Archive for Tháng Hai 4th, 2015

Hai bài thơ về Tổ quốc và Nhân dân của Trần Thạch Linh

Tháng Hai 4, 2015

BĐX: Hai bài thơ này làn đầu tiên tôi được nghe tại Đêm thơ “lửa tìm kiếm” do Nhà văn Nguyễn Đinh Chính tổ chức tai 24 Lý Quốc Sư ngày ngày 30.1.2015. Khi Linh đọc thì Trung tướng Công an, nhà văn, nhà báo, nhà… Hữu Ước không thèm nghe và cố ý phá thối, luôn mồm nói to: “ Thơ mà phải cầm giấy đọc thì sao gọi là thơ”, vân vân, và chính Hưu Ước hô to: “Thôi, thôi… xuống”… đi khi nhà thơ Trần Thạch Linh định đọc tiếp một bài nữa. Ai chê  hai bài thơ này thì cứ chê, riêng tôi thì rất khoái, xin coppy từ Comment trong fb qua bài “Ứng xử vô văn hóa?” của JB Nguyễn Hưu Vinh post lên lên blog Bà Đầm Xòe. Mời các bạn thưởng thức.

NGÀY MAI XEM BẮN PHÁO HOA.

Mẹ ru con…à… ơi.
Con vàng con bạc..
Tỉnh lại đi con
Nửa gói mỳ tôm.
Mẹ nấu hai lần…
Con ăn cho khỏe.
Ngày mai xem bắn pháo hoa.
(more…)

Phiếm Đàn về Tứ khoái: “Ăn’’ ! (I)

Tháng Hai 4, 2015

Trần Chân Nhân

Dân ta tổng kết, trên đời có 4 thứ khoái – saung sướng, đó là: Ăn – Ngủ – Đ… Ị !

Ăn là nhu cầu để tồn tại (sống) của mọi loài.

Trên trời: Chim, sâu bọ có cánh.

Mặt đất: Người, động vật (nuôi, hoang dã…).

Dưới nước: Cá, tôm…

Trong lòng đất: Thực vật, côn trùng…

Tất cả mọi loài, muốn sống đều phải Ăn.

(more…)