Archive for Tháng Hai 27th, 2015

HỖN TRẢ HỖN

Tháng Hai 27, 2015

Nói thật, mình không thích cụ Vũ Khiêu và mình cũng không thích bọn hậu bối hỗn xược quá mức với người trăm tuổi như cụ.

Nhưng xét kĩ ra, sự hỗn xược nào cũng có căn nguyên. Là bởi cụ từng hỗn xược với tiền nhân. Đây, câu đối cụ nhận từ tác giả “lạ” tự phong mình là linh khí của sơn hà, là đứng đầu các bậc hiền nhân xưa nay (SƠN HÀ LINH KHÍ TẠI, CỔ KIM NHẤT HIỀN NHÂN), chẳng phải hỗn xược là gì?
Hỗn xược đến hợm hĩnh khi tán dương một gã ngu mà tỏ ra biết chữ múabút sửa lại đến nát bét Truyện Kiều để hàm ý bảo rằng chữ nghĩa của cụ Nguyễn Du kém xa mình.
Xin thưa, cụ dù có đôi ba lần được phong anh hùng cũng không thể đứng trên đầu những Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Quang Trung, Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh…

(more…)