Archive for Tháng Tư 8th, 2015

Chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới: hiện tại và tương lai ( tiếp theo kỳ I).

Tháng Tư 8, 2015

Công trình nghiên cứu của Giáo sư  David Thiên Ngọc -Trần Thiên Đức.

II – Nước cờ cuối của đảng CSVN trên vũ đài chính trị.

Thế cờ Domino cuối cùng trong chính trị cho việc thiêu hủy và cáo chung 4 nghĩa trang mang học thuyết Mác-Lê leo queo còn lại trên thế giới đã xuất phát và bùng nổ mà khởi đầu là ở VN. Những điều phải đến đã đến, nước đã sôi bùng bên trong (lòng dân) hàng thập kỷ qua mà cái nồi áp suất CNCS không còn đủ sức để nén lại và đành bó tay chịu cảnh nổ tung, tuy có chậm nhưng không là muộn. Lớp vỏ của quả bong bóng tích chứa CNCS quái thai và rừng rú càng ngày càng mỏng mà áp lực hơi phản lại từ bên trong mỗi ngày mỗi tăng nhanh khủng khiếp thì quả bong bóng kia phải nổ tung banh xác là điều tất yếu.

(more…)

Một kỷ niệm khi ở Trường Sơn đi “giải phóng”.

Tháng Tư 8, 2015

Bà Đầm Xòe.

Bài viết nhân sắp đến ngày 30/4/2015.

Bây giờ thì hầu khắp nhân dân, trong đó có cả triệu người lính, đã nhận ra, chẳng có sự giải phóng nào hết trên mọi khía cạnh liên quan đến con người sau sự kiện “giải phóng miền Nam”.

Sau giải phóng: miền Bắc, nhân dân vẫn “tự do” trong cái chuồng trại khổng lồ hợp tác xã, trong các nhà máy, xí nghiệp với đường lối sản xuất theo kế hoạch tập trung luôn dẫn đến: mùa màng thất bát, hàng hóa đến cái lưỡi cày chìa vôi làm bằng gang non cũng phải phân phối; miền Nam, nhân dân đi theo mô hình “Xã hội chủ nghĩa” như miền Bắc, ruộng đất bị nhà nước cướp hóa, nhân dân cũng “ tự nguyện” chui đầu vào cái rọ hợp tác xã, nền công thương kỹ nghệ bị quốc hữu hóa, cướp bóc, tàn phá đến thân thể miền Nam – “Viên ngọc viễn Đông” chỉ còn trơ xương trắng.

(more…)