Archive for Tháng Tư 16th, 2015

Chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới: Hiện tại và tương lai ( PhầnB).

Tháng Tư 16, 2015

GS David Tran (Thiên Ngọc)

Phần B: Vạch trần âm mưu thôn tính Việt Nam của Tàu cộng Bắc phương.

Để đi vào phần B của công trình nghiên cứu trên tôi xin tuần tự lược qua từng chi tiết, những nguyên nhân, sự kiện diễn biến xa và gần, những hoàn cảnh đặc thù trong từng giai đoạn lịch sử mà ta có cái nhìn, nhận định thật sâu xa và cụ thể, chính xác hơn. Tuy nhiên vì để rút gọn nội dung tôi xin mạn phép chỉ đi vào những điểm chính trong thời cận-hiện đại mà giặc Bắc phương âm mưu xâm lược nước ta. Tạm thời gát qua những sự kiện thời trung-cổ đại và sẽ được nêu lên trong một công trình nghiên cứu khác và cũng sẽ cống hiến cho quý độc giả trong thời gian sắp đến.

 I: Sự hiện diện của người Tàu ở nước ta.

– Đất nước ta có 54 dân tộc anh em đang sinh sống và hình thành một xã hội, một nước Việt Nam.Ngoài dân tộc Kinh nguồn gốc Lạc Hồng, trong số các dân tộc anh em đó thì người Hoa chiếm một phần không nhỏ.Đa số người Hoa có mặt ở Việt Nam bắt đầu từ những năm 70s của thế kỷ thứ 17, tuy rằng từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên cũng đã có rồi nhưng con số không đáng kể.

(more…)