Archive for Tháng Hai 21st, 2015

NHÀ THƠ GIÀ VÀ CHÁU BÉ SẮP SINH

Tháng Hai 21, 2015

Thanh Sơn -Bành Thanh Bần

ĐỀN VÀ 2

Năm Mới cùng con cháu đi lễ Đền Và

Ngôi Đền thiêng ‘Cầu được ước thấy’

Người chen người như ứ dòng nước chảy

Mắt người nào cũng long lanh, long lanh…

(more…)