Archive for Tháng Chín 1st, 2014

Trích TIỂU THUYẾT CÒ HỒN XÃ NGHĨA: đoạn về Cái chết của Hò Văn Đản.

Tháng Chín 1, 2014

Phạm Thành


1Ngày 2.9 là ngày chết của ông Hồ Chí Minh.
Trong tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa nhân vật có tên là Hò Văn Đản cũng chết vào ngày 2.9.
Ông Hồ Chí Minh chết đã được các nhà báo, nhà văn xã hội chủ nghĩa miêu tả căn kẽ trên báo chí, sách vở.
Ông Hò Văn Đản chết được Phạm Thành miêu tả trong tiểu thuyết Cò hồn .
Mời các bạn thưởng thức đoạn văn miêu tả ông Hò Văn Đản chết trong tiểu thuyết này.
***
Rồi một ngày báo chí loan tin:
“Nhà cách mạng vĩ đại nhất nước Mynga từ cổ chí nay Hò Văn Đản từ trần”.
Tin tức loan đi, cả dân tộc như bị điện giật đổ sụp.
Người bị bệnh tâm thần mãn tính như được tĩnh trí.
Kẻ hiền lương như bị hóa điên.

(more…)