Archive for Tháng Tư 25th, 2015

Nguyễn Ngọc Già, người chiến sĩ cô đơn

Tháng Tư 25, 2015

Người Buôn Gió

24-04-2015

Nguyễn Đình Ngọc tức Nguyễn Ngọc Già, người đã có rất nhiều bài viết sắc bén và tình lý giờ đang ở trong chốn lao tù. Những tin tức về số phận anh mịt mờ. Cũng như lúc chưa bị bắt , chả mấy ai biết rõ về anh, đến ngay cả lúc bị bắt rồi. Địa chỉ, tên tuổi của anh được công khai nhưng người ta cũng chỉ biết đến đó là thôi.

Đối chọi bút chiến với lực lượng tuyên truyền hùng hậu của ĐCS, có được một cây bút như Nguyễn Ngọc Già là điều rất quý cho công cuộc tranh đấu dành tự do ngôn luận của nhân dân Việt Nam.

(more…)

“CẢM NHẬN BA MƯƠI THÁNG TƯ”

Tháng Tư 25, 2015

Thơ TS.Trần Nhơn ( Cựu thứ trưởng Bộ Thủy lợi).

Hoa Kỳ bày chuyện “khôn lâu”,
Chê Đồng Việt cộng “đại ngu”, “khôn liền”.
Lời khuyên thật đáng đồng tiền,
Chọn đảng trị hay chủ quyền Việt Nam? 
TKĐ.
***
Đọc “Cảm nhận Ba mươi tháng Tư”,
Mời đọc và cảm nhận từ từ.
Bài viết nhìn thẳng vào sự thật,
Cần thời gian nghiền ngẫm suy tư.

(more…)