Archive for Tháng Chín 24th, 2014

Kính Bà con

Tháng Chín 24, 2014

Chủ blog badamxoe thông báo.

Do tình hình hác-cơ liên tục tấn công, quấy nhiễu, phá hoại và xuyên tạc nên lâu nay chủ blog badamxoevietnam2 không kiểm soát cũng như tác nghiệp được blog nữa. Chủ blog tuyên bố: hoàn toàn không quản trị cũng như chịu trách nhiệm về những nội dung các bài viết trên blog này từ trước đến thời điểm này nữa.

Kính Bà Con.

Phạm Thành – Bà Đầm xòe.

Bà đầm xòe.