Archive for Tháng Tư 5th, 2015

Chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới: hiện tại và tương lai.

Tháng Tư 5, 2015

Công trình nghiên cứu của Giáo sư  David Thiên Ngọc -Trần Thiên Đức.

A- Chế độ cộng sản Việt Nam trong tư duy nhận định của tôi.

Đảng CSVN trên vũ đài chính trị đã thực sự đi vào bế tắc, khủng hoảng mà con đường trước mắt là “tử lộ” và thoái trào là tình huống không thể khác hơn vì không còn lối thoát.

Để chứng minh cho nhận định trên tôi xin đưa ra những luận cứ cho độc giả tận tường. Chúng ta lần lượt đi vào từng luận điểm của công trình nghiên cứu này:

I. Đảng CSVN lấy “Bá đạo” làm phương châm.

Phạm trù “Bá đạo” được người đời dùng trong nhiều ngữ cảnh, nó trái ngược lại với “chánh đạo” hay “vương đạo”. Trong chính trị kẻ mưu bá đồ vương mang tâm thức bá đạo luôn đi trên con đường lấy bạo cường làm phương tiện, trong đó hàm chứa sự đê hèn của kẻ tiểu nhơn cộng thêm sự tàn độc vô nhân… Để biện minh cho hành động vĩ cuồng tàn bạo đó chúng tung ra những quả mù bao phủ, che đậy âm mưu và hướng người đời về một khung trời tươi đẹp, ngàn hoa rực rỡ…thật tuyệt vời nhưng xa tít ngàn xa…đó là một lý tưởng, mục đích cuối cùng, là cứu cánh của hành động. Muốn đạt được cứu cánh huy hoàng (ảo tưởng) đó thì đương nhiên phải trải qua và chấp nhận những tai ương ngập tràn xương máu mà nơi đây phường bá đạo bắt nhân dân, xã hội phải cam chịu. Tức là chúng lấy “cứu cánh” để biện minh cho “phương tiện”. Điều đáng nói ở đây là cái cứu cánh mà phường bá đạo vẽ nên chỉ là ảo ảnh, là sự lừa dối, tô vẽ, ngụy trang để mỵ người dân. Lấy nhân dân, xã hội làm vật tế thần, làm gạch lót đường, làm công cụ cho phương tiện để phường bá đạo đạt mục tiêu quyền lợi cho cá nhân, bè nhóm.

(more…)

AI ÁC GHÊ?

Tháng Tư 5, 2015

PHẠM TUẤN XA

Tôi đã đọc bài “Địa chủ ác ghê” của C.B đăng trên báo Nhân Dân số ra ngày 20/7/1953 trong đó kể tội ác của địa chủ Nguyễn Thị Năm cùng với hai con trai là Nguyễn Hanh và Hoàng Công đã giết hại 260 nông dân bằng nhiều hình thức tra tấn dã man. Tác giả kết luận bài báo:

Viết không hết tội dù chẻ hết tre rừng

Rửa không sạch dơ dù tát cạn nước bể.

Tôi nghĩ đây không phải là bài báo mà chỉ là bài thống kê với những con số khô khan, vô hồn cùng những lời buộc tội vô căn cứ. Bài báo thiếu vắng những từ để hỏi trong Tiếng Anh theo lý thuyết viết báo: What, where, when, who, why.

(more…)