Archive for Tháng Tư 24th, 2015

Chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới: Hiện tại và tương lai ( PhầnB).

Tháng Tư 24, 2015

Phần B: Vạch trần âm mưu thôn tính Việt Nam của Tàu cộng Bắc phương (Tiếp theo phần II – B).

GS David Tran (Thiên Ngọc)

III: Giặc Tàu đã tràn ngập quê hương

Không còn nghi ngờ gì nữa! Quê Hương đã tràn ngập bóng quân thù.Giặc ngoại xâm đang âm thầm tràn vào bờ cõi từ mọi ngả của biên cương.Hàng ngàn người TQ đội lốt công nhân đã và đang tràn ngập đất cảng Hải Phòng.Rừng núi Tây Nguyên vô số quân binh TQ đội lốt công nhân đã triển khai trận thế, chiếm ngự tất cả các nơi trọng yếu, những ngọn đồi là vọng gác có tầm nhìn hun hút ngàn xa.Những nơi này nhân dân VN và cả tập đoàn CS Ba Đình hoàn toàn bất khả xâm phạm.Có điều chúng chưa công khai treo bảng “Khu quân sự cấm chụp hình” nữa mà thôi.Chiến lũy Tây Nguyên giặc đã hình thành hơn mấy năm qua. Chính tên tướng Pháp De Lattre de Tassigny đã từng nói :“Ai làm chủ được vùng Tây Nguyên và Hạ Lào thì sẽ làm chủ được chiến trường Đông Dương”.Điều này chúng ta cũng không thể không quan tâm.

(more…)