Archive for Tháng Tư 20th, 2015

Con đường Tơ lụa

Tháng Tư 20, 2015

Hồ Công Tâm 

“Con Đường Tơ Lụa Quang Vinh!”

  Nam phương thủy bộ quy trình Bắc phương!

  Con đường Xuyên Việt giao thương

  Xuống Đông Nam Á… chủ trương Hán Hồ!

(more…)

Chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới: Hiện tại và tương lai ( PhầnB).

Tháng Tư 20, 2015

Phần B: Vạch trần âm mưu thôn tính Việt Nam của Tàu cộng Bắc phương (Tiếp theo phần I – B).

GS David Tran (Thiên Ngọc)

II: Họa Bắc xâm đến từ mọi hướng

 – Âm mưu thâm độc của CS TQ nhằm hãm hại nhân dân VN ta bằng rất nhiều thủ đoạn.

Từ ngàn xưa người Trung Hoa nuôi mộng xâm lăng, Hán hoá nước Nam ta nhưng bất thành. Chứng minh trong suốt chiều dài lịch sử mà ai ai cũng rõ. 1000 năm đô hộ gây bao tang tóc đau thương, nhục nhã mà nhân dân ta đều phải cam chịu vì sức yếu thế cô. Thế nhưng mục đích Hán hoá dân tộc ta không bao giờ chúng thực hiện được.Văn hoá dân tộc Việt không phai mờ. Cụm từ “Văn hoá dân tộc” bao hàm nhiều lĩnh vực, nhiều ý nghĩa và rất sâu xa… Từ cách ăn, cách mặc, cách đối nhân xử thế chào hỏi, phong tục tập quán dân gian, Quốc phục, Quốc lễ, âm nhạc, thi ca, ca dao tục ngữ, hội hoạ, trò chơi dân gian trong các ngày lễ tết cho người lớn, thanh thiếu niên và trẻ em…cùng nhiều lĩnh vực khác nữa. Tất cả đều là những khía cạnh, sắc thái của văn hoá dân tộc.Những sắc thái đó từ ngàn xưa cho đến ngày nay hoàn toàn mang đậm nét văn hoá dân tộc VN không hề lai tạp, đồng hoá hay bị sao chép từ văn hoá Trung Hoa.

(more…)