Archive for Tháng Hai 1st, 2015

Anh Ba Dũng xứng đáng làm Tổng Bí thư.

Tháng Hai 1, 2015

Bà Đầm Xòe

dung

Ngày 28/1/2015 báo Trung Quốc đưa tin theo chiến thuật “quấy bột” nhân sự  sự cao cấp Đại hội lần thứ XII Đảng CSVN và sách mé rằng: “Thủ tướng Việt Nam đang nhằm vào cái chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa tới” (1)..  Tầu Cộng cũng tinh tường đấy. Tổng bí thư Đảng CSVN khóa XII, ngoài anh Ba Dũng ra, trong “tứ trụ” có ai xứng đáng hơn anh Ba Dũng? Trong tình trạng đấu đá tranh giành quyền lực quyết liệt như hiện nay, anh Ba Dũng có đủ lực để chiếm cái ghế ấy hay không, thực sự là thử thách của chính anh Ba và phe nhóm của anh Ba, chứ tài lý luận ( một tri thức cần có để làm Tổng bí thư) thì anh Ba xứng quá rồi.

(more…)