Archive for Tháng Hai 11th, 2015

Chi hội Nhà báo Báo Người Cao tuổi gửi kiến nghị

Tháng Hai 11, 2015

HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM CHI HỘI NB BÁO NGƯỜI CAO TUỔI

Số: 06/CV-CH Khẩn cấp kiến nghị về việc xử lý Báo NCT sau Thanh tra.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2015

Kính gửi: Hội Nhà báo Việt Nam

Ngày 9/2/2014, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Kết luận thanh tra về việc thanh tra đột xuất Báo Người cao tuổi từ ngày 7/11/2014 – 31/1/2014 với nội dung quy chụp Báo NCT có sai sót trong hơn 50 bài báo là đăng nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo và bình luận suy diễn thiếu căn cứ, dẫn đến thông tin sai sự thật; một số bài có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức và danh dự, nhân phẩm của công dân; thông tin suy diễn, sai sự thật; thậm chí cho rằng “có dấu hiệu tiết lộ bí mật Nhà nước, có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Đoàn Thanh tra chỉ cho Báo Người cao tuổi một ngày giải trình với khối lượng nhiều nhóm vấn đề, liên quan đến hơn 50 bài báo đăng tải trong 2 năm 2013 – 2014. Mặc dù ngày 4/2/2015, Báo Người cao tuổi đã có công văn số 32/CV-BNCT kiến nghị cần có thời gian giải trình (theo Điều 7, Điều 57 và 58 Luật Thanh tra) và Báo sẵn sàng hợp tác với Đoàn để có kết luận chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Ông Lưu Đình Phúc, Trưởng đoàn thanh tra, qua điện thoại với Trưởng phòng Hành chính Báo NCT cho biết, đồng ý giãn thời gian giải trình nhưng thời gian cụ thể sẽ có văn bản thông báo sau.

(more…)