biển Đông

Tháng Tư 29, 2015

Nguyen Thi Son

1

Ngày 29-04-2015 Trung Quốc phản đối Tuyên bố của ASEAN về Biển Đông

Hôm qua, 28/04/2015, Bắc Kinh đã tỏ thái độ bực tức và bày tỏ « quan ngại sâu sắc » về việc Tuyên bố Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 26 nhấn mạnh là Hiệp hội « chia sẻ những quan ngại sâu sắc của một số lãnh đạo về việc tôn tạo, bồi đắp đang diễn ra ở Biển Đông ».

(more…)