ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA NHÀ BÁO PHẠM THÀNH

Blog Bà Đầm Xòe : Vừa qua nhà báo Phạm Thành ( Phạm Chí Thành) đã bị an ninh công an Hà Nội 2 lần gửi giấy triệu tập dên trụ sở an ninh điều tra để hỏi về cái gọi là việc liên quan đến an ninh chinhs trị.

Ngày 29/9/2014, nhà báo PhạmThành đã có đơn khiếu nại gửi đên Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội.

Toàn văn như sau :

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2014

ĐƠN KHIẾU NẠI

Về việc Triệu tập công dân trái pháp luật

Kính gửi: Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội

 1. Người khiếu nại:

Tôi là Phạm Chí Thành, sinh năm 1952.

Trú tại 121, ngách 128C/27 Đại La, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.

 1. Người bị khiếu nại:

Điều tra viên Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tá Nguyễn Trung Nam.

Địa chỉ: Số 54 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Về hành vi triệu tập công dân trái pháp luật.

III. Nội dung:

Ngày 21/09/2014, tôi nhận được Giấy triệu tập (Lần thứ Nhất) số 115, đề ngày 21/09/2014 của Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an thành phố Hà Nội do Điều tra viên (ĐTV) Nguyễn Trung Nam ký. Nội dung giấy triệu tập yêu cầu tôi: 8 giờ 30 ngày 22/09/2014 có mặt tại Trụ sở Công an thành phố Hà Nội địa chỉ số 54 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để “Làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, hỏi về việc liên quan đến An ninh, Chính trị”.

Ngày 22/09/2014: Tôi đã làm việc với các ĐTV Nguyễn Trung Nam, Nguyễn Thế Thanh, và người có tên là Khánh, buổi sáng từ 8giờ 30 đến 12 giờ; buổi chiều từ 15 giờ đến 21 giờ.

Theo yêu cầu của ĐTV Nguyễn Trung Nam, ngày 23/09/2014: Tôi tiếp tục làm việc với các Điều tra viên Nguyễn Trung Nam, Nguyễn Thế Thanh, từ 9 giờ đến 12 giờ.

Đến cuối buổi làm việc của buổi sáng ngày 23/09/2014, tôi đề nghị với Cơ quan ANĐT để tôi mời luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho tôi cùng tôi làm việc với Cơ quan ANĐT, Cơ quan ANĐT đã đồng ý và cho tôi về, hẹn tôi sau khi mời được luật sư sẽ làm việc tiếp với tôi cùng luật sư vào sáng ngày 26/09/2014. Sau khi tôi được Luật sư Hà Huy Sơn, thuộc Công ty Luật TNHH Hà Sơn nhận lời làm người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho tôi trong quá trình làm việc với Cơ quan ANĐT, theo yêu cầu của ĐTV Nguyễn Trung Nam ngày 25/09/2014, Luật sư Hà Huy Sơn đã đến làm thủ tục với Cơ quan ANĐT và được trả lời: Cơ quan ANĐT chưa có quyết định khởi tố bất cứ một vụ án hình sự nào mà ông Phạm Chí Thành (tôi) có vai trò là người tham gia tố tụng nên Cơ quan ANĐT không đồng ý để Luật sư Hà Huy Sơn tham gia các buổi làm việc cùng ông Phạm Chí Thành (tôi).

Ngày 28/09/2014, Cơ quan ANĐT tiếp tục gửi cho tôi Giấy triệu tập (Lần thứ Hai) do ĐTV Nguyễn Trung Nam ký yêu cầu tôi 8 giờ 30 ngày 29/09/2014 tiếp tục đến làm việc với Cơ quan ANĐT với nội dung, địa điểm như Giấy triệu tập (Lần thứ Nhất).

 1. Các vi phạm:

Thứ nhất:

ĐTV Nguyễn Trung Nam và Cơ quan ANĐT Công an thành phố Hà Nội đã phá bỏ thỏa thuận với tôi về việc tôi mời luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho tôi tham gia cùng tôi trong các buổi làm việc với Cơ quan ANĐT.

Nguyên tắc cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là “Công dân được quyền làm những gì pháp luật không cấm và Nhà nước chỉ được làm những gì pháp luật cho phép”. Về việc mời luật sư: Không có quy định nào của pháp luật cấm tôi được quyền có luật sư tham gia cùng các buổi làm việc với Cơ quan ANĐT; ngược lại không có quy định nào của pháp luật cho phép Cơ quan ANĐT từ chối không cho tôi được có luật sư bảo vệ trong khi làm việc với Cơ quan ANĐT.

Thứ hai:

Mặt khác, cho đến nay, tôi chưa được Cơ quan ANĐT thành phố Hà Nội cho biết là có quyết định khởi tố một vụ án hành sự nào mà tôi là người tham gia tố tụng với một tư cách nào đó như Ghi chú ở mặt sau của mẫu Giấy triệu tập là:

– Người làm chứng ( theo khoản 4 điều 55 của Bộ luật tố tụng hình sự);

– Người bị hại (theo khoản 4 điều 51 Bộ luật tố tụng hình sự);

– Nguyên đơn dân sự; Bị đơn dân sự; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án (theo điều 52, 53 và 54 của Bộ luật tố tụng hình sự).

Như vậy, hành vi ĐTV Nguyễn Trung Nam ra Giấy triệu tập tôi là không có căn cứ pháp luật, hay nói cách khác là trái pháp luật.

Thứ ba:

– Căn cứ điểm 1.1 mục 1 của Thông tư số 01/2006/TT-BCA(C11) ngày 12/01/2006 của Bộ Công an, quy định:

“1.1. Điều tra viên được phân công thụ lý chính điều tra vụ án được ký giấy triệu tập bị can tại ngoại để hỏi cung, triệu tập và lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án theo kế hoạch đã được Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra được phân công chỉ đạo điều tra vụ án duyệt. Việc triệu tập bị can, triệu tập và lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án thực hiện theo quy định tại các điều 129, 133, 135, 136, 137 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003.”

– Căn cứ điều 35 của Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/07/2014 của Bộ Công an, trích:

“Khi triệu tập, hỏi cung bị can tại ngoại; triệu tập và lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, Điều tra viên phải thực hiện theo đúng quy định về trình tự, thủ tục của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, Thông tư số 01/2006/TT-BCA(C11) ngày 12/01/2006 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;”

Chưa có vụ án thì chưa có ĐTV được phân công thụ lý chính điều tra vụ án.

Việc triệu tập ai thì cũng phải thực hiện theo quy định tại các điều 129, 133, 135, 136, 137 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003.

Kết luận

Hành vi ra Giấy triệu tập (Lần thứ Nhất) số 115, đề ngày 21/09/2014 và Giấy triệu tập (Lần thứ Hai) ngày 28/09/2014 của ĐTV Nguyễn Trung Nam thuộc Cơ quan ANĐT yêu cầu tôi Phạm Chí Thành đến Cơ quan ANĐT thành phố Hà Nội để “Làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, hỏi về việc liên quan đến An ninh, Chính trị” là hoàn toàn trái pháp luật, vi phạm nghiêm trọng quyền con người và quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp năm 2013 bảo hộ.

 1. Yêu cầu:

1- Yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan ANĐT thành phố Hà Nội buộc ĐTV Nguyễn Trung Nam chấm dứt ngay việc ra các Giấy triệu tập trái pháp luật để yêu cầu tôi đến làm việc với Cơ quan ANĐT.

2- Yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan ANĐT thành phố Hà Nội có văn bản xin lỗi đối với tôi và gia đình tôi vì hành vi trái pháp luật nêu trên của ĐTV Nguyễn Trung Nam đã làm đảo lộn cuộc sống vật chất và ảnh hưởng tinh thần của tôi và các thành viên của gia đình tôi trong thời gian vừa qua.

Trân trọng cám ơn quý Thủ trưởng Cơ quan ANĐT,

 

Phạm Chí Thành

——

 • Tài liệu kèm theo:
 1. Giấy triệu tập (Lần thứ Nhất) số 115, đề ngày 21/09/2014;
 2. Giấy triệu tập (Lần thứ Hai) ngày 28/09/2014;

Nơi nhận: Người làm đơn

– Như trên (02);

– Lưu gđ, 03b.

8 phản hồi to “ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA NHÀ BÁO PHẠM THÀNH”

 1. Tin thứ Tư, 01-10-2014 « BA SÀM Says:

  […] ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA NHÀ BÁO PHẠM THÀNH 30/09/2014 […]

 2. Dân Oan Says:

  Đề nghị các đồng chí an ninh chính trị VN – muốn đàn áp, kìm kẹp nhân dân VN, hãy cút sang Tàu, giúp các quan thầy, các đồng chó bên ấy bảo vệ chế độ.
  Dân Hồng Kông đang đòi TỰ DO, DÂN CHỦ đấy, các chó săn tha hồ mà lập công dâng đảng. Đảng của chó lợn.

 3. Lê Hùng Says:

  Tại sao chỉ có duy nhất đảng Cộng Sản VN / đảng viên đảng csVN được phép công khai hoạt động chính trị? Tại sao đảng csVN truy bức người dân bày tỏ chính kiến? Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ chứng tỏ đảng csVN là một đảng phái độc tài, từ độc tài sinh sản ra tham nhũng – bạo lực – và những tệ nạn làm băng hoại xã hội.
  Việc công an / an ninh triệu tập nhà báo Phạm Chí Thành “làm việc” với lý do an ninh – chính trị là một hành động khủng bố, gây bất an cho đời sống ông Phạm Chí Thành.
  Trung quốc đang tấn công VN trên mọi phương, công an / an ninh csVN hãy trực diện đấu tranh với ngoại xâm Trung quốc đi. Quan chức nhà nước VN đang cấu kết với nhau làm hại người dân và làm kiệt quệ đất nước, công an / an ninh csVN hãy trực diện đấu tranh với nội loạn Việt gian đi. Các việc làm này thực tế hơn là đi rình rập – khủng bố dân.

 4. To Quoc tren het ! Says:

  Hy vọng chó săn cắn lại chủ thì rất khó. Hơn nữa chủ của nó là những tay nuôi chó chuyên nghiệp, biết dùng mồi : quyền , tiền và gái để phỉnh dụ. Những chó săn này lại thề thốt trung thành với chủ ‘ Chó săn , còn chủ còn mình’. Chỉ có cách :Hãy tiêu diệt chó bằng mọi cách có thể.

 5. ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA NHÀ BÁO PHẠM THÀNH | doithoaionline Says:

  […] Badamxoe […]

 6. Anhbasam Điểm Tin thứ Tư, 01-10-2014 | doithoaionline Says:

  […] – ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA NHÀ BÁO PHẠM CHÍ THÀNH(BĐX). “Hành vi ra Giấy triệu tập (Lần thứ Nhất) số 115, đề ngày 21/09/2014 và Giấy triệu tập (Lần thứ Hai) ngày 28/09/2014 của ĐTV Nguyễn Trung Nam thuộc Cơ quan ANĐT yêu cầu tôi Phạm Chí Thành đến Cơ quan ANĐT thành phố Hà Nội để “Làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, hỏi về việc liên quan đến An ninh, Chính trị” là hoàn toàn trái pháp luật, vi phạm nghiêm trọng quyền con người và quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp năm 2013 bảo hộ“. […]

 7. longha Says:

  Bây giờ ca không phải nhân dân nữa mà là ca chống lại nhân dân!
  Nhân dân chúng ông sẽ không nuôi chúng mày nữa, kệ cha chúng mày!

 8. Tỏnglú Says:

  Yên tâm đi chẳng mấy nữa đâu,quan thày cũng đang thối rữa,không còn chỗ bấu vím ngày tàn đến nơi rồi.hôm qua xem bậu xậu Trọng lú viếng Păkchunghi liếm gót Pắkchughe,những cái cười gượng gạo nhục nhã của thày trò Trọnglợn khi kí kết xin xỏ…nói lên tất cả sự cùng quẫn chết đến cổ rồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: