Archive for Tháng Tư 15th, 2015

KẺ CƯỚP VÀ ĐẢNG CƯỚP

Tháng Tư 15, 2015

Nguyễn Tiến Dân

Hà nội, ngày 15  tháng  4  năm 2015

Kính gửi: ông Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước CHXHCN Việt nam.

Tên tôi là: Nguyễn Tiến Dân.

Địa chỉ: 208 phố Định Công Thượng – quận Hoàng mai – Hà nội .

Điện thoại:  0168-50-56-430.

1-Trước đây, tôi luôn cầu Trời – khấn Phật. Mong sao, ông Chủ tịch được khỏe mạnh. Và, không bị ai đó đầu độc, như Nguyễn Bá Thanh. Nay, Nguyễn Bá Thanh, đã về cõi vĩnh hằng. Còn, ông Chủ tịch, vẫn sống dai dẳng và chưa chết. Chứng tỏ, ông Trời đã nghe thấu và chuẩn y, lời cầu nguyện của tôi.

2-Trời, cũng thương tôi. Chẳng thế, chính quyền CS của các ông, thình lình trở nên tốt bụng. Họ, sai lính xuống, mời tôi ra phường. Để, bàn chuyện, trả lại số tiền, mà họ đã cướp của tôi. Tại cuộc họp ấy, đại diện của Công an kinh tế, thông báo ngắn gọn: Trước mắt, sẽ trả lại cho tôi, số tiền gốc, mà họ đã chiếm đoạt trái phép. Còn tiền lãi, 2 bên, sẽ ngồi thương lượng với nhau. Nếu, không thỏa thuận được, họ sẽ mở phiên tòa, để xử …chính họ (!)

(more…)

Cưỡng Chế “Xóm Dân Oan” Long An

Tháng Tư 15, 2015

Hồ Công Tâm

Dân oan anh dũng kiên cường

Liều thân giữ đất chống phường “côn an”!

Nguyễn Trung Can! Nguyễn Trung Can!

Đường cùng còn biết kêu oan đâu giờ?!

Kêu lên Huyện, Huyện làm ngơ!

Thưa lên Tỉnh, Tỉnh… tỉnh bơ hề hề!

(more…)