Archive for Tháng Hai 25th, 2015

Khai bút Ất Mùi: TIẾNG SẤM (Nhắn bọn Lú)

Tháng Hai 25, 2015

Chúng đã chiếm Hoàng Sa, Bản Giốc

Mà trên cao vẫn một lũ đười ươi

Tay giữ ống (*), miệng tung hô “Bốn tốt”

Sấm rung lên niềm uất hận của Trời

Xuân Ất Mùi –  Nguyễn Thanh Giang

(*) Đười ươi bắt được mồi thường ngửa mặt lên trời chờ tối mới ăn thịt. Người đi rừng lồng sẵn hai cái ống vào cánh tay, khi đười ươi ngửa mặt lên trời thì rút tay khỏi ống, bỏ chạy. Đười ươi giữ được ống nhưng mồi đã mất. 

CHUYỆN DÀI NÔNG ĐỨC MẠNH

Tháng Hai 25, 2015

HỒ CÔNG TÂM

Tên Nông Đức Mạnh gốc Tày
Làm vua nước Vẹm sướng thay một đời!
Cung vàng điện ngọc bể bơi
Xa hoa lộng lẫy ăn chơi mút mùa
Bí Thư Đảng Vẹm là vua
Ông hoàng bà chúa còn thua vua Tày.

(more…)

NGUYÊN KHÍ, tiểu thuyết đầu tiên do Dân Khí xuất bản

Tháng Hai 25, 2015

anhr nguyen khi

Theo Tin sách Tiêng Quê Hương.