Archive for Tháng Tư 22nd, 2015

về cụm từ :Thống Nhất, Hoà Bình, Tự Do và Độc Lập ở Việt Nam

Tháng Tư 22, 2015

Lạm bàn trước thềm ngày 30-4.

GS David Tran

– Lật từng trang sử Việt Nam qua hàng ngàn năm kể từ buổi ban đầu sơ khai lập quốc với cụm từ Thống Nhất – Hoà Bình – Tự Do – Độc Lập thì hoàn toàn chưa bao giờ có đủ. Tổ Quốc ta sơn hà một dải gấm vóc do tiền nhân bao đời dựng xây bằng máu xương và truyền lại. Qua từng giai đoạn của dòng lịch sử có những lúc cắt chia, ly tán rồi cuối cùng cũng thống nhất, can qua cũng được dẹp yên, cũng tạm có Hoà Bình theo từng thời đại nhưng chưa đúng nghĩa. Còn tự do, độc lập thì hầu như thiếu vắng đối với đất nước và dân tộc VN.

(more…)

Nhà văn SƯƠNG NGUYỆT MINH SUÝT CHẾT Ở NHÀ NGUYỄN HUY THIỆP

Tháng Tư 22, 2015

Cái thằng dám ….vuốt râu hùm

Theo FB Văn Giá

Huu-Uoc-2-24ff7Số là thế này, cái thằng Sơn (tên thật của nhà văn Sương Nguyệt Minh-SNM) chơi nhiều năm với nhau nhưng vẫn chứng nào tật ấy, chưa khôn ra được một li nào. Cái hôm mới đây đi ăn cỗ cưới con giai thứ nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (NHT), tự nhiên lại đấu khẩu, suýt nữa thành đấu sức với nhà văn-Trung tướng Hữu Ước (HU). May mà đấu khẩu, chứ hú vía, hôm ấy mà đấu sức, thì ôi thôi, thằng bạn tôi chắc đã tò tí te… rồi. Cấp trung tướng là có quyền mang theo súng lục đấy các bố ạ. Đừng có mà đùa với ông tướng nhé.

Thằng tôi là người chứng kiến cái đoạn nửa trước của cuộc tỉ thí này. Còn cái nửa sau mới chỉ nghe mấy người bạn khác chứng kiến về kể lại…

(more…)